Οδοντικής Τεχνολογίας

ΤΕΙ Αθήνας Αθήνα
Κωδικός Μηχανογραφικού: 629
επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
15127
Βάση 2017
Εισακτέοι
73
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας θα έχεις την ευκαιρία να μάθεις σχετικά με την εφαρμογή των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων στο πεδίο των Οδοντοπροσθετικών εργασιών ακίνητης και κινητής Προσθετικής καθώς και τον Ορθοδοντικών μηχανημάτων. Αποστολή του τμήματος είναι η προαγωγή της ανάπτυξης και της μετάδοσης των επιστημονικών και εφαρμοσμένων γνώσεων στην τεχνολογία των βιοϋλικών και στις μεθόδους σχεδίασης και κατασκευής των οδοντικών προσθέσεων και των ορθοδοντικών μηχανημάτων.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας μπορείς να εργαστείς ως στέλεχος, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα είτε ως απασχολούμενος. Ενδεικτικά τα αντικείμενα και οι δραστηριότητες στα οποία μπορείς να απασχοληθείς είναι:

  • Κατασκευή πάσης φύσεως οδοντοπροσθετικών εργασιών και ορθοδοντικών μηχανημάτων, όπως Ολικές και Μερικές Οδοντοστοιχίες, ένθετα, στεφάνες και γέφυρες, με τα εκάστοτε συγκεκριμένα υλικά, συνδέσμους ακριβείας (Αttachments) σε κινητές προσθετικές εργασίες, ορθοδοντικά μηχανήματα και προσθετικές εργασίες για την αποκατάσταση ανωμαλιών της στοματικής κοιλότητας. Οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά στο εργαστήριο με βάση τα αποτυπώματα και τις οδηγίες του οδοντιάτρου, ο οποίος δύναται να παρακολουθεί τις εργασίες για να ελέγχει την τήρηση των οδηγιών τους.
  • Κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και αποδεδειγμένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας σου.

Επιπλέον μπορείς να εργαστείς :

  • Ως εκπαιδευτικός σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
  • Σε ερευνητικά ως ερευνητικό προσωπικό σε θέματα της ειδικότητας σου.
  • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες ιδρύοντας το δικό σου οδοντοτεχνικό εργαστήριο.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών δεν αποτελείται από κατευθύνσεις παρά μόνο από υποχρεωτικά και κατ’επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία διακρίνονται σε μαθήματα γενικής υποδομής, ειδικής υποδομής, ειδικότητας και μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών. Τα μαθήματα γενικής υποδομής αποτελούνται από επιστήμες, οι οποίες αποτελούν την βάση για την κατανόηση της επιστήμης της Οδοντικής Τεχνολογίας, όπως η Βιομετρία-Βιοστατιστική, η Χημεία οδοντοτεχνικών υλικών, η Φυσική κ.α. Επιπλέον, τα μαθήματα ειδικής υποδομής αποτελούνται από ειδικότερα επιστημονικά πεδία όπως η Οδοντική Μορφολογία, η Υγιεινή στόματος και εργαστηρίου, τα Οδοντοτεχνικά βιοϋλικά κ.α. ενώ τα μαθήματα ειδικότητας αποτελούνται από εξειδικευμένα μαθήματα όπως η Κινητή Προσθετική, η Ακίνητη Προσθετική, η Ορθοδοντική κ.α. Τέλος, στην τελευταία κατηγορία περιλαμβάνονται μαθήματα που σχετίζονται με την οικονομία και την διοίκηση. Το τμήμα διαθέτει 2 τομείς σπουδών που είναι οι εξής: 1) Κινητής προσθετικής και 2) Ακίνητης Προσθετικής.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

  • Ως απόφοιτος του τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις σου μπορείς να εργαστείς τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα σε όλο το φάσμα των ορθοτεχνικών, ορθοδοντικών και προσθετικών κατασκευών.

  • Τα επαγγελματικά δικαιώματα σου καθορίζονται από το Προεδρικό διάταγμα αριθμ. 83 ΦΕΚ 3717-2-1989.
  • Μπορείς να ασκήσεις το επάγγελμα του οδοντοτεχνικού, έχοντας την απαραίτητη άδεια που χορηγεί το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται από το Νόμο 1666/86.
  • Τέλος, εντάσσεσαι στον Κλάδο ΠΕ 18.08 Πτυχιούχων Οδοντοτεχνικής ΤΕΙ (Κωδικός ΠΕ 18.08 Οδοντοτεχνικής) .

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας, πραγματοποιεί σε συνεργασία με την Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Υλικά Οδοντικής Τεχνολογίας. 

ΤΕΙ Αθήνας

1730
18