επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
13149
Βάση 2017
Εισακτέοι
140
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Νοσηλευτικής θα εισαχθείς μέσω της εκπαίδευσης στην πολύπλοκη, δυναμική φύση της Νοσηλευτικής επιστήμης όπως αυτή δραστηριοποιείται στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη. Επιπλέον θα αναπτύξεις γνώσεις, δεξιότητες και στάση-διάθεση με τις οποίες θα καταστείς ικανός να αξιολογείς τις ανάγκες υγείας των ατόμων, να παρεμβαίνεις στην αντιμετώπιση των αναγκών αυτών με επιδέξια νοσηλευτική φροντίδα και να αξιολογείς τα αποτελέσματα.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ έχεις το δικαίωµα απασχόλησης στην Πρωτοβάθµια, ∆ευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Φροντίδα Υγείας, είτε ως στέλεχος Νοσηλευτικών µονάδων στον ιδιωτικό τοµέα είτε αυτοαπασχολούµενος ως πολυδύναµος νοσηλευτής γενικών φροντίδων, στα πλαίσια των επαγγελµατικών δικαιωµάτων.
Επίσης μπορείς να καλύψεις τοµείς Νοσηλευτικών ειδικοτήτων ελλείψει Ειδικών Νοσηλευτών αφού εκπαιδευτείς σε ταχύρρυθµα προγράµµατα.
Ειδικότερα μπορείς επίσης να απασχοληθείς στους εξής τομείς:

 • Στην Νοσηλευτική εκπαίδευση Τριτοβάθμια και Δευτεροβάθμια σύµφωνα κάθε φορά µε την ισχύουσα Νοµοθεσία.
 • Σε Νοσοκομεία (ο μεγαλύτερος αριθμός Νοσηλευτών εργάζεται στα Νοσοκομεία)
 • Σε Κέντρα Υγείας
 • Σε Υγειονομικούς και άλλους οργανισμούς, Ι.Κ.Α., Ε.Ε.Σ., Π.Ι.Κ.Π.Α., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ο.Σ.Ε., Τράπεζες, Βιομηχανίες, Εργοστάσια, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Ιδρύματα φροντίδας Ηλικιωμένων, Μειονεκτούντων ατόμων, Κ.Α.Π.Η., Σχολεία παιδιών με ειδικές ανάγκες.
 • Να εξελίσσεσαι σε όλο το φάσµα της διοικητικής ιεραρχίας σύµφωνα κάθε φορά µε την ισχύουσα Νοµοθεσία.
 • Ακόµα έχεις το δικαίωµα να διεξάγεις µελέτες για έρευνα µε σκοπό την προαγωγή της Νοσηλευτικής Επιστήµης και Μεθοδολογίας.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Διακρίνεται σε μαθήματα Γενικής υποδομής κάποια από τα οποία είναι Φυσιολογία, Ανατομία, Φαρμακολογία, Παθολογία, Μικροβιολογία, Χειρουργική, Ψυχιατρική κ.α. , σε μαθήματα Ειδικής υποδομής κάποια από τα οποία είναι Βασικές αρχές Νοσηλευτικής, Διατροφή/Διαιτολογία,
Διαγνωστική Νοσηλευτική/Σημειολογία, Προαγωγή και Αγωγή Υγείας, Επιδημιολογία κ.α. , σε μαθήματα Ειδικότητας κάποια από τα οποία είναι Χειρουργική Νοσηλευτική, Παθολογική Νοσηλευτική, Παιδιατρική – Μαιευτική Νοσηλευτική, Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας/Νευρολογική Νοσηλευτική, Κοινοτική Νοσηλευτική,κ.α. και τέλος σε μαθήματα ΔΟΝΑ.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Νοσηλευτικής τα επαγγελματικά σου δικαιώματα κατοχυρώνονται βάση του Π.Δ.351 /1989 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄/14.06.1989).
Μπορείς να ασκήσεις το επάγγελμα σου μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από το Υπουργείο Υγείας.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις ως πτυχιούχος Νοσηλευτικής ΤΕΙ μπορεί να βρίσκονται στις παρακάτω εξειδικεύσεις:

 1. «Νοσηλευτική Παθολογία»
 2. «Αντιµετώπιση του Πόνου»
 3. «∆ηµόσια Υγεία & ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»
 4. «Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας»
 5. «∆ιοίκηση της Υγείας»
 6. «Κοινοτική Νοσηλευτική»
 7. «Ψυχική Υγεία»
 8. «Γαστρεντερολογική Νοσηλευτική»
 9. «Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική»
 10. «Ογκολογική Νοσηλευτική και Ανακουφιστική Φροντίδα»
 11. «Παιδιατρική Νοσηλευτική»

Επίσης το Τμήμα παρέχει μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο: Νοσηλευτική Παθολογία.

ΤΕΙ Ηπείρου

4097
29