επιστημονικό πεδίο
5ο, 2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
13965
Βάση 2017
Εισακτέοι
148
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις πάνω στους σύγχρονους κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης. Οι σπουδές στο τμήμα δίνουν έμφαση σε δύο από αυτούς: τον κλάδο των δικτυοκεντρικών ψηφιακών συστημάτων και υπηρεσιών και τον κλάδο των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως πτυχιούχος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων θα έχεις όλες τις δεξιότητες ώστε να μπορείς να αντιμετωπίσεις τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς των υπολογιστών και των ψηφιακών τεχνολογιών. Θα έχεις την δυνατότητα να εργαστείς: • Σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ως στέλεχος και σύμβουλος ειδικοτήτων αιχμής Σε εταιρείες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. • Στις πωλήσεις τεχνολογικών προιόντων, στην παραγωγή, στην εκπαίδευση του προσωπικού, στον ποιοτικό έλεγχο, στις προμήθειες, κ.α. • Στην Δευτεροβάθμια ως καθηγητής Πληροφορικής 

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση των Ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα σου δοθεί η ευκαιρία να αναπτύξεις τις γνώσεις σου σε σχέση με τις Διαδικτυακές υπηρεσίες. Μέσα σε αυτή την κατεύθυνση θα μάθεις για το e-learning, το e-health, το ηλεκτρονικό επιχειρείν και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Στην κατεύθυνση των Συστημάτων Επικοινωνιών και Δικτύων θα έχεις την δυνατότητα να γνωρίσεις σε βάθος την δημιουργία και διαχείριση των συστημάτων αυτών. Η κατεύθυνση δίνει έμφαση στις σύγχρονες και επερχόμενες ενσύρματες και ασύρματες ευρυζωνικές τεχνολογίες για το Διαδίκτυο και άλλες τηλεπικοινωνιακές υποδομές.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων έχεις:

  • Πλήρως κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα, τα οποία ορίζονται από το Π.Δ. 44/2009, ΦΕΚ 58/8-4-2009) “Επαγγελματική Κατοχύρωση των Διπλωματούχων Μηχανικών και των Πτυχιούχων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στα αντικείμενα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών“.
  • Την δυνατότητα διορισμού στο Δημόσιο στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής (Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 315/A’/31-12-2003)
  • Την δυνατότητα διορισμού στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στους Κλάδους ΠΕ19 Πληροφορικής, Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Π.Δ. 268/2004, ΦΕΚ 268/A’/28-12-2004).

Τέλος επειδή το τμήμα ανήκει στις καθηγητικές σχολές, σύμφωνα με το ΦΕΚ 156/A’/4-9-2009, Άρθρο 39, ως απόφοιτος έχεις την δυνατότητα διορισμού στην πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση χωρίς την απαίτηση πρόσθετου πτυχίου ή πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο των Ψηφιακών Συστημάτων και της Πληροφορικής. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

  • MSc Multimedia Telecommunications
  • MSc in Sustainable Systems
  • MSc Applied Technologies: Rapid Prototyping and Digital Technologies
  • MSc in Management and Informatics
  • MSc in Business Information Technology

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

1209
13