Βιολογίας

Κωδικός Μηχανογραφικού: 282
επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
17910
Βάση 2017
Εισακτέοι
111
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος έχεις τη δυνατότητα να αποκτήσεις επαρκείς θεωρητικές και βάσεις και πρακτική εμπειρία σε προηγμένες τεχνολογίες μιας σειράς επιστημονικών πεδίων της επιστήμης της Βιολογίας. Θα γνωρίσεις τη δομή, λειτουργία και εξέλιξη της ζωής στα πέντε επίπεδα οργάνωσης: μόρια, κύτταρα, οργανισμούς, πληθυσμούς και οικοσυστήματα και θα ασχοληθείς με τα ανάλογα αντικείμενα τις Βιολογίας όπως η Μοριακή Βιολογία, η Γενετική, η Κυτταρική, η Οικολογία, η Βιοτεχνολογία και η Νάνοτεχνολογια.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος μπορείς να απασχοληθείς τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα. Ενδεικτικά μπορείς να εργαστείς:

 • αναλυτής-ερευνητής σε Δημόσιους οργανισμούς, υπηρεσίες και υπουργεία, ινστιτούτα, ερευνητικά κέντρα και σε νομαρχίες ή στην Ελληνική Αστυνομία
 • ως εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με ειδικότητα βιολόγου .
 • ως αναλυτής-ερευνητής σε διαγνωστικά κέντρα, σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού, σε φαρμακοβιομηχανίες, ιδιωτικά ινστιτούτα, επιχειρήσεις τροφίμων, καλλυντικών

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Κατευθύνσεις

Η κατεύθυνση εξειδικεύεται στη Μοριακή Βιολογία και ασχολείται κυρίως  με τη μελέτη της λειτουργίας του κυττάρου ως μονάδα ζωής και τη σχέση αυτού με τον περιβάλλοντα χώρο. Επίσης γνωρίζεις τις εφαρμογές της βιολογίας και των βιολογικών διεργασιών στη μηχανική, στην τεχνολογία και στην ιατρική.

Ενδεικτικά Μαθήματα της κατεύθυνσης: Γενετική Ανθρώπου, Ανοσοβιολογία, Ενζυμική Βιοτεχνολογία

Η κατεύθυνση εξειδικεύεται στη Περιβαλλοντική Βιολογία. Ο Τομέας αυτός καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Ζωολογίας, Βοτανικής, Οικολογίας, Φυσιολογίας, Θαλάσσιας Βιολογίας και ασχολείται κυρίως με τη βιολογία οργανισμών, πληθυσμών και περιβάλλοντος.

Ενδεικτικά Μαθήματα της κατεύθυνσης:  Βιοστατιστική, Βιογεωγραφία, Διαχείριση Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων.

 

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος θα έχεις το δικαίωμα να :

 • αναλάβεις την ευθύνη εξετάσεων σε διαγνωστικά εργαστήρια, όπως μικροβιολογίας, μοριακής βιολογίας, γενετικής, κ.ά.
 • να διενεργήσεις οικολογικούς ελέγχους
 • περιβαλλοντικές αναλύσεις και μελέτες
 • να αναλάβεις την οργάνωση, τη διαχείριση και την προστασία βιοτικών παραγόντων σε περιοχές προστασίας της φύσης και εθνικά πάρκα
 • να εκπονείς μελέτες σχετικά με την διοίκηση, διαχείριση και προστασία θαλάσσιων πάρκων και υδροβιότοπων
 • να απασχολείσαι στους τομείς της βιοτεχνολογίας της γενετικής μηχανικής και της βιοπληροφορικής.
 • Τέλος, έχεις το δικαίωμα ένταξης στον κλάδο ΠΕ04  (Ειδικότητα των Βιολόγων ) και μπορείς να εργαστείς στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά του τμήματος Βιολογίας δίνουν σε σημαντικό βαθμό εξειδίκευση στους ενδιαφερομένους. Οι θεματικές που μπορείς να ασχοληθείς είναι σχετικά με το περιβάλλον, την τεχνολογία-πληροφορική, την Ιατρική και στην Εκπαίδευση. Ενδεικτικά τα μεταπτυχιακά που μπορείς να παρακολουθήσεις είναι τα εξής:

 • Για το περιβάλλον
 1. Περιβολλοντική Βιολογία -Διαχείριση χερσαίων και θαλάσσιων βιολογικών πόρων
 2. Ecologican Risk Assessment and Enviromental Management of Coastral Resources Master Program.
 • Για το την τεχνολογία-πληροφορική:
 1. Βιοπληροφορική
 2. Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία.
 • Για την Ιατρική: 
 1. Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
 2. Κλινική Βιοχημεία-Μοριακή Διαγνωστική.
 • Για την εκπαίδευση:
 1. Σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση στη διδακτική βιολογικών μαθημάτων και νέες τεχνολογίες.
 2. Διδακτική της βιολογίας

Τέλος, μπορείς να παρακολουθήσεις  και τα εξής μεταπτυχιακά στο εξωτερικό:

 1. Biodigital αρχιτεκτονική
 2. Αλγοριθμική Βιοπληροφορική

Πανεπιστήμιο Κρήτης

545
4