Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Κωδικός Μηχανογραφικού: 217
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
18416
Βάση 2017
Εισακτέοι
207
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις σχετικά με τη μελέτη και την κατασκευή συστημάτων για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, έλεγχο και χρησιμοποίηση ενέργειας και πληροφορίας.Το αντικείμενο σου ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών συνδυάζει με γόνιμο τρόπο ένα ευρύ σύνολο περιοχών της επιστήμης και της τεχνολογίας, όπως η πληροφορική, οι τηλεπικοινωνίες, η ηλεκτρονική, ο αυτόματος έλεγχος και η ενέργεια. 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από μαθήματα κορμού στα πρώτα έτη σπουδών και τέσσερις κατευθύνσης εμβάνθυσης από το 6ο έως το 9ο εξάμηνο σπουδών. Λόγω του ότι η σχολή χορηγεί ενιαίο τίτλο σπουδών τα μαθήματα επιλογής χωρίζονται σε ροές εμβάνθυσης ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέξεις στο 6ο εξάμηνο. Οι κατευθύνσεις του τμήματος είναι: 1) Ηλεκτρονικής και Συστημάτων 2) Πληροφορικής 3) Επικοινωνιών 4) Ενέργειας ενώ οι ροές εμβάθυνσης είναι οι εξής : 1) Υπολογιστικά συστήματα 2) Λογισμικό Η/Υ 3) Ηλεκτρονική- Κυκλώματα- Υλικά 4) Επικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών 5) Κύματα και Τηλεπικοινωνίες 6) Σήματα, Έλεγχος και Ρομποτική 7) Ηλεκτρικές Μηχανές, Υψηλές Τάσεις και Βιομηχανικές Διατάξεις 8) Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας 9) Διοίκηση και Απόφαση 10) Βιοιατρική 11) Φυσική 12) Μαθηματικά

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

  • Ως απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών εγγράφεσαι στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος(Τ.Ε.Ε.). Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να βρεις εδώ ( www.tee.gr ). 

  • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των ηλεκτρολόγων μηχανικών καθορίζονται με τον Ν.6422/1934( ΦΕΚ.412 Α) καθώς και από άλλα μεταγενέστερα διατάγματα.
  • Επιπλέον σύμφωνα με το Π.Δ. 195/1997 ως διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός έχεις το δικαίωμα να εκπονείς πραγματογνωμοσύνες, να εκπονείς και να επιβλέπεις την εκτέλεση μελετών και να είσαι υπεύθυνος για την τεχνική επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης οποιασδήποτε απλής χημικής εγκατάστασης.
  • Τέλος μπορείς να ενταχθείς στον κλάδο Π.Ε. 12.05 Ηλεκτρολόγων καιι στον κλάδο Π.Ε. 19 Πληροφορικής Α.Ε.Ι.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Ηλεκτρολογίας και των Υπολογιστών. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Κινητά Συστήματα και το Διαδίκτυο

 

MSc in Computing Security γ) MSc in Network Management and Cloud Computing δ) MSc in Mobile Technologies and Smart Cities ε) MSc Social Computing στ) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

372
3