επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
16680
Βάση 2022
Εισακτέοι
93
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών Α.Π.Θ θα έχεις τη δυνατότητα να αποκτήσεις τις κατάλληλες γνώσεις για να εφαρμόσεις τις αρχές των φυσικών, χημικών, μαθηματικών και τεχνικών επιστημών και της κοινωνικής οικονομικής και των ανθρωπιστικών επιστημών σε πεδία που αφορούν διεργασίες μετασχηματισμού της ύλης και σε εγκαταστάσεις διεξαγωγής διεργασιών όπου η ύλη υποβάλλεται σε κατεργασία ή επεξεργασία. Βασικός σκοπός του Τμήματος είναι να εκπαιδευτείς κατάλληλα για να είσαι ικανός να ασχοληθείς με την έρευνα, ανάπτυξη και βελτίωση των μεθόδων παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων, στην τεχνολογία υλικών, την προστασία του περιβάλλοντος και την παραγωγή ενέργειας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Έργο του Χημικού Μηχανικού στην πράξη (στη γνωστική του περιοχή) είναι η έρευνα – ανάπτυξη – βελτίωση προϊόντων, μεθόδων και εγκαταστάσεων, η μελέτη – κατασκευή – λειτουργία-τεχνική εξυπηρέτηση χημικών εγκαταστάσεων, και ο σχεδιασμός – παραγωγή – έλεγχος – διάθεση – εφαρμογές των παραγομένων προϊόντων και υλικών.»

Ως απόφοιτος του Τμήματος θα μπορείς να εργαστείς ως Χημικός Μηχανικός και θα μπορείς να απασχοληθείς στους ακόλουθους τομείς δραστηριότητας:

  • Απασχόληση σε βιομηχανικές παραγωγικές διαδικασίες (χημικά, πετρέλαιο¬ειδή, αέριο, χαρτί, φαρμακευτικά, τρόφιμα, κεραμικά, υφάσματα, πλαστικά κ.α.)
  • Τεχνικές συμβουλές και προώθηση πωλήσεων προϊόντων, επιχειρησιακή έρευνα • Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιοι Οργανισμοί.
  • Μελέτες, σχεδιασμοί, κατασκευές.
  • Έρευνα, εξέλιξη και προσχεδιασμένες ιδιότητες νέων προϊόντων.
  • Εκπαίδευση, ιδιαίτερα στην Ανώτατη και Ανώτερη βαθμίδα.
  • Ελεύθερος επαγγελματίες. Υπάρχουν και άλλες επαγγελματικές δυνατότητες που μπορούν να ενταχθούν στο φάσμα των δραστηριοτήτων του, όπως Οικολογική Τεχνολογία, Περιβαλλοντική Μηχανική, Προγραμματισμός, Ασφάλεια και Συντήρηση έργων, Πληροφορική, Βιοφυσική και Βιοχημική Μηχανική. “

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Χημικών Μηχανικών Α.Π.Θ δεν χωρίζεται σε υποχρεωτικές κατευθύνσεις. Έχει υποχρεωτικά μαθήματα, μαθήματα επιλογής και μαθήματα εμβάθυνσης/κατεύθυνσης. Τα μαθήματα εμβάθυνσης αναφέρονται στους ακόλουθους τέσσερις (4) κύκλους κατεύθυνσης ειδίκευσης: Ενέργεια – Περιβάλλον, Τρόφιμα-Βιοτεχνολογία, Υλικά -Νανοτεχνολογία και Χημική Μηχανική.

Το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος σπουδών είναι η σύνθεση, ο σχεδιασμός, η δοκιμή, η κλιμάκωση, η λειτουργία, η αυτοματοποίηση και η βελτιστοποίηση των φυσικών, χημικών και βιολογικών διεργασιών, με στόχο τη φυσική, χημική ή/και βιολογική αλλαγή της κατάστασης των πρώτων υλών και το μετασχηματισμό τους σε χρήσιμα προϊόντα/υλικά.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών Α.Π.Θ εγγράφεσαι στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και αποκτάς τα δικαιώματα του Χημικού Μηχανικού σύμφωνα με το ΦΕΚ (187/ Α/ 5-11-2018). Επιπλέον, εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. 85, Χημικών Μηχανικών, Μεταλλειολόγων. Επίσης, ως Χημικός Μηχανικός εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. Περιβάλλοντος. Αναλυτικότερες πληροφορίες για τα επαγγελματικά σου δικαιώματα μπορείς να βρεις στο Ν. 315/1928 και στο Τεχνικό Επιμελητήριο.

Αξίζει να διευκρινιστεί ότι η άσκηση του επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού επιτρέπεται χωρίς περιορισμό στις απλές μηχανολογικές εγκαταστάσεις, ενώ οι μη απλές χημικές εγκαταστάσεις ανατίθενται μόνο σε διπλωματούχους Χημικούς Μηχανικούς.

Μεταπτυχιακά

Η Σχολή σου συντονίζει τα εξής μεταπτυχιακά προγράμματα -Χημική Μηχανική και συμμετέχει σε μερικά ακόμα: -Διεργασίες & Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών -Προστασία, Συντήρηση & Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού.

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν: – Master of Engineering (Chemical Engineering) -MSc in Chemical Engineering -Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica e dei Processi Biotecnologici.

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

262
4