Διοίκηση Επιχειρήσεων – Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων (Συγχωνεύτηκε με ΠΑ.Δ.Α)

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής της Κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που αφορούν στην διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών. Συγκεκριμένα θα μάθεις σχετικά με όλες τις λειτουργίες των επιχειρήσεων όπως Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Επικοινωνία και Μάρκετινγκ, Διοίκηση Λειτουργιών κ.α. αλλά και τις αλλαγές που έχουν επέλθει σε αυτές εξαιτίας της τεχνολογίας και των εφαρμογών της στην διοίκηση. 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων έχεις την δυνατότητα να απασχοληθείς σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων Μπορείς να εργαστείς :

 • Ως marketing manager, digital marketer, market research κ.α.
 • Ως project manager
 • Ως σύμβουλος επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, χρηματοοικονομικών κ.α.
 • Ως λογιστής
 • Ως χρηματοοικονομικός αναλυτής
 • Ως υπεύθυνος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων
 • Ως διοικητικό στέλεχος δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα
 • Ως υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων
 • Ως ναυτιλιακός λογιστής
 • Ως τραπεζικό στέλεχος
 • Ως πωλητής
 • Ως ασφαλιστικός σύμβουλος
 • Σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας στις επιχειρήσεις. Οι αρμοδιότητές σου θα είναι: καθορισμός του επιχειρησιακού χώρου, προγραμματισμός οργάνωση και έλεγχος των δραστηριοτήτων της διοίκησης, διοίκηση ανθρωπίνων πόρων κ.α.
 • Σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης ως καθηγητής
 • Σε οργανισμούς και φορείς που ασχολούνται με την έρευνα ως ερευνητικό προσωπικό.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών δεν αποτελείται από κατευθύνσεις αλλά αποτελείται από υποχρεωτικά και κατ’επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα. Το σύνολο των μαθημάτων χωρίζονται σε θεωρητικά και εργαστηριακά. Τα εργαστηριακά διενεργούνται στα τέσσερα εργαστήρια του τμήματος τα οποία είναι:

 1. Έρευνας Μάρκετινγκ
 2. Συστημάτων Πληροφοριών Διοίκησης και Νέων Τεχνολογιών
 3. Ποσοτικών Μεθόδων (Εφαρμοσμένης Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας) και
 4. Μηχανογραφημένης Λογιστικής . 

Επαγγελματικά δικαιώματα

 • Ως απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων έχεις επαγγελματικά δικαιώματα τα οποία καθορίζονται από το Π.Δ. 514/1989 (Φ.Ε.Κ. 218/5.10.89 ) .
 • Επιπλέον έχεις την δυνατότητα ένταξης στον Κλάδο Π.Ε. 18.02 Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Τουριστικών Επιχειρήσεων και Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing), Κωδικός Π.Ε. 18.02 Διοίκησης επιχειρήσεων και μπορείς να πάρεις μέρος σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. για διδασκαλία σχετικών μαθημάτων στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Διοικητικής Επιστήμης. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • Master of International Marketing
 • Master of International Business
 • Master in Marketing and Communications
 • Master in International Economics
 • MSc in Management (Specialization in Business Analytics)

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα