επιστημονικό πεδίο
5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
10801
Βάση 2017
Εισακτέοι
70
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις πάνω στο γνωστικό αντικείμενο της Ηλεκτρονικής καθώς και τις εφαρμογές της σε διατάξεις και συστήματα κάθε είδους που περιέχουν ηλεκτρονικά στοιχεία. Ενδεικτικά, μερικά από τα πεδία που θα ασχοληθείς είναι τα ηλεκτρονικά συστήματα, οι τηλεπικοινωνίες, η πληροφορική και τα δίκτυα Η/Υ. 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών μπορείς να εργαστείς τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα. Ενδεικτικά μπορείς να εργαστείς: • Σε βιομηχανίες, σε βιοτεχνίες και σε επιχειρήσεις, αντικείμενο των οποίων είναι η παραγωγή ηλεκτρονικών στοιχείων, διατάξεων , συσκευών κ.α. ως στελέχη • Σε ηλεκτρονικά εργαστήρια ως διευθυντές • Πάνω σε εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες- είτε μόνος σου είτε σε επιτροπές- για ζημιές που προκλήθηκαν από οποιαδήποτε αιτία σε ηλεκτρονικές διατάξεις, συσκευές, συστήματα και εγκαταστάσεις, την αξιολόγηση προσφορών κάθε φύσεως ηλεκτρονικού εξοπλισμούς. • Στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως καθηγητές – σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία- και στην έρευνα σε ερευνητικούς και πανεπιστημιακούς φορείς σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες σε θέματα που αφορούν την ηλεκτρονική επιστήμη και τις εφαρμογές της.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών δεν αποτελείται από κατευθύνσεις παρά μόνο από υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία διακρίνονται σε μαθήματα γενικής υποδομής, ειδικής υποδομής, ειδικότητας και μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών. Τα μαθήματα γενικής υποδομής αποτελούνται από επιστήμες, οι οποίες αποτελούν την βάση για την κατανόηση της επιστήμης της ηλεκτρονικής, όπως τα Μαθηματικά, η Φυσική, ο Προγραμματισμός Η/Υ κ.α. Επιπλέον, τα μαθήματα ειδικής υποδομής αποτελούνται από ειδικότερα επιστημονικά πεδία όπως τα Ηλεκτρονικά Κυκλώματα, οι Τηλεπικοινωνίες, η Βιοϊατρική Τεχνολογία κ.α. ενώ τα μαθήματα ειδικότητας αποτελούνται από εξειδικευμένα μαθήματα όπως τα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, τα Συστήματα Ήχου και η Ψηφιακή Ραδιοτηλεόραση, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τα Ευφυή Δίκτυα κ.α. Τέλος, στην τελευταία κατηγορία περιλαμβάνονται μαθήματα που σχετίζονται με την οικονομία και την διοίκηση. Όλα τα μαθήματα του προγράμματος εποπτεύονται από τους δύο τομείς του Τμήματος που είναι οι εξής: 1) Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών 2) Επικοινωνιών και Δικτύων

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

• Τα επαγγελματικά σου δικαιώματα ως απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ καθορίζονται από το Π.Δ. 346/8-6-89 (Φ.Ε.Κ. 158/14-6-89/τ.Α) • Ως απόφοιτος του Τμήματος, λόγω των εξειδικευμένων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων που διαθέτεις μπορείς να ασχοληθείς είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με την μελέτη την έρευνα και την εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της ηλεκτρονικής στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. • Επιπλέον έχεις το δικαίωμα να ενεργείς μόνος σου είτε ως μέλος επιτροπών εκτιμήσεων και πραγματογνωμοσύνες σε ζημιές που προκλήθηκαν από οποιαδήποτε αιτία σε ηλεκτρονικές διατάξεις, συσκευές κ.α. • Τέλος, ως απόφοιτος του Τμήματος, εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 17.04 Ηλεκτρονικών ΑΕΤΕΜ-ΤΕΙ –ΚΑΤΕΕ, Τεχνολόγων Ιατρικών Οργάνων (Κωδικός: Π.Ε. 17.08, Ηλεκτρονικών ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ) και μπορείς να εργαστείς στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Ηλεκτρονικής επιστήμης. Ενδεικτικά κάποια από τα μεταπτυχιακά που μπορείς να παρακολουθήσεις είναι:

  • MSc Electrical and Electronic Engineering and Entrepreneurship
  • MTech in Electronics & Communication Engineering
  • Master in Electrical and Electronic Engineering
  • MSc Electrical and Electronic Engineering
  • Master of Electronic Information System Engineering
  • Master in Digital Business

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

2263
22