Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α

Κωδικός Μηχανογραφικού: 127
επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
17635
Βάση 2022
Εισακτέοι
202
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α θα  αποκτήσεις τις γνώσεις για τη φιλολογία, τη διάλεκτο και το πολιτισμό της αγγλικής γλώσσας. Συγκεκριμένα, σου παρέχεται όλο το θεωρητικό υπόβαθρο για την κατανόηση της δομής και της χρήσης της γλώσσας, καταρτίζεσαι με τις απαραίτητες γνώσεις για την επίτευξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών σκοπών, συνδυάζεις τις γλωσσολογικές θεωρίες με πεδία εφαρμογής όπως η επικοινωνία και η μετάφραση. Τέλος, θα γνωρίσεις τη λογοτεχνία τον πολιτισμό των αγγλόφωνων λαών και θα καλλιεργήσεις την ικανότητα κριτικής ανάλυσης και αξιολόγησης λογοτεχνικών κειμένων.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος της σχολής μπορείς να ασχοληθείς στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα. Ενδεικτικά μπορείς να εργαστείς:

  • Σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την ιδιότητα του δασκάλου, καθηγητή, φιλολόγου.
  • Ως μεταφραστής/διερμηνέας σε μεταφραστικά γραφεία,εκδοτικές επιχειρήσεις, διοικητικές υπηρεσίες , υπηρεσίες υπουργείων και τράπεζες.
  • Ως καθηγητής σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών ή ιδιαίτερα μαθήματα.

8 εξάμηνα

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση αυτή θα επικεντρωθείς στη μελέτη και έρευνα της αγγλικής γλώσσας, της μετάφρασης από αγγλική σε ελληνική και της θεωρητικής εφαρμοσμένης γλωσσολογίας. 

Στην κατεύθυνση αυτή θα επικεντρωθείς στη μελέτη της αγγλόφωνης λογοτεχνίας και του πολιτισμού, της θεωρίας και κριτικής της λογοτεχνίας, την νοηματική απόδοση και την συγκριτική λογοτεχνία.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος της σχολής Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α εφόσον έχεις επιλέξει τα 7 μαθήματα της σχολής που επισημαίνονται ως ΠΠΔΕ έχεις τη δυνατότητα να αποκτήσεις τη Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας και να διοριστείς στο Δημόσιο. Αναλυτικά, τα επαγγελματικά δικαιώματα του Φιλολόγου προβλέπονται από τον Ν.1566/1985 άρθρο 14 (ΦΕΚ 167/τ.Α/1985) και το Π.Δ. 349/1992 (ΦΕΚ 171/τ.Α/1992). 

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά του τμήματος μπορεί να περιλαμβάνουν περαιτέρω εξειδίκευση πάνω  στους επιστημονικούς κλάδους της σχολής ή περεταίρω διερεύνηση πεδίων συνδυάζοντας νέους κλάδους όπως η Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ενδεικτικά μεταπτυχιακά μπορεί να είναι πάνω :- στη Μετάφραση-Μεταφρασιολογία – στη Θεωρητική Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία – Αμερικάνικη Λογοτεχνία και Πολιτισμός -στις Επιστήμες της Αγωγής: περιοχή της εξειδίκευσης στην παιδαγωγική εποπτεία της γλωσσικής εκπαίδευσης. 

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

257
1