Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ

Κωδικός Μηχανογραφικού: 505
επιστημονικό πεδίο
5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
10157
Βάση 2017
Εισακτέοι
115
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις πάνω στο γνωστικό αντικείμενο της ηλεκτρονικής και της εφαρμογής της στους τομείς των βιομηχανικών αυτοματισμών, των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και των υπηρεσιών. Ειδικότερα θα αποκτήσεις γνώσεις πάνω στα πεδία των ηλεκτρονικών συστημάτων, των τηλεπικοινωνιών, των βιομηχανικών αυτοματισμών, της Πληροφορικής, των Δικτύων Η/Υ κ.α.  

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών μπορείς να εργαστείς τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα. Ενδεικτικά μπορείς να εργαστείς:
• Σε βιομηχανίες, σε βιοτεχνίες και σε επιχειρήσεις, αντικείμενο των οποίων είναι η παραγωγή ηλεκτρονικών στοιχείων, διατάξεων , συσκευών κ.α. ως στελέχη
• Σε ηλεκτρονικά εργαστήρια ως διευθυντές
• Πάνω σε εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες- είτε μόνος σου είτε σε επιτροπές- για ζημιές που προκλήθηκαν από οποιαδήποτε αιτία σε ηλεκτρονικές διατάξεις, συσκευές, συστήματα και εγκαταστάσεις, την αξιολόγηση προσφορών κάθε φύσεως ηλεκτρονικού εξοπλισμούς.
• Στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως καθηγητές – σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία- και στην έρευνα σε ερευνητικούς και πανεπιστημιακούς φορείς σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες σε θέματα που αφορούν την ηλεκτρονική επιστήμη και τις εφαρμογές της.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις αλλά αποτελείται από υποχρεωτικά και κατ’επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία ανάλογα με το περιεχόμενό τους διακρίνονται σε γενικού υποβάθρου, ειδικού υποβάθρου και μαθήματα ειδίκευσης. Τα μαθήματα γενικού υποβάθρου αποτελούνται από επιστήμες, οι οποίες αποτελούν την βάση για την κατανόηση της επιστήμης της ηλεκτρονικής, όπως τα Μαθηματικά, η Θεωρία των Κυκλωμάτων, η Θεωρία των Πιθανοτήτων και η Στατιστική κ.α. Επιπλέον, τα , τα μαθήματα ειδικού υποβάθρου αποτελούνται από ειδικότερα επιστημονικά πεδία όπως τα Ψηφιακά Κυκλώματα, η Οπτοηλεκτρονική, τα Συστήματα Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας κ.α. Τέλος, τα μαθήματα ειδίκευσης αποτελούνται από εξειδικευμένα μαθήματα όπως τα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, οι Οπτικές Επικοινωνίες, η Ραδιοτηλεοπτική Παραγωγή κ.α. 

Επαγγελματικά δικαιώματα

• Τα επαγγελματικά σου δικαιώματα ως απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ καθορίζονται από το Π.Δ. 346/8-6-89 (Φ.Ε.Κ. 158/14-6-89/τ.Α)
• Ως απόφοιτος του Τμήματος, λόγω των εξειδικευμένων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων που διαθέτεις μπορείς να ασχοληθείς είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με την μελέτη την έρευνα και την εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της ηλεκτρονικής στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα.
• Επιπλέον έχεις το δικαίωμα να ενεργείς μόνος σου είτε ως μέλος επιτροπών εκτιμήσεων και πραγματογνωμοσύνες σε ζημιές που προκλήθηκαν από οποιαδήποτε αιτία σε ηλεκτρονικές διατάξεις, συσκευές κ.α.
• Τέλος, ως απόφοιτος του Τμήματος, εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 17.04 Ηλεκτρονικών ΑΕΤΕΜ-ΤΕΙ –ΚΑΤΕΕ, Τεχνολόγων Ιατρικών Οργάνων (Κωδικός: Π.Ε. 17.08, Ηλεκτρονικών ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ) και μπορείς να εργαστείς στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Ηλεκτρονικής επιστήμης. Ενδεικτικά κάποια από τα μεταπτυχιακά που μπορείς να παρακολουθήσεις είναι:

  • Master of Computer Science (MSc) – Software Engineering
  • Master in Management (MIM) in e-Business and Marketing
  • Master in Digital Business
  • Master of Electronic Information System Engineering
  • MSc Electrical and Electronic Engineering and Entrepreneurship 

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

2752
24