Διοίκηση Επιχειρήσεων – Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Κωδικός Μηχανογραφικού: 764
επιστημονικό πεδίο
5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
6266
Βάση 2017
Εισακτέοι
140
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις σε βάθος το γνωστικό αντικείμενο της διοικητικής επιστήμης και των επιχειρήσεων. Μέσα από τις σπουδές σου στο τμήμα θα μπορέσεις να μάθεις για όλα τα σύγχρονα θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα όπως το μαρκετινγκ, η στρατηγική διοίκηση, η διαφήμιση αλλά και για τις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών και τις αλλαγές που έχουν επιφέρει στην διοίκηση των επιχειρήσεων. 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων έχεις την δυνατότητα να απασχοληθείς σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων Μπορείς να εργαστείς :

 • Ως marketing manager, digital marketer, market research κ.α.
 • Ως project manager
 • Ως σύμβουλος επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, χρηματοοικονομικών κ.α.
 • Ως λογιστής
 • Ως χρηματοοικονομικός αναλυτής
 • Ως υπεύθυνος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων
 • Ως διοικητικό στέλεχος δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα
 • Ως υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων
 • Ως ναυτιλιακός λογιστής
 • Ως τραπεζικό στέλεχος
 • Ως πωλητής
 • Ως ασφαλιστικός σύμβουλος
 • Σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας στις επιχειρήσεις. Οι αρμοδιότητές σου θα είναι: καθορισμός του επιχειρησιακού χώρου, προγραμματισμός οργάνωση και έλεγχος των δραστηριοτήτων της διοίκησης, διοίκηση ανθρωπίνων πόρων κ.α.
 • Σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης ως καθηγητής
 • Σε οργανισμούς και φορείς που ασχολούνται με την έρευνα ως ερευνητικό προσωπικό.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση της Διοίκησης Επιχειρήσεων θα έχεις την δυνατότητα να αποκτήσεις γνώσεις πάνω στην σύγχρονη διοικητική επιστήμη. Θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις και να εμβαθύνεις στην επιχειρησιακή έρευνα, την διοίκηση ολικής ποιότητας, την οργανωσιακή συμπεριφορά κ.α.Τέλος, θα σου δοθεί η δυνατότητα μέσα από τα μαθήματα επιλογής να εμβαθύνεις περαιτέρω στα γνωστικά αντικείμενα που σε ενδιαφέρουν περισσότερο. 

Στην κατεύθυνση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης θα αποκτήσεις γνώσεις πάνω στην απόδοση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία να μελετήσεις τις προσεγγίσεις με βάση τις οποίες τα συστήματα αυτά τείνουν να αποτελέσουν μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα για την αποτελεσματική υποστήριξη, διαχείριση και τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων. 

Επαγγελματικά δικαιώματα

 • Ως απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων έχεις επαγγελματικά δικαιώματα τα οποία καθορίζονται από το Π.Δ. 514/1989 (Φ.Ε.Κ. 218/5.10.89 ).
 • Επιπλέον έχεις την δυνατότητα ένταξης στον Κλάδο Π.Ε. 18.02 Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Τουριστικών Επιχειρήσεων και Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing), Κωδικός Π.Ε. 18.02 Διοίκησης επιχειρήσεων και μπορείς να πάρεις μέρος σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. για διδασκαλία σχετικών μαθημάτων στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Διοικητικής Επιστήμης. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • Master of International Marketing
 • Master of International Business
 • Master in Marketing and Communications
 • Master in International Economics
 • MSc in Management (Specialization in Business Analytics)

ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων

9644
47