Οπτικής και Οπτομετρίας

ΤΕΙ Αθήνας Αθήνα
Κωδικός Μηχανογραφικού: 635
επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
14300
Βάση 2017
Εισακτέοι
75
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας θα έχεις την ευκαιρία να μάθεις για την εκτέλεση διορθωτικών συνταγών, δηλαδή την τοποθέτηση και εφαρμογή οφθαλμικών φακών σε σκελετούς γυαλιών οράσεως, την λήψη των απαραίτητων μετρήσεων για την παραγγελία και εφαρμογή των παραπάνω φακών, την λήψη μετρήσεων, την παραγγελία καθώς και την εφαρμογή διαφόρων τύπων φακών επαφής, όπως και το μετέπειτα οπτομετρικό έλεγχο της εφαρμογής της συνταγής των φακών. Αποστολή του τμήματος είναι η προαγωγή της ανάπτυξης και της μετάδοσης των γνώσεων στην τεχνολογία και επιστήμη με την διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας μπορείς να απασχοληθείς σε ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα μπορείς να εργαστείς:

 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας σε δικά σου καταστήματα οπτικών ειδών.
 • Ως υπεύθυνος για κατασκευές οπτικών ειδών σε εργοστάσια ή αντιπροσωπείες οπτικών ειδών

Επιπλέον μπορείς:

 • να εφαρμόζεις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους και πρακτικές .
 • να εφαρμόζεις σύγχρονες εργαστηριακές τεχνικές στα οπτικά καταστήματα
 • να ασχολείσαι με την έρευνα και να εκπονείς μελέτες για τον σχεδιασμό προϊόντων.
 • να συμμετέχεις στον σχεδιασμό και την οργάνωση των εργαστηριακών χώρων, στην επιλογή εξοπλισμού και μεθόδων και διαδικασιών παραγωγής και προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών, στον ποιοτικό έλεγχο κ.α.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών δεν αποτελείται από κατευθύνσεις παρά μόνο από υποχρεωτικά και κατ’επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία διακρίνονται σε μαθήματα γενικής υποδομής, ειδικής υποδομής, ειδικότητας και μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών. Τα μαθήματα γενικής υποδομής αποτελούνται από επιστήμες, οι οποίες αποτελούν την βάση για την κατανόηση της επιστήμης της Οπτικής και της Οπτομετρίας, όπως τα Οπτομετρικά Μαθηματικά, η Φυσιολογία, η Ειδική Ανατομία κ.α. Επιπλέον, τα μαθήματα ειδικής υποδομής αποτελούνται από ειδικότερα επιστημονικά πεδία όπως τα Οπτικά υλικά Οφθαλμικών Φακών, τα Οπτικά Όργανα, η Ανατομία Οφθαλμού κ.α. ενώ τα μαθήματα ειδικότητας αποτελούνται από εξειδικευμένα μαθήματα όπως η Νευροφυσιολογία Οφθαλμού, η Οπτική της Όρασης, η Οφθαλμική & Κλινική Διάθλαση κ.α. Τέλος, στην τελευταία κατηγορία περιλαμβάνονται μαθήματα που σχετίζονται με την οικονομία και την διοίκηση.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας έχεις τις απαραίτητες επιστημονικές, τεχνολογικές και οικονομοτεχνικές γνώσεις για να εργαστείς ως Οπτικός.

Σύμφωνα με Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια πρότυπα, ο Οπτικός-Οπτομέτρης είναι εκείνος ο επαγγελματίας υγείας ο οποίος έχει ως σκοπό:

 • την πρωτοβάθμια εξέταση, διάγνωση και καταγραφή προβλημάτων της όρασης, χωρίς τη χρήση φαρμακευτικής αγωγής, με έλεγχο:
 1. της διόφθαλμης όρασης,
 2. της όρασης σε άτομα όλων των ηλικιών (παιδιά, ενήλικες, υπερήλικες),
 3. της όρασης σε άτομα με ειδικές ανάγκες,
 4. της όρασης σε άτομα με προβλήματα χαμηλής όρασης,
 5. της έγχρωμης και τρισδιάστατης όρασης,
 6. της όρασης στον εργασιακό χώρο,
 7. της όρασης σε ειδικές ομάδες, π.χ. αθλητές
 • την αποκατάσταση της όρασης, με τη χορήγηση:
 1. γυαλιών οράσεως
 2. φακών επαφής
 3. βοηθημάτων χαμηλής όρασης
 4. ορθοοπτικών ασκήσεων ή ασκήσεων οπτικής εκπαίδευσης και με οποιοδήποτε άλλο μέσο μη επεμβατικό και μη φαρμακευτικό
 • την διαπίστωση ύπαρξης οργανικής ή συστημικής πάθησης ή δυσλειτουργίας, είτε στον οφθαλμό είτε στο οπτικό σύστημα, και την άμεση παραπομπή ασθενών σε οφθαλμίατρο/οφθαλμολογική κλινική ή κατά περίπτωση ενδεικνυόμενου ιατρού σε περίπτωση τέτοιας διαπίστωσης.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Οπτικής. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • Master in Optics and Photonics
 • Optics and Nanotechnology
 • MSc in Advanced Optical Technologies
 • Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου

ΤΕΙ Αθήνας

1730
18