επιστημονικό πεδίο
4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
11613
Βάση 2017
Εισακτέοι
180
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, θα έχεις τη δυνατότητα να ασχοληθείς με τις Παιδαγωγικές Επιστήμες και να αποκτήσεις τα απαραίτητα εφόδια για να καλύψεις τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα μαθήματα της Σχολής σου μελετάνε κυρίως την παιδαγωγική, την ψυχολογία, τις θετικές επιστήμες και τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να εργαστείς ως δάσκαλος στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ανάλογα με την μεταπτυχιακή σου ειδίκευση μπορείς να ασχοληθείς με συγκεκριμένους τομείς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης( π.χ. ειδική αγωγή, περιβαλλοντική εκπαίδευση κ.α.).


Επίσης, εκτός από την εκπαίδευση μπορείς να ασχοληθείς και:

 • σε ερευνητικά κέντρα
 • σε ειδικά σχολεία
 • σε υπηρεσίες λαϊκής επιμόρφωσηςσε παιδικά κέντρα
 • σε προγράμματα αλφαβητισμού ειδικών ομάδων της χώρας
 • στην παιδαγωγική έρευνα
 • στην ειδική αγωγή μετά από 5 χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση και διετή μετεκπαίδευση

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Περιλαμβάνει μαθήματα υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά ,προαιρετικά και εκμάθηση ξένης γλώσσας. Το τμήμα χωρίζεται στους τρεις παρακάτω τομείς:

 1. Τομέας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Εργαστήριο Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής Άσκησης, Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΕΕΨΕΕΑ) )
 2. Τομέας Θετικών Επιστημών (Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Εργαστήριο Μαθηματικών και Πληροφορικής, Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης)
 3. Τομέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών


Στο 7ο εξάμηνο οι φοιτητές ακολουθούν μια από τις 3 ειδικεύσεις με βάση τα μαθήματα “Επιλογής”. Συγκεκριμένα υπάρχουν τρεις ειδικεύσεις:

 1. Ειδίκευση Ελληνικών, η οποία προσανατολίζεται περισσότερο στην λογοτεχνία, στην αρχαία γλώσσα, σε παιδαγωγικά κείμενα κ.α.
 2. Ειδίκευση Ειδικής Αγωγής – Μειονοτικά Σχολεία, η οποία προσανατολίζεται περισσότερο στην ψυχολογία, στις μαθησιακές δυσκολίες, σε ειδικά θέματα εκπαίδευσης κ.α.
 3. Ειδίκευση Φυσικομαθηματικών, η οποία προσανατολίζεται περισσότερο στη μαθηματική ανάλυση, στην πληροφορική, στη χημεία, φυσική, γεωμετρία, σε μαθηματικά μοντέλα κ.α.


Μερικά από τα πιο βασικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών είναι: μαθήματα ψυχολογίας όπως γενική ψυχολογία και εξελικτική ψυχολογία, μαθήματα θετικών επιστημών όπως άλγεβρα και στατιστική, μαθήματα παιδαγωγικής επιστήμης όπως εισαγωγή στην παιδαγωγική και εξέλιξη των παιδαγωγικών θεωριών, μαθήματα ερμηνευτικών και μουσικών τεχνών όπως μουσική παιδεία και θεατρική παιδεία, διδακτικές μέθοδοι και πρακτικές ασκήσεις.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 70, Δασκάλων και διορίζεσαι στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Δηλαδή έχεις το δικαίωμα να εργαστείς ως δάσκαλος και ανάλογα με την μεταπτυχιακή σου ειδίκευση μπορείς να απασχοληθείς σε συγκεκριμένους τομείς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.


Ειδικότερα, ως απόφοιτος του Τμήματος και με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση(ΕΑΕ) εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 71 Δασκάλων ΕΑΕ, που σημαίνει ότι μπορείς εργαστείς στη ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (σύμφωνα με το νόμο 3699/08 ΦΕΚ 199, 2/10/2008).

Μεταπτυχιακά

Ενδεικτικά, μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι:

 • Master of Arts in Education (School Counseling)
 • Mestrado em Educação e Multimédia
 • Post Primary Education – Professional Master of Education
 • Master of Arts in Education: Secondary Education

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

956
9