επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
17817
Βάση 2017
Εισακτέοι
103
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Στόχος του Τμήματος είναι η κατάρτισή σου ως επιστήμονας που θα μπορεί να εφαρμόσει τις αρχές των χημικών, φυσικών, μαθηματικών και τεχνικών επιστημών, της κοινωνικής οικονομικής και των ανθρωπιστικών επιστημών.

Συγκεκριμένα, θα εμβαθύνεις τις γνώσεις σου στις ιδιότητες της ύλης (πρώτων υλών, ενδιαμέσων και τελικών προϊόντων), στις ενεργειακές ανταλλαγές και μετατροπές κατά το μετασχηματισμό της ύλης, στις βασικές διεργασίες κατεργασίας ή επεξεργασίας της ύλης, στον σχεδιασμό και υπολογισμό των εγκαταστάσεων μέσα στις οποίες τελούνται οι διεργασίες, στις μεθόδους παραγωγής ή επεξεργασίας, στο σχεδιασμό, στις ιδιότητες και στις εφαρμογές των προϊόντων, στο οικονομικό και κοινωνικό κόστος της βιομηχανικής παραγωγής ή επεξεργασίας και στην αντίστοιχη αξιολόγηση του αποτελέσματος.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Έργο του Χημικού Μηχανικού στην πράξη (στη γνωστική του περιοχή) είναι η έρευνα – ανάπτυξη – βελτίωση προϊόντων, μεθόδων και εγκαταστάσεων, η μελέτη – κατασκευή – λειτουργία-τεχνική εξυπηρέτηση χημικών εγκαταστάσεων, και ο σχεδιασμός – παραγωγή – έλεγχος – διάθεση – εφαρμογές των παραγομένων προϊόντων και υλικών.»

Ως απόφοιτος του Τμήματος θα μπορείς να εργαστείς ως Χημικός Μηχανικός και θα μπορείς να απασχοληθείς στους ακόλουθους τομείς δραστηριότητας:

 • Απασχόληση σε βιομηχανικές παραγωγικές διαδικασίες (χημικά, πετρέλαιο¬ειδή, αέριο, χαρτί, φαρμακευτικά, τρόφιμα, κεραμικά, υφάσματα, πλαστικά κ.α.)
 • Τεχνικές συμβουλές και προώθηση πωλήσεων προϊόντων, επιχειρησιακή έρευνα • Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιοι Οργανισμοί.
 • Μελέτες, σχεδιασμοί, κατασκευές.
 • Έρευνα, εξέλιξη και προσχεδιασμένες ιδιότητες νέων προϊόντων.
 • Εκπαίδευση, ιδιαίτερα στην Ανώτατη και Ανώτερη βαθμίδα.
 • Ελεύθερος επαγγελματίες. Υπάρχουν και άλλες επαγγελματικές δυνατότητες που μπορούν να ενταχθούν στο φάσμα των δραστηριοτήτων του, όπως Οικολογική Τεχνολογία, Περιβαλλοντική Μηχανική, Προγραμματισμός, Ασφάλεια και Συντήρηση έργων, Πληροφορική, Βιοφυσική και Βιοχημική Μηχανική. “

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε υποχρεωτικές κατευθύνσεις. Έχει υποχρεωτικά μαθήματα, μαθήματα επιλογής και μαθήματα εμβάθυνσης/κατεύθυνσης.

Τα μαθήματα εμβάθυνσης αναφέρονται στους ακόλουθους τέσσερις (4) κύκλους κατεύθυνσης ειδίκευσης: Ενέργεια – Περιβάλλον, Τρόφιμα-Βιοτεχνολογία, Υλικά -Νανοτεχνολογία και Χημική Μηχανική.

Το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος σπουδών είναι η σύνθεση, ο σχεδιασμός, η δοκιμή, η κλιμάκωση, η λειτουργία, η αυτοματοποίηση και η βελτιστοποίηση των φυσικών, χημικών και βιολογικών διεργασιών, με στόχο τη φυσική, χημική ή/και βιολογική αλλαγή της κατάστασης των πρώτων υλών και το μετασχηματισμό τους σε χρήσιμα προϊόντα/υλικά.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. 12.08, Χημικών Μηχανικών, Μεταλλειολόγων. Επίσης, ως Χημικός Μηχανικός εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. Περιβάλλοντος. Αναλυτικότερες πληροφορίες για τα επαγγελματικά σου δικαιώματα μπορείς να βρεις στο Ν. 315/1928 και στο Τεχνικό Επιμελητήριο.

Αξίζει να διευκρινιστεί ότι η άσκηση του επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού επιτρέπεται χωρίς περιορισμό στις απλές μηχανολογικές εγκαταστάσεις, ενώ οι μη απλές χημικές εγκαταστάσεις ανατίθενται μόνο σε διπλωματούχους Χημικούς Μηχανικούς.

Μεταπτυχιακά

Η Σχολή σου συντονίζει τα εξής μεταπτυχιακά προγράμματα:

 • Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών
 • Υπολογιστική Μηχανική
 • Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησης και συμμετέχει σε μερικά ακόμα.

Ενδεικτικά, μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

 • Master of Science Chemical Engineering
 • MSc Electrical Engineering

Η συμβουλή του Buddy

Το επάγγελμα του Χημικού Μηχανικού έχει μεγάλη άνοδο και εξέλιξη αφού η Χημική Μηχανική αναγνωρίζεται πλέον όλο και πιο πολύ ως επιστήμη και πρακτική «χωρίς σύνορα».

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

372
3