επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
18395
Βάση 2022
Εισακτέοι
3
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Η Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση των φοιτητών της Ψυχολογίας ΣΣΑΣ πραγματοποιείται στο Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και οι φοιτητές της ΣΣΑΣ διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο όπως όλοι οι άλλοι φοιτητές, και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις. Διδάσκονται όλα τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μαθήματα, και πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση στα εργαστήρια και τις κλινικές του.

Αμέσως μετά την εισαγωγή τους στη Σχολή, οι φοιτητές πραγματοποιούν τη βασική τους στρατιωτική εκπαίδευση, της οποίας η διάρκεια είναι τρεις εβδομάδες. Η θεωρητική στρατιωτική εκπαίδευση πραγματοποιείται παράλληλα με την πανεπιστημιακή δραστηριότητα, σε ώρες κατά τις οποίες δεν υπάρχουν πανεπιστημιακές υποχρεώσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.
Η εφαρμοσμένη στρατιωτική εκπαίδευση περιλαμβάνει:

5ήμερο ημερήσιων και νυχτερινών βολών σε συνδυασμό με την πανεπιστημιακή δραστηριότητα,

Χειμερινή εκπαίδευση-διαβίωση με τη συμμετοχή των 4 πρώτων τάξεων της Σχολής στην ευρύτερη περιοχή ΡΕΝΤΙΝΑΣ Θεσσαλονίκης για μια εβδομάδα μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου του Φεβρουαρίου.

Θερινή εκπαίδευση-διαβίωση με τη συμμετοχή των 3 πρώτων τάξεων της Σχολής στην περιοχή ΦΑΡΟΣ ΠΟΣΕΙΔΙΟΥ Χαλκιδικής για τρεις εβδομάδες μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου.

Η Σχολή μέσω της Διευθύνσεως Σπουδών οργανώνει την στρατιωτική και παρακολουθεί την πανεπιστημιακή εκπαίδευση των Μαθητών και τις επιδόσεις τους. Επιπλέον υπάρχει και η Επιμορφωτική Εκπαίδευση που περιλαμβάνει διδασκαλίες επί θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος, διαλέξεις από διακεκριμένους επισκέπτες, προβολές ταινιών, επισκέψεις σε μουσεία, ιστορικούς και θρησκευτικούς χώρους, εκπαιδευτικά ταξίδια. 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Μετά την αποφοίτηση σου από το Τμήμα, ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο στράτευμα είναι 10 χρόνια. Ως απόφοιτος εντάσσεσαι στις ένοπλες δυνάμεις. Ανάλογα με το σώμα, ονομάζεσαι:

  • Ανθυπολοχαγός στο Στρατό Ξηράς
  • Σημαιοφόρος στο Ναυτικό
  • Ανθυποσμηναγός στην Αεροπορία.

Ακόμη, παράλληλα με την εργασία σου στο Σώμα μπορείς να εργαστείς ως ελεύθερος επαγγελματίας στο δικό σου Ιατρείο.

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Ο Τομέας Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της πειραματικής ψυχολογίας, των γνωστικών και θυμικών ψυχολογικών φαινομένων (αντίληψη, προσοχή, μάθηση, μνήμη, σκέψη, γλώσσα, συναισθήματα), τη βιολογική βάση, τη νευροψυχολογική μελέτη και των δυσλειτουργιών αυτών, την ψυχολογία των ηλικιωμένων, την ψυχομετρία (ψυχολογική αξιολόγηση γνωστικών και θυμικών λειτουργιών), την ιστορία και επιστημολογία της ψυχολογίας, τη συμβολή της Ψυχολογίας στη Γνωστική Επιστήμη καθώς και τις μεθόδους της ψυχολογικής έρευνας και της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων των ερευνών. Ο Τομέας έχει ως διδακτικό αντικείμενο την πειραματική ψυχολογία, τη γνωστική ψυχολογία, τη νευροψυχολογία, την ψυχολογία κινήτρων, τις μεθόδους έρευνας και τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων της ψυχολογικής έρευνας, την ψυχολογία των ηλικιωμένων, τη βιολογική ψυχολογία, την ψυχολογία της σκέψης και της ανάγνωσης, τις διαταραχές μνήμης, τις εφαρμογές της κριτικής σκέψης, την ψυχοφαρμακολογία, την ιστορία, τη φιλοσοφία και την επιστημολογία της Ψυχολογίας, τη συμβολική λογική και της επαγωγική σκέψη καθώς και θέματα που αφορούν τον εγκέφαλο και συναισθήματα.

 Ο Τομέας Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της δια βίου ανθρώπινης ανάπτυξης και των αποκλίσεών της, της εξελικτικής ψυχοπαθολογίας, της σχολικής και εκπαιδευτικής ψυχολογίας, της συμβουλευτικής ψυχολογίας και των εφαρμογών της καθώς και της κοινωνιολογικής θεμελίωσης της αγωγής. Ο κλάδος της Εξελικτικής Ψυχολογίας έχει ως διδακτικό αντικείμενο την εξελικτική ψυχολογία και ψυχοπαθολογία, την ανάπτυξη του παιδιού μέχρι την εφηβεία και τις αποκλίσεις της, την κοινωνικο-γνωστική ανάπτυξη, τις νέες μορφές γονεϊκότητας και την ψυχολογία του θανάτου και του πένθους. Ο κλάδος της Σχολικής Ψυχολογίας πραγματεύεται θέματα σχολικής και εκπαιδευτικής ψυχολογίας, ψυχολογικής αξιολόγησης, συμβουλευτικής ψυχολογίας, ψυχοκοινωνικής στήριξης του παιδιού και της οικογένειας και φεμινιστικών προσεγγίσεων στην ψυχολογία.

Ο Τομέας Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας συντονίζει τα γνωστικά αντικείμενα της Κοινωνικής Ψυχολογίας, της Οργανωτικής Ψυχολογίας και της Κλινικής Ψυχολογίας. Το διδακτικό αντικείμενο του Τομέα καλύπτει τα πεδία της Κοινωνικής Ψυχολογίας και των εφαρμογών της στην κοινότητα (Διαπροσωπικές Σχέσεις, Ενδο-ομαδικά φαινόμενα, Διομαδικές Σχέσεις, Διεθνείς Σχέσεις και συγκρούσεις, Μεθοδολογία Έρευνας και Εφαρμογών), της Οργανωσιακής Ψυχολογίας (Οργανωσιακή Δομή και Κουλτούρα, Αλλαγές και Αντίσταση, Ενδο-οργανωσιακά φαινόμενα, Εργασιακά χαρακτηριστικά, Στάσεις και Οργανωσιακές Συμπεριφορές), και της Κλινικής Ψυχολογίας (Θεωρίες Προσωπικότητας, Ψυχοκοινωνικά Συστήματα, Κοινωνικός Αποκλεισμός, Ιδρυματοποίηση-Αποϊδρυματοποίηση, Ψυχοπαθολογία, Γνωστική-συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία και  Ψυχολογίας της Υγείας).

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας αποσκοπεί στην παροχή άρτιας θεωρητικής εκπαίδευσης των φοιτητών σε βασικά και εξειδικευμένα πεδία της Ψυχολογίας, όπως είναι η πειραματική, η βιολογική, η γνωστική, η εξελικτική, η εκπαιδευτική/σχολική, η κοινωνική, και η κλινική ψυχολογία. Το Τμήμα Ψυχολογίας λειτουργεί με τους τρεις Τομείς του, τον Τομέα Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας, τον Τομέα Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας και τον Τομέα Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας ΣΣΑΣ ονομάζεσαι, Ανθυπολοχαγός, Σημαιοφόρος ή Ανθυποσμηναγός των Ενόπλων Δυνάμεων, ανάλογα με τον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίο κατανέμεσαι (Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό ή Πολεμική Αεροπορία αντίστοιχα). Η κατανομή γίνεται με βάση κλήρωση που πραγματοποιείται στη διάρκεια των σπουδών σου, οπότε και τοποθετείσαι στην μονάδα σου. Ως απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας ΣΣΑΣ είσαι υποχρεωμένος να παραμείνεις στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων 10 χρόνια.

Μεταπτυχιακά

Στο Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τα παρακάτω τρία Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:                  

1. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία

  • στην ειδίκευση Κλινική Ψυχολογία
  • στην ειδίκευση Κλινική Νευροψυχολογία

2. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Σχολική Ψυχολογία

  • στην ειδίκευση Σχολική Ψυχολογία
  • στην ειδίκευση Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση

3. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)