επιστημονικό πεδίο
4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
11414
Βάση 2017
Εισακτέοι
126
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος ΠΤΠΕ θα έχεις τη δυνατότητα να καταρτιστείς ως επιστήμονας, ικανός να προάγεις τις παιδαγωγικές επιστήμες και να καλύψεις τις ανάγκες τις εκπαίδευσης σε ότι αφορά ζητήματα παιδαγωγικής. Ουσιαστικά, θα εφοδιαστείς με υψηλού επιπέδου ερευνητικές και επαγγελματικές δεξιότητες.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος μπορείς να εργαστείς ως νηπιαγωγός, στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σε νηπιαγωγεία ή παιδικούς σταθμούς. Επίσης, μπορείς να εργαστείς:

 • σε ιδρύματα φροντίδας για το παιδί
 • σε χώρους ψυχαγωγίας για το παιδί
 • ως παιδαγωγοί σε φορείς και οργανισμούς
 • σε νοσοκομεία για παιδιά
 • σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς
 • σε παιδικές κατασκηνώσεις
 • σε εκδοτικούς οίκους για συγγραφή εκπαιδευτικών βιβλίων
 • στα παιδικά χωριά SOS
 • στη παραγωγή παιδικών εκπομπών
 • σε ιδρύματα παιδικής πρόνοιας
 • σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης.

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις , ωστόσο, τα προσφερόμενα μαθήματα χωρίζονται σε πέντε άτυπες ενότητες:

 • Ενότητα Παιδαγωγικών Μαθημάτων, η οποία περιλαμβάνει γνωστικά αντικείμενα που εμβαθύνουν στην κατανόηση του σύνθετου φαινομένου της παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής διαδικασίας, προσεγγίζοντας σφαιρικά τις διαφορετικές διαστάσεις της παιδαγωγικής θεωρίας και πράξης.
 • Ενότητα μαθημάτων Ψυχολογίας και Κοινωνιολογίας, η οποία περιλαμβάνει μαθήματα που αφορούν σε θέματα θεωρίας, πρακτικών εφαρμογών και έρευνας από το ευρύτερο πεδίο της Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας και από εξειδικευμένους τομείς, όπως η Εξελικτική, Γνωστική, Σχολική και Κοινωνική Ψυχολογία, Κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας και της εκπαίδευσης κλπ.
 • Ενότητα Ιστορίας, Γλώσσας και Λογοτεχνίας, η οποία περιλαμβάνει τόσο θεωρητικά μαθήματα όσο και μαθήματα διδακτικής μεθοδολογίας. Στόχοι των θεωρητικών μαθημάτων είναι η μελέτη των μηχανισμών της γλωσσικής καλλιέργειας των παιδιών προ- σχολικής ηλικίας.
 • Ενότητα Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, η οποία περιλαμβάνει ασχολούνται με τον σύγχρονο ανθρώπου ανεξαρτήτως ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών.
 • Ενότητα Τεχνών και Πολιτισμού, η οποία περιλαμβάνει μαθήματα θεωρητικά και μαθήματα με πρακτικό προσανατολισμό, που αφορούν τις Εικαστικές Τέχνες, το Κουκλοθέατρο, την Ιστορία της Τέχνης, την Κινητική Αγωγή και τον Δημιουργικό Χορό, τη Μουσειακή Εκπαίδευση, τη Μουσική Παιδαγωγική, καθώς και συναφείς τομείς από τον χώρο των τεχνών και του πολιτισμού.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 60 Νηπιαγωγών, δηλαδή μπορείς να εργαστείς ως νηπιαγωγός, στη δημόσια η ιδιωτική εκπαίδευση, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σε νηπιαγωγεία ή παιδικούς σταθμούς.
-Ειδικότερα, ως απόφοιτος του Τμήματος και με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση(ΕΑΕ) εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 61 Νηπιαγωγών ΕΑΕ, που σημαίνει ότι μπορείς εργαστείς στη ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (σύμφωνα με το νόμο 3699/08 ΦΕΚ 199, 2/10/2008).

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα σου προσφέρει τα ακόλουθα μεταπτυχιακά:
Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία


Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι:

 • Master of Education – Teaching and Learning – Early Childhood Education
 • MA Pre-school and Out-of-school Pedagogy: Early Childhood Education
 • Master of Science in Educational Studies

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

858
7