επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
17570
Βάση 2022
Εισακτέοι
112
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Στόχος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π είναι η κατάρτισή σου ως επιστήμονας που θα μπορεί να εφαρμόσει τις αρχές των χημικών, φυσικών, μαθηματικών και τεχνικών επιστημών, της κοινωνικής οικονομικής και των ανθρωπιστικών επιστημών. Συγκεκριμένα, θα εμβαθύνεις τις γνώσεις σου στις ιδιότητες της ύλης (πρώτων υλών, ενδιαμέσων και τελικών προϊόντων), στις ενεργειακές ανταλλαγές και μετατροπές κατά το μετασχηματισμό της ύλης, στις βασικές διεργασίες κατεργασίας ή επεξεργασίας της ύλης, στον σχεδιασμό και υπολογισμό των εγκαταστάσεων μέσα στις οποίες τελούνται οι διεργασίες, στις μεθόδους παραγωγής ή επεξεργασίας, στο σχεδιασμό, στις ιδιότητες και στις εφαρμογές των προϊόντων, στο οικονομικό και κοινωνικό κόστος της βιομηχανικής παραγωγής ή επεξεργασίας και στην αντίστοιχη αξιολόγηση του αποτελέσματος.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Έργο του Χημικού Μηχανικού στην πράξη (στη γνωστική του περιοχή) είναι η έρευνα – ανάπτυξη – βελτίωση προϊόντων, μεθόδων και εγκαταστάσεων, η μελέτη – κατασκευή – λειτουργία-τεχνική εξυπηρέτηση χημικών εγκαταστάσεων, και ο σχεδιασμός – παραγωγή – έλεγχος – διάθεση – εφαρμογές των παραγομένων προϊόντων και υλικών.»

Ως απόφοιτος του Τμήματος θα μπορείς να εργαστείς ως Χημικός Μηχανικός και θα μπορείς να απασχοληθείς στους ακόλουθους τομείς δραστηριότητας:

  • Απασχόληση σε βιομηχανικές παραγωγικές διαδικασίες (χημικά, πετρέλαιο¬ειδή, αέριο, χαρτί, φαρμακευτικά, τρόφιμα, κεραμικά, υφάσματα, πλαστικά κ.α.)
  • Τεχνικές συμβουλές και προώθηση πωλήσεων προϊόντων, επιχειρησιακή έρευνα • Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιοι Οργανισμοί.
  • Μελέτες, σχεδιασμοί, κατασκευές.
  • Έρευνα, εξέλιξη και προσχεδιασμένες ιδιότητες νέων προϊόντων.
  • Εκπαίδευση, ιδιαίτερα στην Ανώτατη και Ανώτερη βαθμίδα.
  • Ελεύθερος επαγγελματίες. Υπάρχουν και άλλες επαγγελματικές δυνατότητες που μπορούν να ενταχθούν στο φάσμα των δραστηριοτήτων του, όπως Οικολογική Τεχνολογία, Περιβαλλοντική Μηχανική, Προγραμματισμός, Ασφάλεια και Συντήρηση έργων, Πληροφορική, Βιοφυσική και Βιοχημική Μηχανική. “

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π δεν χωρίζεται σε υποχρεωτικές κατευθύνσεις. Έχει υποχρεωτικά μαθήματα, μαθήματα επιλογής και μαθήματα εμβάθυνσης. Τα μαθήματα εμβάθυνσης σου δίνουν τη δυνατότητα, στα τελευταία χρόνια των σπουδών σου, να αποκτήσεις μεγαλύτερο βάθος γνώσεων σε αντικείμενα που συνδέονται με το πεδίο απασχόλησης των Χημικών Μηχανικών. Οι επιλογές εμβάθυνσης που σου δίνει το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών είναι: Μηχανική Διεργασιών, Υλικά, Οργανικές Βιομηχανίες-Πολυμερή, Ανόργανες Βιομηχανίες, και Τρόφιμα – Βιοτεχνολογία.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π εγγράφεσαι στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και αποκτάς τα δικαιώματα του Χημικού Μηχανικού σύμφωνα με το ΦΕΚ (187/ Α/ 5-11-2018). Επιπλέον, εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. 85, Χημικών Μηχανικών, Μεταλλειολόγων. Επίσης, ως Χημικός Μηχανικός εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. Περιβάλλοντος. Αναλυτικότερες πληροφορίες για τα επαγγελματικά σου δικαιώματα μπορείς να βρεις στο Ν. 315/1928 και στο Τεχνικό Επιμελητήριο.

Αξίζει να διευκρινιστεί ότι η άσκηση του επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού επιτρέπεται χωρίς περιορισμό στις απλές μηχανολογικές εγκαταστάσεις, ενώ οι μη απλές χημικές εγκαταστάσεις ανατίθενται μόνο σε διπλωματούχους Χημικούς Μηχανικούς.

Μεταπτυχιακά

Η Σχολή συντονίζει τα παρακάτω δύο Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΔΠΜΣ): -Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών, 

– -Υπολογιστική Μηχανική, 

Η Σχολή έχει την ευθύνη του μεταπτυχιακού προγράμματος Κατεύθυνση Β (Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησης) του ΔΠΜΣ «Προστασία των Μνημείων», που συντονίζει η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ.

Ακόμη, η Σχολή συμμετέχει και σε άλλα διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. 

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

384
2