επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
18335
Βάση 2017
Εισακτέοι
88
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος θα μελετήσεις τις εκείνες τις συνθήκες που επιτρέπουν την εμφάνιση της ζωής, τους νόμους που διέπουν την ύπαρξη της και τις παραμέτρους που προσδιορίζουν τις λειτουργίες της στα πέντε επίπεδο οργάνωσης που είναι: τα μόρια, τα κύτταρα, οι οργανισμοί, ο πληθυσμός και τέλος τα οικοσυστήματα.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος μπορείς να απασχοληθείς τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα. Ενδεικτικά μπορείς να εργαστείς:

 • αναλυτής-ερευνητής σε Δημόσιους οργανισμούς, υπηρεσίες και υπουργεία, ινστιτούτα, ερευνητικά κέντρα και σε νομαρχίες ή στην Ελληνική Αστυνομία
 • ως εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με ειδικότητα βιολόγου .
 • ως αναλυτής-ερευνητής σε διαγνωστικά κέντρα, σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού, σε φαρμακοβιομηχανίες, ιδιωτικά ινστιτούτα, επιχειρήσεις τροφίμων, καλλυντικών

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Ωστόσο διαιρείται σε 7 τομείς που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα της Βιολογίας και σου παρέχουν υψηλό επίπεδο γνώσεις σε σύγχρονα θέματα. Συγκεκριμένα:

 • Τον Τομέα Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής:
  Αναφέρεται στη δομή και λειτουργία κυτταρικών συστατικών και προϊόντων και περιλαμβάνει αντικείμενα όπως η Κυτταρολογία, Κυτταροχημεία, Φωτονική και η Μοριακή Βιοφυσική
 • Τον Τομέα Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας:
  Αναφέρεται στη μεθοδολογία και τις τεχνικές της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα πλαίσια των Βιοεπιστημών και περιλαμβάνει αντικείμενα όπως η Κλινική Χημεία, η Μοριακή Διάγνωση και η Μοριακή Ανοσολογία
 • Τον Τομέα Βοτανικής:
  Αναφέρεται στη σπουδή των θεμελιωδών αρχών οι οποίες ίσχυσαν για την εμφάνιση και εξέλιξη καθώς και εκείνων που διέπουν την οργάνωση και διαβίωση των σημερινών φυτικών οργανισμών
 • Τον Τομέα Γενετικής και Βιοτεχνολογίας:
  Περιλαμβάνει αντικείμενα όπως η Κλασική Γενετική, η Γενετική Ανθρώπου, η Ανοσογενετική, η Βιοχημική Γενετική και η Μοριακή Γενετική
 • Τον Τομέα Ζωολογίας και Θαλάσσιας Βιολογίας:
  Αναφέρεται στη Βιολογία των Ζωικών Οργανισμών από τη βαθμίδα του οργανισμού μέχρι αυτή του πληθυσμού. Περιλαμβάνει αντικείμενα όπως της Ζωολογίας, της Συγκριτικής Ανατομικής και της Εντομολογίας
 • Τον Τομέα Οικολογία και Ταξονομικής:
  Περιλαμβάνει αντικείμενα όπως  η Πληθυσμιακή Οικολογία,  η Οικολογία Βιοκοινοτήτων, η Λειτουργική Οικολογία και η Μορφολογία
 • Τον Τομέα Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου:
  Αναφέρεται στη Φυσιολογία των ζωικών οργανισμών, συμπεριλαμβανόμενου και του ανθρώπου από την κυτταρική μέχρι την οργανισμική βαθμίδα. Περιλαμβάνει αντικείμενα όπως η Ιστολογία, η Εμβρυολογία και η Χημική Ζωολογία

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος θα έχεις το δικαίωμα να :

 • αναλλάβεις την ευθύνη εξετάσεων σε διαγνωστικά εργαστήρια, όπως μικροβιολογίας, μοριακής βιολογίας, γενετικής, κ.ά.
 • να διενεργήσεις οικολογικούς ελέγχους
 • περιβαλλοντικές αναλύσεις και μελέτες
 • να αναλλάβεις την οργάνωση, τη διαχείριση και την προστασία βιοτικών παραγόντων σε περιοχές προστασίας της φύσης και εθνικά πάρκα
 • να εκπονείς μελέτες σχετικά με την διοίκηση, διαχείριση και προστασία θαλάσσιων πάρκων και υδροβιότοπων
 • να απασχολείσαι στους τομείς της βιοτεχνολογίας της γενετικής μηχανικής και της βιοπληροφορικής.
 • Τέλος, έχεις το δικαίωμα ένταξης στον κλάδο ΠΕ04  (Ειδικότητα των Βιολόγων ) και μπορείς να εργαστείς στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά του τμήματος Βιολογίας δίνουν σε σημαντικό βαθμό εξειδίκευση στους ενδιαφερομένους. Οι θεματικές που μπορείς να ασχοληθείς είναι σχετικά με το περιβάλλον, την τεχνολογία-πληροφορική, την Ιατρική και στην Εκπαίδευση. Ενδεικτικά τα μεταπτυχιακά που μπορείς να παρακολουθήσεις είναι τα εξής:

 • Για το περιβάλλον
 1. Περιβολλοντική Βιολογία -Διαχείριση χερσαίων και θαλάσσιων βιολογικών πόρων
 2. Ecologican Risk Assessment and Enviromental Management of Coastral Resources Master Program.
 • Για το την τεχνολογία-πληροφορική:
 1. Βιοπληροφορική
 2. Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία.
 • Για την Ιατρική: 
 1. Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
 2. Κλινική Βιοχημεία-Μοριακή Διαγνωστική.
 • Για την εκπαίδευση:
 1. Σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση στη διδακτική βιολογικών μαθημάτων και νέες τεχνολογίες.
 2. Διδακτική της βιολογίας

Τέλος, μπορείς να παρακολουθήσεις  και τα εξής μεταπτυχιακά στο εξωτερικό:

 1. Biodigital αρχιτεκτονική
 2. Αλγοριθμική Βιοπληροφορική

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

247
2