επιστημονικό πεδίο
4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
12468
Βάση 2017
Εισακτέοι
189
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος θα ασχοληθείς με τις Παιδαγωγικές Επιστήμες και θα αποκτήσεις τα απαραίτητα εφόδια που θα σου εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή σου για την επιστημονική και επαγγελματική σου σταδιοδρομία. Τα μαθήματα της Σχολής σου μελετάνε διάφορα γνωστικά αντικείμενα όπως θετικές, ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, ψυχολογία, παιδαγωγική επιστήμη, εκμάθηση ξένων γλωσσών κ.α.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να εργαστείς ως δάσκαλος στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ανάλογα με την μεταπτυχιακή σου ειδίκευση μπορείς να ασχοληθείς με συγκεκριμένους τομείς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
(π.χ. ειδική αγωγή, περιβαλλοντική εκπαίδευση κ.α.).

Επίσης, εκτός από την εκπαίδευση μπορείς να ασχοληθείς και:

 • σε ερευνητικά κέντρα
 • σε ειδικά σχολεία
 • σε υπηρεσίες λαϊκής επιμόρφωσης
 • σε παιδικά κέντρα
 • σε προγράμματα αλφαβητισμού ειδικών ομάδων της χώρας
 • στην παιδαγωγική έρευνα
 • στην ειδική αγωγή μετά από 5 χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση και διετή μετεκπαίδευση

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Περιλαμβάνει μαθήματα υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά, προαιρετικά και εκμάθηση ξένης γλώσσας.


Τα μαθήματα χωρίζονται σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα όπως:
Θεωρία και Κοινωνιολογία της Παιδείας, Παιδαγωγική Ψυχολογία, Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, Θετικές Επιστήμες κλπ. Για παράδειγμα μερικά από τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών είναι τα παρακάτω: Αγγλικά, Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση, Βασικές Έννοιες της Φυσικής, των Μαθηματικών, της Στατιστικής κλπ, Γαλλικά , Γενική Ψυχολογία, Γερμανικά, Γεωμετρία, Γλωσσικές Διαταραχές, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Διαταραχές στη Γραφή και την Ανάγνωση, Διδακτικές Μέθοδοι, Εκπαίδευση και MME, Μικροκοινωνιολογικές Προσεγγίσεις στη Σχολική Καθημερινότητα, Νοητική Yστέρηση – Υψηλή Νοητική Λειτουργικότητα, Σχολική Παιδαγωγική , Ψυχοεκπαιδευτικές Παρεμβάσεις στο Σχολικό Περιβάλλον , Ψυχολογία της Εφηβείας: Ανάπτυξη και Ανθεκτικότητα κ.α.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 70, Δασκάλων και διορίζεσαι στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Δηλαδή έχεις το δικαίωμα να εργαστείς ως δάσκαλος και ανάλογα με την μεταπτυχιακή σου ειδίκευση μπορείς να απασχοληθείς σε συγκεκριμένους τομείς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, ως απόφοιτος του Τμήματος και με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση(ΕΑΕ) εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 71 Δασκάλων ΕΑΕ, που σημαίνει ότι μπορείς εργαστείς στη ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (σύμφωνα με το νόμο 3699/08 ΦΕΚ 199, 2/10/2008).

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα σου προσφέρει το ακόλουθο μεταπτυχιακό: ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι:

 • Master of Education in Elementary and Secondary Education (Curriculum, Assessment and Instruction)
 • Master of Education in Secondary Education
 • MA in Early Childhood Education
 • Master of Arts in Education: Secondary Education

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

650
6