επιστημονικό πεδίο
4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
13356
Βάση 2017
Εισακτέοι
162
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Παιδαγωγικού Τμήματος, στα πλαίσια του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 1268/82, θα ασχοληθείς με τις Παιδαγωγικές Επιστήμες και θα αποκτήσεις τα απαραίτητα εφόδια που θα σου εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή σου για την επιστημονική και επαγγελματική σου σταδιοδρομία. Τα μαθήματα της Σχολής σου μελετάνε κυρίως την παιδαγωγική επιστήμη, την ψυχολογία, την γλώσσα, τη λογοτεχνία, τις θετικές επιστήμες και μεθόδους διδασκαλίας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να εργαστείς ως δάσκαλος στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ανάλογα με την μεταπτυχιακή σου ειδίκευση μπορείς να ασχοληθείς με συγκεκριμένους τομείς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης( π.χ. ειδική αγωγή, περιβαλλοντική εκπαίδευση κ.α.).

Επίσης, εκτός από την εκπαίδευση μπορείς να ασχοληθείς και:

 • σε ερευνητικά κέντρα
 • σε ειδικά σχολεία
 • σε υπηρεσίες λαϊκής επιμόρφωσης
 • σε παιδικά κέντρα
 • σε προγράμματα αλφαβητισμού ειδικών ομάδων της χώρας
 • στην παιδαγωγική έρευνα
 • στην ειδική αγωγή μετά από 5 χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση και διετή μετεκπαίδευση

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Περιλαμβάνει μαθήματα υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά ,προαιρετικά και εκμάθηση ξένης γλώσσας.


Τα μαθήματα χωρίζονται σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα όπως: Κοινωνιολογία, νεοελληνική γλώσσα, λογοτεχνία, ιστορία της εκπαίδευσης, μουσική, εκμάθηση ξένης γλώσσας, μαθηματικά, στατιστική, ψυχολογία, θεωρίες και μοντέλα της διδακτικής, ψυχογλωσσολογία κ.α.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 70, Δασκάλων και διορίζεσαι στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Δηλαδή έχεις το δικαίωμα να εργαστείς ως δάσκαλος και ανάλογα με την μεταπτυχιακή σου ειδίκευση μπορείς να απασχοληθείς σε συγκεκριμένους τομείς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.


Ειδικότερα, ως απόφοιτος του Τμήματος και με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση(ΕΑΕ) εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 71 Δασκάλων ΕΑΕ, που σημαίνει ότι μπορείς εργαστείς στη ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (σύμφωνα με το νόμο 3699/08 ΦΕΚ 199, 2/10/2008).

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα σου προσφέρει το ακόλουθο μεταπτυχιακό: ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι:

 • Master of Arts in Education (School Counseling)
 • Mestrado em Educação e Multimédia
 • Post Primary Education – Professional Master of Education
 • Master of Arts in Education: Secondary Education

Πανεπιστήμιο Πατρών

570
5