επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
17402
Βάση 2022
Εισακτέοι
97
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Η επιστήμη της βιολογίας μελετάει την φύση και όλους τους ζωντανούς οργανισμούς έτσι ώστε να ερμηνεύσει και να αποδώσει όλες τις λειτουργίες της και τις αντιδράσεις της. Ως φοιτητής του τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ θα διδαχθείς όλες τις πτυχές της επιστήμης της Βιολογίας, από το μοριακό και το κυτταρικό επίπεδο, μέχρι και εκείνο των οικοσυστημάτων και επιπλέον θα γνωρίσεις ένα ευρύ φάσμα βιολογικών τεχνολογιών αιχμής, αλλά και βασικών επιστημών.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Βιολογίας μπορείς να απασχοληθείς τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα. Ενδεικτικά μπορείς να εργαστείς:

  • αναλυτής-ερευνητής σε Δημόσιους οργανισμούς, υπηρεσίες και υπουργεία, ινστιτούτα, ερευνητικά κέντρα και σε νομαρχίες ή στην Ελληνική Αστυνομία
  • ως εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με ειδικότητα βιολόγου .
  • ως αναλυτής-ερευνητής σε διαγνωστικά κέντρα, σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού, σε φαρμακοβιομηχανίες, ιδιωτικά ινστιτούτα, επιχειρήσεις τροφίμων, καλλυντικών

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ δεν αποτελείται από κατευθύνσεις αλλά από υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής. Μέσω των υποχρεωτικών μαθημάτων θα αποκτήσεις τις βασικές γνώσεις της Βιολογίας, όπως είναι η Αναπτυξιακή Βιολογία, η Βιολογία Κυττάρου, Ζώων, η Μοριακή Βιολογία κ.α.

Μέσω των μαθημάτων επιλογής θα αποκτήσεις γενικότερες αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις πάνω σε πεδία που συνδέονται με την Βιολογία όπως είναι η Ανοσοβιολογία, η Βιοπληροφορική, η Γενετική Ανθρώπου, η Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία κ.α. Το πρόγραμμα σπουδών συμπληρώνεται από εργαστήρια, φροντιστήρια και ασκήσεις υπαίθρου.

 Στα εξάμηνα 5ο -8ο το πρόγραμμα διαρθρώνεται άτυπα σε τρεις άτυπες Κατευθύνσεις: Περιβαλλοντική Βιολογία (ΠΒ), Μοριακή Βιολογία, Γενετική και Βιοτεχνολογία (ΜΒ) και Γενική-Εκπαίδευση (ΓΕ). 

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ α έχεις το δικαίωμα να:

α) αναλάβεις την ευθύνη εξετάσεων σε διαγνωστικά εργαστήρια, όπως μικροβιολογίας, μοριακής βιολογίας, γενετικής, κ.ά.

β) να διενεργήσεις οικολογικούς ελέγχους

γ) περιβαλλοντικές αναλύσεις και μελέτες

δ) να αναλάβεις την οργάνωση, τη διαχείριση και την προστασία βιοτικών παραγόντων σε περιοχές προστασίας της φύσης και εθνικά πάρκα

ε) να εκπονείς μελέτες σχετικά με την διοίκηση, διαχείριση και προστασία θαλάσσιων πάρκων και υδροβιότοπων ως περιβαλλοντολόγος

στ) να απασχολείσαι στους τομείς της βιοτεχνολογίας της γενετικής μηχανικής και της βιοπληροφορικής και μετά από 2ετή εμπειρία μπορείς να ιδρύσεις δικό σου κέντρο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.

Επίσης, σου αναγνωρίζεται το δικαίωμα του εκπαιδευτικού παρέχοντας σου το ΠΕ04 δηλαδή την Ειδικότητα του Βιολόγος για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά του τμήματος Βιολογίας δίνουν σε σημαντικό βαθμό εξειδίκευση στους ενδιαφερομένους. Οι θεματικές που μπορείς να ασχοληθείς είναι σχετικά με το περιβάλλον, την τεχνολογία-πληροφορική, την Ιατρική και στην Εκπαίδευση.

Το Τμήμα Βιολογίας συντονίζει τα ακόλουθα  μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών: 

-Διαχείριση Βιοποικιλότητας και Βιολογικών Πόρων

-Εφαρμογές της Βιολογίας

-Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λεκανών Απορροής και Παράκτιων Περιοχών. 

 

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Οι θεματικές που μπορείς να ασχοληθείς είναι σχετικά με το περιβάλλον, την τεχνολογία-πληροφορική, την Ιατρική και στην Εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα ακολουθούν τίτλοι μεταπτυχιακών:

Για το περιβάλλον α) Περιβαλλοντική Βιολογία -Διαχείριση χερσαίων και θαλάσσιων βιολογικών πόρων β) Ecologican Risk Assessment and Enviromental Management of Coastral Resources Master Program.

Για την τεχνολογία-πληροφορική: α) Βιοπληροφορική β) Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία.

Για την Ιατρική α) Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική β) Κλινική Βιοχημεία-Μοριακή Διαγνωστική.

Για την εκπαίδευση: α) Σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση στη διδακτική βιολογικών μαθημάτων και νέες τεχνολογίες. β) Διδακτική της βιολογίας.

Ενδεικτικά Μεταπτυχιακά στο εξωτερικό: α) Biodigital αρχιτεκτονική β) Αλγοριθμική Βιοπληροφορική.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

262
4