Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Κωδικός Μηχανογραφικού: 221
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
16789
Βάση 2017
Εισακτέοι
247
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών θα έχεις την ευκαιρία να μάθεις σχετικά με την μελέτη και την κατασκευή συστημάτων για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, έλεγχο και χρησιμοποίηση ενέργειας και πληροφορίας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών έχεις την δυνατότητα να απασχοληθείς σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων τόσο στον ιδιωτικό τομέα αλλά και στον δημόσιο. Ενδεικτικά μπορείς να εργαστείς:

 • Σε ιδιωτικές τεχνικές εταιρείες ή σε δημόσιους φορείς (π.χ. υπουργεία, Ο.Τ.Ε. κτλ) ως μηχανικός Η/Υ, διαχειριστής δικτύων, αναλυτής προγραμματιστικών συστημάτων, σύμβουλος πληροφορικής κ.α.
 • Στον χώρο των κατασκευών ως ηλεκτρολόγος μηχανικός
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας
 • Στην βιομηχανία σε τομείς όπως παραγωγή, χρήση, διανομή και εξοικονόμηση ενέργειας, υγιεινή και ασφάλεια, έλεγχος ποιότητας κ.α.
 • Τέλος, στα μητρώα του Τ.Ε.Ε. μπορείς να βρεις όλες τις επαγγελματικές εξειδικεύσεις του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Ενδεικτικά κάποιες από αυτές είναι: Μηχανικός αυτοματοποίησης σιδηροδρόμων, μηχανικός αυτομάτου ελέγχου, μηχανικός ηλεκτρικής τεχνολογίας κ.α.

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση των Τηλεπικοινωνιών και της Τεχνολογίας Πληροφορίας θα μάθεις σχετικά σχετικά με τα είδη των τηλεπικοινωνιών αλλά και με τη μελέτη,τη σχεδίαση, την ανάπτυξη, την υλοποίηση, τη συντήρηση και τη διαχείριση υπολογιστικών πληροφοριακών συστημάτων. Ενδεικτικά κάποια από τα μαθήματα που θα παρακολουθήσεις στην κατεύθυνση αυτή είναι: 1) Θεωρία Πληροφορίας 2) Τεχνητή Νοημοσύνη 3) Ψηφιακή Τεχνολογία Ήχου 4) Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ευρείας Ζώνης. 

Στην κατεύθυνση των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας θα έχεις την ευκαιρία να μάθεις σχετικά με τις σύγχρονες γεννήτριες, τους μετασχηματιστές ισχύος και ρύθμισης τάσης και τις γραμμές μεταφοράς. Ενδεικτικά κάποια από τα πεδία που θα γνωρίσεις στην κατεύθυνση αυτή είναι: 1) Υψηλές Τάσεις 2) Ασύρματη Διάδοση 3) Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών 4) Δίκτυα Βιομηχανικού Αυτοματισμού 

Στην κατεύθυνση της Ηλεκτρονικής και των Υπολογιστών θα μάθεις σχετικά με την θεωρία των κυκλωμάτων, την ηλεκτρονική, τα αναλογικά ψηφιακά συστήματα κ.α. Ενδεικτικά κάποια από τα πεδία που θα μάθεις στην κατεύθυνση αυτή είναι: 1) Λειτουργικά Συστήματα 2) Αντικειμενοστραφής Τεχνολογία 3) Εξόρυξη Δεδομένων & Αλγόριθμοι Μάθησης 4) Προγραμματισμός Διαδικτύου

Στην κατεύθυνση αυτή θα μάθεις σχετικά με τα είδη των συστημάτων με ιδιαίτερη έμφαση στα είδη των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου. Ενδεικτικά μερικά από τα πεδία που θα γνωρίσεις είναι: 1)Έλεγχος και Ελεγξιμότητα Ψηφιακών Συστημάτων 2) Υπολογιστική Γλωσσολογία 3) Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί 4) Ψηφιακός Έλεγχος 5) Ευφυής Έλεγχος

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

 • Ως απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών εγγράφεσαι στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος(Τ.Ε.Ε.). Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να βρεις εδώ ( www.tee.gr ). 

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των ηλεκτρολόγων μηχανικών καθορίζονται με τον Ν.6422/1934( ΦΕΚ.412 Α) καθώς και από άλλα μεταγενέστερα διατάγματα.
 • Επιπλέον σύμφωνα με το Π.Δ. 195/1997 ως διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός έχεις το δικαίωμα να εκπονείς πραγματογνωμοσύνες, να εκπονείς και να επιβλέπεις την εκτέλεση μελετών και να είσαι υπεύθυνος για την τεχνική επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης οποιασδήποτε απλής χημικής εγκατάστασης.
 • Τέλος μπορείς να ενταχθείς στον κλάδο Π.Ε. 12.05 Ηλεκτρολόγων καιι στον κλάδο Π.Ε. 19 Πληροφορικής Α.Ε.Ι.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Ηλεκτρολογίας και των Υπολογιστών. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • MSc in Computing Security
 • MSc in Network Management and Cloud Computing
 • Master in Business Information Systems Management
 • Master of Information Systems
 • MSc in Mobile Technologies and Smart Cities
 • Master in Robotics

Πανεπιστήμιο Πατρών

570
5