επιστημονικό πεδίο
4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
13089
Βάση 2017
Εισακτέοι
144
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος θα ασχοληθείς με τις Παιδαγωγικές Επιστήμες και θα αποκτήσεις τα απαραίτητα εφόδια που θα σου εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή σου για την επιστημονική και επαγγελματική σου σταδιοδρομία. Τα μαθήματα της Σχολής σου μελετάνε κυρίως την γλώσσα, τη λογοτεχνία, τα μαθηματικά, την παιδαγωγική, τη σχολική συμβουλευτική, την ψυχολογία, τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, την ιστορία της Εκπαίδευσης, το θέατρο και τις εικαστικές τέχνες.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να εργαστείς ως δάσκαλος στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ανάλογα με την μεταπτυχιακή σου ειδίκευση μπορείς να ασχοληθείς με συγκεκριμένους τομείς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης( π.χ. ειδική αγωγή, περιβαλλοντική εκπαίδευση κ.α.).


Επίσης, εκτός από την εκπαίδευση μπορείς να ασχοληθείς και:

 • σε ερευνητικά κέντρα
 • σε ειδικά σχολεία
 • σε υπηρεσίες λαϊκής επιμόρφωσης
 • σε παιδικά κέντρα
 • σε προγράμματα αλφαβητισμού ειδικών ομάδων της χώρας
 • στην παιδαγωγική έρευνα
 • στην ειδική αγωγή μετά από 5 χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση και διετή μετεκπαίδευση

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Περιλαμβάνει μαθήματα υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά ,προαιρετικά και εκμάθηση ξένηας γλώσσας. Τα μαθήματα χωρίζονται στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 1. Γλώσσα-Λογοτεχνία (π.χ. Εισαγωγή στη Γλωσσολογία, Eισαγωγή στη Nεοελληνική Λογοτεχνία κ.α.),
 2. Μαθηματικά (π.χ. Μαθηματικά, Διδακτική των Μαθηματικών κ.α.) ,
 3. Παιδαγωγικά (Συγκριτική Παιδαγωγική , Σχολική Συμβουλευτική κ.α.),
 4. Ψυχολογία (Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Ψυχογλωσσολογία κ.α. ),
 5. Σχολική Πρακτική,
 6. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Tεχνολογίες της Πληροφορίας και των Eπικοινωνιών στην Eκπαίδευση, Διδασκαλία και μάθηση με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας κ.α.)
 7. Ιστορία (Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία, Ιστορία Νεοελληνικής Εκπαίδευσης)
 8. Τέχνη και Πολιτισμός (Εικαστικές Τέχνες , Θεατρική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο κ.α.)

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 70, Δασκάλων και διορίζεσαι στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Δηλαδή έχεις το δικαίωμα να εργαστείς ως δάσκαλος και ανάλογα με την μεταπτυχιακή σου ειδίκευση μπορείς να απασχοληθείς σε συγκεκριμένους τομείς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
-Ειδικότερα, ως απόφοιτος του Τμήματος και με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση(ΕΑΕ) εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 71 Δασκάλων ΕΑΕ, που σημαίνει ότι μπορείς εργαστείς στη ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (σύμφωνα με το νόμο 3699/08 ΦΕΚ 199, 2/10/2008).

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα σου προσφέρει τα ακόλουθα μεταπτυχιακά:

 • Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
 • Περιβάλλοντα Συνεργατικής Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού


Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι:

 • Education (Licensure Program)
 • Master in Pre-Primary Education
 • Master of Arts in Teaching – Elementary Education
 • Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
 • Master of Arts in Education: Secondary Education

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

858
7