επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
19483
Βάση 2017
Εισακτέοι
189
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος θα έχεις τη δυνατότητα να αποκτήσεις τις γνώσεις για τη φιλολογία, τη διάλεκτο και το πολιτισμό της αγγλικής γλώσσας. Συγκεκριμένα, θα κατανοήσεις τη δομής και τη χρήσης της γλώσσας, θα καταρτιστείς με τις απαραίτητες γνώσεις για την επίτευξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών σκοπών και θα συνδυάσεις τις γλωσσολογικές θεωρίες με πεδία εφαρμογής όπως η επικοινωνία και η μετάφραση. Επιπλέον, θα γνωρίσεις τη λογοτεχνία τον πολιτισμό των αγγλόφωνων λαών ενώ θα καλλιεργήσεις την ικανότητα κριτικής ανάλυσης και θα αξιολογήσεις λογοτεχνικά κείμενα.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος της σχολής μπορείς να ασχοληθείς στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα. Ενδεικτικά μπορείς να εργαστείς:

  • Σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την ιδιότητα του δασκάλου, καθηγητή, φιλολόγου.
  • Ως μεταφραστής/διερμηνέας σε μεταφραστικά γραφεία,εκδοτικές επιχειρήσεις, διοικητικές υπηρεσίες , υπηρεσίες υπουργείων και τράπεζες.
  • Ως καθηγητής σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών ή ιδιαίτερα μαθήματα.

8 εξάμηνα

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση αυτή θα επικεντρωθείς στη μελέτη και έρευνα της αγγλικής γλώσσας, της μετάφρασης από αγγλική σε ελληνική και της θεωρητικής εφαρμοσμένης γλωσσολογίας. 

Στην κατεύθυνση αυτή θα επικεντρωθείς στη μελέτη της αγγλόφωνης λογοτεχνίας και του πολιτισμού, της θεωρίας και κριτικής της λογοτεχνίας, την νοηματική απόδοση και την συγκριτική λογοτεχνία.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

  • Ως απόφοιτος της σχολής εφόσον έχεις επιλέξει τα 7 μαθήματα της σχολής που επισημαίνονται ως ΠΠΔΕ έχεις τη δυνατότητα να αποκτήσεις τη Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας και να διοριστείς στο Δημόσιο.
  • Αναλυτικά τα επαγγελματικά δικαιώματα του Φιλολόγου προβλέπονται από τον Ν.1566/1985 άρθρο 14 (ΦΕΚ 167/τ.Α/1985) και το Π.Δ. 349/1992 (ΦΕΚ 171/τ.Α/1992)

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά του τμήματος μπορεί να περιλαμβάνουν περαιτέρω εξειδίκευση πάνω στη στους επιστημονικούς κλάδους της σχολής ή περαιτέρω διερεύνηση πεδίων συνδυάζοντας νέους κλάδους όπως η Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ενδεικτικά τα μεταπτυχιακά που μπορείς να παρακολουθήσεις να είναι τα εξής :

  • Μετάφραση-Μεταφρασιολογία
  • Θεωρητική Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
  • Αμερικάνικη Λογοτεχνία και Πολιτισμός
  • Επιστήμες της Αγωγής: περιοχή της εξειδίκευσης στην παιδαγωγική εποπτεία της γλωσσικής εκπαίδευσης 

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

247
2