επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
11884
Βάση 2017
Εισακτέοι
112
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος  θα έχεις τη δυνατότητα να λάβεις τα απαραίτητα εφόδια ώστε να ασχοληθείς με τη διαχείριση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, θα μάθεις σχετικά με τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη διαχείριση σύγχρονων υποδομών για τη συντήρηση του κρίσιμου φυσικού κεφαλαίου του πλανήτη, που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών τόσο των σημερινών όσο και των μελλοντικών κοινωνών. Τα κύρια αντικείμενα εξειδίκευσης των μηχανικών περιβάλλοντος επικεντρώνονται στη διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, στον έλεγχο και την διαχείριση των ατμοσφαιρικών ρύπων, στις τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στη διαχείριση υδατικών πόρων, στη διαχείριση ενέργειας και στην διαχείριση του περιβάλλοντος για την αειφόρο ανάπτυξη.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να εργαστείς ως Μηχανικός Περιβάλλοντος με κύρια δραστηριότητα την ενασχόληση με:

 1. το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων για την προστασία, ανάπτυξη και εν γένει διαχείριση του περιβάλλοντος
 2. Την εκπόνηση ή και τον έλεγχο μελετών διαχείρισης και προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τεχνικά ή άλλα έργα.
 • Μπορείς να απασχοληθείς τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα ως ελεύθερος επαγγελματίας ή σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες Μηχανικών, σε θέματα της επιστήμης σου
 • Μπορείς να εργαστείς στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τη διδασκαλία μαθημάτων περιβαλλοντικής αγωγής.
 • Ως σύμβουλος σε θέματα περιβάλλοντος
 • Ως απόφοιτος εγγράφεσαι στο Τ.Ε.Ε. και αν θελήσεις να απασχοληθείς με μελέτες ή εργοληψίες, θα πρέπει να αποκτήσεις Μελετητικό και Εργοληπτικό Πτυχίο από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, όπως όλοι οι Μηχανικοί.
 • Μπορείς να απασχοληθείς σε υπηρεσίες και φορείς της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, σε οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, στις Ένοπλες Δυνάμεις κ.ά. -Μπορείς να εργαστείς ως στέλεχος εργοληπτικών εταιρειών ή μελετητικών γραφείων.

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση αυτή θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις τα επιστημονικά πεδία που σχετίζονται με την Ατμόσφαιρα, την Ενέργεια και τις Κλιματικές Αλλαγές.

Ενδεικτικά κάποια από τα πεδία που θα γνωρίσεις είναι

 1. Κλιματολογία
 2. Ατμοσφαιρικοί Ρύποι
 3. Κλιματικές Αλλαγές
 4. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 5. Αντιρρυπαντική Τεχνολογία.

Επιπλέον, θα γνωρίσεις και άλλα επιστημονικά πεδία που συνδέονται έμμεσα με την κατεύθυνση όπως είναι η Πράσινη επιχειρηματικότητα, τα Οικονομικά των Κλιματικών Αλλαγών, η Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Προτιμήσεων κ.α. 

Στην κατεύθυνση αυτή θα έχεις την ευκαιρία να μάθεις σχετικά με τους τρόπους προστασίας του νερού και του εδάφους αλλά και πως μπορεί να επιτευχθεί η βιωσιμότητα στο Αστικό Περιβάλλον.

Ενδεικτικά μερικά από τα πεδία που θα μάθεις είναι τα εξής:

 1. Τεχνολογία και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
 2. Οικολογικά Δομικά Υλικά και Οικολογική Μηχανική και Τεχνολογία
 3. Διαχείριση Υδατικών Πόρων
 4. Σχεδιασμός Δικτύων Ύδρευσης Αποχέτευσης
 5. Βιώσιμο Αστικό Περιβάλλον 

Επαγγελματικά δικαιώματα

 • Ως απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος εντάσσεσαι στο Π.Ε. Περιβάλλοντος – σύμφωνα με το Π.Δ. 347/2003 – και εγγράφεσαι στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να βρεις εδώ: www.tee.gr .
 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών Περιβάλλοντος καθορίζονται από τον Ν.6422/1934 (Φ.Ε.Κ. 412 Α) καθώς και από άλλους μεταγενέστερους νόμους και διατάγματα.
 • Επιπλέον, σύμφωνα με τη νομοθεσία μπορείς να εγγραφείς ως μελετητής στις Κατηγορίες Μελετών 27: Περιβαλλοντικές μελέτες και 13: Υδραυλικά Έργα.
 • Τέλος, ως απόφοιτος εντάσσεσαι στην κατηγορία Π.Ε. 12,13 για τον διορισμό στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. ( ΦΕΚ 204, τ.Β’/2.3.2001 και ΦΕΚ 328 τ.Β’/28.2.2008)

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα σου προσφέρει τα ακόλουθα μεταπτυχιακά:

 • Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη
 • Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία
 • Περιβάλλον και Συμπεριφορά

Ενδεικτικά, μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι:

 • MSc Environmental Management
 • Master’s in Sustainable Environment
 • Master of Science in Environmental and Resource Management
 • MSc Human Geography: Environmental Geography

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

956
9