Ψυχολόγων ΣΣΑΣ

Κωδικός Μηχανογραφικού: 875
επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
19096
Βάση 2017
Εισακτέοι
2
Θέσεις εισακτέων
Ψυχοτεχνική δοκιμασία Υγειονομικές εξετάσεις Δρόμος 100μ. (17") Δρόμος 1000μ. (4' και 30") Άλμα σε ύψος (1μ.) Άλμα σε μήκος (3,60μ.) Ρίψη σφαίρας 7,275χλγ (4,40μ.)

Τι αφορά η σχολή;

Στο Τμήμα Ψυχολογίας της ΣΣΑΣ έχεις την πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου σπουδές σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Επιλέγεις μέσα από τρεις κατευθύνσεις και εξειδικεύεσαι στον τομέα της Ψυχολογίας που σε ενδιαφέρει περισσότερο. Επίσης, στο τμήμα λειτουργούν τα ακόλουθα εργαστήρια: Ψυχολογικό Εργαστήριο, Εργαστήριο Νευροεπιστήμης, Εργαστήριο Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας. Για την εισαγωγή στο τμήμα θα υποβληθείς σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, υγειονομικές εξετάσεις, αθλητικές δοκιμασίες. Για παράδειγμα μετά την φοίτηση σου στο Τμήμα έχεις τη δυνατότητα αντιμετώπισης διαφοροποιημένων ψυχολογικών προβλημάτων που πρόκειται να εμφανισθούν και ψυχοτεχνική αξιολόγηση του προσωπικού των Ε.Δ. Όργανα υλοποίησης της αποστολής του Σώματος είναι οι Αξιωματικοί Ψυχολόγοι οι οποίοι τοποθετούνται σε σχηματισμούς, μονάδες και νοσοκομεία των Κλάδων των Ε.Δ. και συμμετέχουν σε Ειρηνευτικές Αποστολές.

Η ιδιαιτερότητα του Τμήματος Ψυχολογίας ΣΣΑΣ είναι το ότι διδάσκεσαι στο Πανεπιστήμιο όπως όλοι οι άλλοι φοιτητές, και έχεις τις ίδιες υποχρεώσεις. Επιπλέον, θα λάβεις στρατιωτική και επιμορφωτική εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις της Σχολής. Επίσης, υποχρεωτική είναι η διαμονή σου εντός της Σχολής και εξέρχεσαι μόνο έπειτα από άδεια του Διοικητή. Σημαντικό είναι το γεγονός πως δεν έχεις έξοδα φοίτησης και διαμονής, όπως επίσης και το ότι θα λαμβάνεις κάθε μήνα χρηματικό βοήθημα.

 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Μετά την αποφοίτηση σου από το Τμήμα, ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο στράτευμα είναι 10 χρόνια. Ως απόφοιτος εντάσσεσαι στις ένοπλες δυνάμεις. Ανάλογα με το σώμα, ονομάζεσαι:

  • Ανθυπολοχαγός στο Στρατό Ξηράς
  • Σημαιοφόρος στο Ναυτικό
  • Ανθυποσμηναγός στην Αεροπορία.

Ακόμη, παράλληλα με την εργασία σου στο Σώμα μπορείς να εργαστείς ως ελεύθερος επαγγελματίας στο δικό σου Ιατρείο.

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Ο Τομέας Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της πειραματικής ψυχολογίας, των γνωστικών και θυμικών ψυχολογικών φαινομένων (αντίληψη, προσοχή, μάθηση, μνήμη, σκέψη, γλώσσα, συναισθήματα), τη βιολογική βάση, τη νευροψυχολογική μελέτη και των δυσλειτουργιών αυτών, την ψυχολογία των ηλικιωμένων, την ψυχομετρία (ψυχολογική αξιολόγηση γνωστικών και θυμικών λειτουργιών), την ιστορία και επιστημολογία της ψυχολογίας, τη συμβολή της Ψυχολογίας στη Γνωστική Επιστήμη καθώς και τις μεθόδους της ψυχολογικής έρευνας και της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων των ερευνών.

 Ο Τομέας Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της δια βίου ανθρώπινης ανάπτυξης και των αποκλίσεών της, της εξελικτικής ψυχοπαθολογίας, της σχολικής και εκπαιδευτικής ψυχολογίας, της συμβουλευτικής ψυχολογίας και των εφαρμογών της καθώς και της κοινωνιολογικής θεμελίωσης της αγωγής.

Ο Τομέας Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας υπάγεται στο Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  Ο Τομέας συντονίζει τα γνωστικά αντικείμενα της Κοινωνικής Ψυχολογίας, της Οργανωτικής Ψυχολογίας και της Κλινικής Ψυχολογίας.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται στην στρατιωτική εκπαίδευση και στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Το πρόγραμμα σπουδών της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης είναι ουσιαστικά το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας του ΑΠΘ. 

Ως φοιτητής του τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχεις την πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου σπουδές σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχεις τη δυνατότητα επιλογής μέσα από τρεις κατευθύνσεις και να εξειδικευτείς στον τομέα της Ψυχολογίας που σε ενδιαφέρει περισσότερο. Επίσης, στο τμήμα λειτουργούν τα ακόλουθα εργαστήρια: Ψυχολογικό Εργαστήριο, Εργαστήριο Νευροεπιστήμης, Εργαστήριο Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας.

Η στρατιωτική εκπαίδευση πραγματοποιείται παράλληλα με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, σε ώρες κατά τις οποίες δεν υπάρχουν Πανεπιστημιακές υποχρεώσεις.

Επιπλέον, θα λάβεις και επιμορφωτική εκπαίδευση δηλαδή διδασκαλίες θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος, διαλέξεις με επιστημονικό και εγκυκλοπαιδικό περιεχόμενο, συμμετοχή σε συζητήσεις επιστημονικών θεμάτων, διδασκαλία ξένων γλωσσών και Η/Υ. Τέλος, συμμετέχεις σε εκπαιδευτικά ταξίδια και επισκέψεις σε μουσεία, ιστορικούς χώρους και έδρες στρατιωτικών μονάδων.

 

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας ονομάζεσαι, Ανθυπολοχαγός, Σημαιοφόρος ή Ανθυποσμηναγός των Ενόπλων Δυνάμεων, ανάλογα με τον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίο κατανέμεσαι (Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό ή Πολεμική Αεροπορία αντίστοιχα). Η κατανομή γίνεται με βάση κλήρωση που πραγματοποιείται στην διάρκεια των σπουδών σου, οπότε και τοποθετείσαι στην μονάδα σου. Ως απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας ΣΣΑΣ είσαι υποχρεωμένος να παραμείνεις στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων 10 χρόνια.

Μεταπτυχιακά

Μετά την αποφοίτηση σου από το Τμήμα έχεις τη δυνατότητα μετεκπαίδευσης.

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι:

  • M.A. Counseling Psychology
  • MSc Criminology and Criminal Psychology
  • University of Leicester MSc in Occupational Psychology
  • Master in Cognitive Psychology in Health Communication.

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων