Διοίκηση Επιχειρήσεων – Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Κωδικός Μηχανογραφικού: 734
επιστημονικό πεδίο
5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
5830
Βάση 2017
Εισακτέοι
217
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής της Κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις σε βάθος το γνωστικό αντικείμενο της διοικητικής επιστήμης καθώς και την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών σε αυτή. Σκοπός του τμήματος είναι να σε βοηθήσει να αναπτύξεις περαιτέρω τις γνώσεις σου για τον κόσμο των επιχειρήσεων και να εμβαθύνεις περαιτέρω και σε άλλα συγγενή αντικείμενα όπως Λογιστική, Χρηματοοικονομική ανάλυση, μάρκετινγκ κ.α. Μέσα από την θεωρητική και εργαστηριακή μορφή των μαθημάτων θα αποκτήσεις δεξιότητες ώστε να χρησιμοποιείς – πάντα με την βοήθεια των νέων τεχνολογιών – ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα ώστε να εφαρμόζεις τις θεωρητικές γνώσεις στην επίλυση προβλημάτων και να αποκτήσεις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων έχεις την δυνατότητα να απασχοληθείς σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων
Μπορείς να εργαστείς :

 • Ως marketing manager, digital marketer, market research κ.α.
 • Ως project manager
 • Ως σύμβουλος επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, χρηματοοικονομικών κ.α.
 • Ως λογιστής
 • Ως χρηματοοικονομικός αναλυτής
 • Ως υπεύθυνος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων
 • Ως διοικητικό στέλεχος δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα
 • Ως υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων
 • Ως ναυτιλιακός λογιστής
 • Ως τραπεζικό στέλεχος
 • Ως πωλητής
 • Ως ασφαλιστικός σύμβουλος
 • Σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας στις επιχειρήσεις. Οι αρμοδιότητές σου θα είναι: καθορισμός του επιχειρησιακού χώρου, προγραμματισμός οργάνωση και έλεγχος των δραστηριοτήτων της διοίκησης, διοίκηση ανθρωπίνων πόρων κ.α.
 • Σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης ως καθηγητής
 • Σε οργανισμούς και φορείς που ασχολούνται με την έρευνα ως ερευνητικό προσωπικό.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση της Διοίκησης Επιχειρήσεων θα έχεις την δυνατότητα να αποκτήσεις γνώσεις πάνω στην σύγχρονη διοικητική επιστήμη. Θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις και να εμβαθύνεις στην οργανωσιακή συμπεριφορά, την διοίκηση ολικής ποιότητας, την διοικητική λογιστική κ.α.Τέλος αφού ολοκληρώσεις αυτή την κατεύθυνση θα είσαι σε θέση να εκτελείς όλες τις της διοίκησης σε μία επιχείρηση δηλαδή να ορίζεις τον επιχειρησιακό χώρο, να προγραμματίζεις και να οργανώνεις την δουλειά που πρέπει να γίνει για ένα έργο κ.α.

Στην κατεύθυνση των Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων θα αποκτήσεις γνώσεις πάνω στις χρήσεις των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής σύγχρονες επιχειρήσεις. Η κατεύθυνση αυτή θα σου δώσει όλες τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να αξιοποιήσεις τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την διοίκηση πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

 • Ως απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων έχεις επαγγελματικά δικαιώματα τα οποία καθορίζονται από το Π.Δ. 514/1989 (Φ.Ε.Κ. 218/5.10.89 ) .

 • Επιπλέον έχεις την δυνατότητα ένταξης στον Κλάδο Π.Ε. 18.02 Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Τουριστικών Επιχειρήσεων και Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing), Κωδικός Π.Ε. 18.02 Διοίκησης επιχειρήσεων και μπορείς να πάρεις μέρος σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. για διδασκαλία σχετικών μαθημάτων στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Διοικητικής Επιστήμης. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • Master of International Marketing
 • Master of International Business
 • Master in Marketing and Communications
 • Master in International Economics
 • MSc in Management (Specialization in Business Analytics)

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

4069
28