επιστημονικό πεδίο
4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
10833
Βάση 2017
Εισακτέοι
225
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος θα έχεις τη δυνατότητα να καταρτιστείς ως επιστήμονας, ικανός να προάγεις τις παιδαγωγικές επιστήμες και να καλύψεις τις ανάγκες τις εκπαίδευσης σε ότι αφορά ζητήματα παιδαγωγικής.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος μπορείς να εργαστείς ως εκπαιδευτικός λειτουργός παιδιών προσχολικής ηλικίας, στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σε νηπιαγωγεία ή παιδικούς σταθμούς. Επίσης, μπορείς να εργαστείς:

 • σε ιδρύματα φροντίδας για το παιδί
 • σε χώρους ψυχαγωγίας για το παιδί
 • ως παιδαγωγοί σε φορείς και οργανισμούς
 • σε νοσοκομεία για παιδιά
 • σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς
 • σε παιδικές κατασκηνώσεις
 • σε εκδοτικούς οίκους για συγγραφή εκπαιδευτικών βιβλίων
 • στα παιδικά χωριά SOS
 • στη παραγωγή παιδικών εκπομπών
 • σε ιδρύματα παιδικής πρόνοιας
 • σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Περιλαμβάνει μαθήματα υποχρεωτικά, υποχρεωτικά επιλογής και ελεύθερης επιλογής. Οι διαφορετικές ενότητες των παραδόσεων είναι οι ακόλουθες:

 1. Ενότητα Παιδαγωγικής
 2. Ενότητα Ψυχολογίας – Ειδικής Αγωγής – Υγείας
 3. Ενότητα Θετικών Επιστημών στην Εκπαίδευση
 4. Ενότητα Μαθημάτων Γενικής Παιδείας
 5. Ενότητα Τέχνης και Εκπαίδευσης
 6. Μαθήματα επιλογής
 7. Ξένες γλώσσες

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 60 Νηπιαγωγών, δηλαδή μπορείς να εργαστείς ως νηπιαγωγός, στη δημόσια η ιδιωτική εκπαίδευση, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σε νηπιαγωγεία ή παιδικούς σταθμούς.
-Ειδικότερα, ως απόφοιτος του Τμήματος και με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση(ΕΑΕ) εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 61 Νηπιαγωγών ΕΑΕ, που σημαίνει ότι μπορείς εργαστείς στη ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (σύμφωνα με το νόμο 3699/08 ΦΕΚ 199, 2/10/2008).

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα σου προσφέρει μεταπτυχιακά με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

 • Ψυχολογία στην Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή
 • Γλωσσικός Γραμματισμός και Πολυγραμματισμοί στην Προσχολική Εκπαίδευση
 • Κοινωνία, Ετερότητα και Προσχολική Εκπαίδευση
 • Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Προσχολικής και Εκπαίδευσης

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι:

 • Master of Education – Teaching and Learning – Early Childhood Education
 • MA Pre-school and Out-of-school Pedagogy: Early Childhood Education
 • Master of Science in Educational Studies

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

650
6