επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
18205
Βάση 2017
Εισακτέοι
97
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος θα διδαχθείς όλες τις πτυχές της επιστήμης της Βιολογίας, από το μοριακό και το κυτταρικό επίπεδο, μέχρι και εκείνο των οικοσυστημάτων και επιπλέον θα γνωρίσεις ένα ευρύ φάσμα βιολογικών τεχνολογιών αιχμής, αλλά και βασικών επιστημών. Θα γνωστικά αντικείμενα στα οποία θα δοθεί έμφαση συμπεριλαμβάνονται σε 4 τομείς:

 • Στο τομέα της Βοτανικής
 • Στο τομέα της Γενετικής Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας
 • Στο τομέα της Ζωολογίας
 • Στο τομέα της Οικολογίας

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος μπορείς να απασχοληθείς τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα. Ενδεικτικά μπορείς να εργαστείς:

 • αναλυτής-ερευνητής σε Δημόσιους οργανισμούς, υπηρεσίες και υπουργεία, ινστιτούτα, ερευνητικά κέντρα και σε νομαρχίες ή στην Ελληνική Αστυνομία
 • ως εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με ειδικότητα βιολόγου .
 • ως αναλυτής-ερευνητής σε διαγνωστικά κέντρα, σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού, σε φαρμακοβιομηχανίες, ιδιωτικά ινστιτούτα, επιχειρήσεις τροφίμων, καλλυντικών

8 εξάμηνα

Κατευθύνσεις

Στο 5ο και 6ο εξάμηνο διδάσκονται τα υποχρεωτικά μαθήματα της Κατεύθυνσης και στο 7ο και 8ο εξάμηνο διδάσκονται μαθήματα επιλογής και εντάσσονται η διπλωματική εργασία και η πρακτική άσκηση.

Ενδεικτικά μαθήματα της κατεύθυνσης είναι: Αρχές Αειφορίας και Διαχείρισης, Μετεωρολογία και Κλιματολογία, Βιοπληροφορική, Χαρτογραφία και Θαλάσσια Βιολογία.

 

Στο 5ο και 6ο εξάμηνο διδάσκονται τα υποχρεωτικά μαθήματα της Κατεύθυνσης και στο 7ο και 8ο εξάμηνο διδάσκονται μαθήματα επιλογής και εντάσσονται η διπλωματική εργασία και η πρακτική άσκηση.

Ενδεικτικά μαθήματα της κατεύθυνσης είναι: Ειδικά Θέματα Μικροβιολογίας, Ειδικά Θέματα Γενετικής, Ανοσοβιολογία και Γενετική Μηχανική

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος θα έχεις το δικαίωμα να :

 • αναλλάβεις την ευθύνη εξετάσεων σε διαγνωστικά εργαστήρια, όπως μικροβιολογίας, μοριακής βιολογίας, γενετικής, κ.ά.
 • να διενεργήσεις οικολογικούς ελέγχους
 • περιβαλλοντικές αναλύσεις και μελέτες
 • να αναλλάβεις την οργάνωση, τη διαχείριση και την προστασία βιοτικών παραγόντων σε περιοχές προστασίας της φύσης και εθνικά πάρκα
 • να εκπονείς μελέτες σχετικά με την διοίκηση, διαχείριση και προστασία θαλάσσιων πάρκων και υδροβιότοπων
 • να απασχολείσαι στους τομείς της βιοτεχνολογίας της γενετικής μηχανικής και της βιοπληροφορικής.
 • Τέλος, έχεις το δικαίωμα ένταξης στον κλάδο ΠΕ04  (Ειδικότητα των Βιολόγων ) και μπορείς να εργαστείς στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά του τμήματος Βιολογίας δίνουν σε σημαντικό βαθμό εξειδίκευση στους ενδιαφερομένους. Οι θεματικές που μπορείς να ασχοληθείς είναι σχετικά με το περιβάλλον, την τεχνολογία-πληροφορική, την Ιατρική και στην Εκπαίδευση. Ενδεικτικά τα μεταπτυχιακά που μπορείς να παρακολουθήσεις είναι τα εξής:

 • Για το περιβάλλον
 1. Περιβολλοντική Βιολογία -Διαχείριση χερσαίων και θαλάσσιων βιολογικών πόρων
 2. Ecologican Risk Assessment and Enviromental Management of Coastral Resources Master Program.
 • Για το την τεχνολογία-πληροφορική:
 1. Βιοπληροφορική
 2. Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία.
 • Για την Ιατρική: 
 1. Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
 2. Κλινική Βιοχημεία-Μοριακή Διαγνωστική.
 • Για την εκπαίδευση:
 1. Σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση στη διδακτική βιολογικών μαθημάτων και νέες τεχνολογίες.
 2. Διδακτική της βιολογίας

Τέλος, μπορείς να παρακολουθήσεις  και τα εξής μεταπτυχιακά στο εξωτερικό:

 1. Biodigital αρχιτεκτονική
 2. Αλγοριθμική Βιοπληροφορική

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

237
1