Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π

Κωδικός Μηχανογραφικού: 217
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
18470
Βάση 2022
Εισακτέοι
220
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π, θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις σχετικά με τη μελέτη και την κατασκευή συστημάτων για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, έλεγχο και χρησιμοποίηση ενέργειας και πληροφορίας. Το αντικείμενο σου ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών συνδυάζει με γόνιμο τρόπο ένα ευρύ σύνολο περιοχών της επιστήμης και της τεχνολογίας, όπως η πληροφορική, οι τηλεπικοινωνίες, η ηλεκτρονική, ο αυτόματος έλεγχος και η ενέργεια.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από μαθήματα κορμού στα πρώτα έτη σπουδών και τέσσερις κατευθύνσεις εμβάθυνσης από το 6ο έως το 9ο εξάμηνο σπουδών. Λόγω του ότι η σχολή χορηγεί ενιαίο τίτλο σπουδών τα μαθήματα επιλογής χωρίζονται σε ροές εμβάθυνσης ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέξεις στο 6ο εξάμηνο. Οι κατευθύνσεις του τμήματος είναι:

– Κατεύθυνση Ηλεκτρονικής και Συστημάτων 

– Κατεύθυνση Πληροφορικής

-Κατεύθυνση Επικοινωνιών

-Κατεύθυνση Ενέργειας. 

Λόγω του ότι η σχολή χορηγεί ενιαίο τίτλο σπουδών τα μαθήματα επιλογής χωρίζονται σε ροές εμβάθυνσης ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέξεις στο 6ο εξάμηνο.

Οι ροές εμβάθυνσης είναι :

1) Ηλεκτρονικής και Συστημάτων 2) Πληροφορικής 3) Επικοινωνιών 4) Ενέργειας ενώ οι ροές εμβάθυνσης είναι οι εξής : 1) Υπολογιστικά συστήματα 2) Λογισμικό Η/Υ 3) Ηλεκτρονική- Κυκλώματα- Υλικά 4) Επικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών 5) Κύματα και Τηλεπικοινωνίες 6) Σήματα, Έλεγχος και Ρομποτική 7) Ηλεκτρικές Μηχανές, Υψηλές Τάσεις και Βιομηχανικές Διατάξεις 8) Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας 9) Διοίκηση και Απόφαση 10) Βιοϊατρική 11) Φυσική 12) Μαθηματικά.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών εγγράφεσαι στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος(Τ.Ε.Ε.). Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να βρεις εδώ (www.tee.gr )

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των ηλεκτρολόγων μηχανικών καθορίζονται με τον ΦΕΚ.187/ Α5-11-2018 καθώς και από άλλα μεταγενέστερα διατάγματα. 

Επιπλέον σύμφωνα με το Π.Δ. 195/1997 ως διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός έχεις το δικαίωμα να εκπονείς πραγματογνωμοσύνες, να εκπονείς και να επιβλέπεις την εκτέλεση μελετών και να είσαι υπεύθυνος για την τεχνική επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης οποιασδήποτε απλής χημικής εγκατάστασης. 

Ο  νόμος 4254/2014 απελευθερώνει την άσκηση του επαγγέλματος. Οι διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί μπορούν να ασκούν τις δραστηριότητες τους με απλή αναγγελία και εγγραφή τους στα αντίστοιχα μητρώα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

Τέλος μπορείς να ενταχθείς στον κλάδο Π.Ε. 12.05 Ηλεκτρολόγων και στον κλάδο Π.Ε. 19 Πληροφορικής Α.Ε.Ι.

Μεταπτυχιακά

Διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών: 

1. Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων

Συντονίζουσα Σχολή: Πολιτικών Μηχανικών

2. Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Κατασκευών

Συντονίζουσα Σχολή: Πολιτικών Μηχανικών

3. Συστήματα Αυτοματισμού

Συντονίζουσα Σχολή: Μηχανολόγων Μηχανικών

4. Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας

Συντονίζουσα Σχολή: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

5. Τεχνο-Oικονομικά Συστήματα

Συντονίζουσα Σχολή: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

6. Επιστήμη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση

Συντονίζουσα Σχολή: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

7. Μεταφραστική Βιοϊατρική Μηχανική και Επιστήμη

Συντονίζουσα Σχολή: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

8. Προστασία Μνημείων

Συντονίζουσα Σχολή: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

9. Έρευνα στην Αρχιτεκτονική: Σχεδιασμός – Χώρος – Πολιτισμός

Συντονίζουσα Σχολή: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

10. Πολεοδομία – Χωροταξία

Συντονίζουσα Σχολή: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

11. Υπολογιστική Μηχανική

Συντονίζουσα Σχολή: Χημικών Μηχανικών

12. Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών

Συντονίζουσα Σχολή: Χημικών Μηχανικών

13. Περιβάλλον και Ανάπτυξη

Συντονίζουσα Σχολή: Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

14. Γεωπληροφορική

Συντονίζουσα Σχολή: Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

15. Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπόγειων Έργων

Συντονίζουσα Σχολή: Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

16. Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία

Συντονίζουσα Σχολή: Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

17. Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις

Συντονίζουσα Σχολή: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών

18. Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και τη Χρηματοοικονομική

Συντονίζουσα Σχολή: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών

19. Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές

Συντονίζουσα Σχολή: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών

20. Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες

Συντονίζουσα Σχολή: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών

21. Εφαρμοσμένη Μηχανική

Συντονίζουσα Σχολή: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών

 

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ – ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Tο EMΠ συμμετέχει επίσης στα παρακάτω Διεπιστημονικά-Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών άλλων AEI με τις αντίστοιχες Σχολές του:

1. Διοίκηση Επιχειρήσεων,

2. Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά (ΑΛΜΑ),

3. Ερευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων,

4. Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα,

 

5. Διδακτική της Χημείας, Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Ηλεκτρολογίας και των Υπολογιστών. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:α) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Κινητά Συστήματα και το Διαδίκτυο, β) MSc in Computing Security γ) MSc in Network Management and Cloud Computing δ) MSc in Mobile Technologies and Smart Cities ε) MSc Social Computing στ) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.

 

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

384
2