Διοίκηση Επιχειρήσεων – Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΤΕΙ Κρήτης Ηράκλειο
Κωδικός Μηχανογραφικού: 593
επιστημονικό πεδίο
5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
8714
Βάση 2017
Εισακτέοι
70
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής της Κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις σε βάθος το γνωστικό αντικείμενο της οικονομικής και διοικητικής επιστήμης. Σκοπός του τμήματος είναι να σε βοηθήσει να αναπτύξεις περαιτέρω τις γνώσεις σου για τον κόσμο της Οικονομίας και των επιχειρήσεων και να εμβαθύνεις περαιτέρω και σε άλλα συγγενή αντικείμενα όπως Λογιστική, Χρηματοοικονομική ανάλυση, μάρκετινγκ κ.α. Μέσα από την θεωρητική και εργαστηριακή μορφή των μαθημάτων θα αποκτήσεις δεξιότητες ώστε να χρησιμοποιείς – πάντα με την βοήθεια των νέων τεχνολογιών – ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα ώστε να εφαρμόζεις τις θεωρητικές γνώσεις στην επίλυση προβλημάτων και να αποκτήσεις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων έχεις την δυνατότητα να απασχοληθείς σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων
Μπορείς να εργαστείς :

 • Ως marketing manager, digital marketer, market research κ.α.
 • Ως project manager
 • Ως σύμβουλος επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, χρηματοοικονομικών κ.α.
 • Ως λογιστής
 • Ως χρηματοοικονομικός αναλυτής
 • Ως υπεύθυνος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων
 • Ως διοικητικό στέλεχος δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα
 • Ως υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων
 • Ως ναυτιλιακός λογιστής
 • Ως τραπεζικό στέλεχος
 • Ως πωλητής
 • Ως ασφαλιστικός σύμβουλος
 • Σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας στις επιχειρήσεις. Οι αρμοδιότητές σου θα είναι: καθορισμός του επιχειρησιακού χώρου, προγραμματισμός οργάνωση και έλεγχος των δραστηριοτήτων της διοίκησης, διοίκηση ανθρωπίνων πόρων κ.α.
 • Σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης ως καθηγητής
 • Σε οργανισμούς και φορείς που ασχολούνται με την έρευνα ως ερευνητικό προσωπικό.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών της εισαγωγικής κατεύθυνσης της Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων δεν διαχωρίζεται σε κατευθύνσεις αλλά αποτελείται από υποχρεωτικά και κατ’επιλογής μαθήματα. Τα υποχρεωτικά μαθήματα αποτελούνται απο βασικά μαθήματα που αφορούν την διοίκηση επιχειρήσεων όπως λογιστική, μαρκετινγκ, χρηματοοικονομική κ.α. και σου δίνουν όλες τις απαραίτητες βάσεις για να γίνεις ένα εξειδικευμένο στέλεχος επιχειρήσεων.Επιπλέον με τα μαθήματα επιλογής (π.χ. Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας, Διαχείριση Κρίσεων στον Τουρισμό, Τουριστικό Marketing κ.α.) έχεις την ελευθερία να επιλέξεις τα μαθήματα που ταιριάζουν στα ενδιαφέροντά σου αλλά και στις μελλοντικές ανάγκες σου για εξειδίκευση

Επαγγελματικά δικαιώματα

 • Ως απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων έχεις επαγγελματικά δικαιώματα τα οποία καθορίζονται από το Π.Δ. 514/1989 (Φ.Ε.Κ. 218/5.10.89 ).

 • Επιπλέον έχεις την δυνατότητα ένταξης στον Κλάδο Π.Ε. 18.02 Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Τουριστικών Επιχειρήσεων και Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing), Κωδικός Π.Ε. 18.02 Διοίκησης επιχειρήσεων και μπορείς να πάρεις μέρος σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. για διδασκαλία σχετικών μαθημάτων στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Διοικητικής Επιστήμης. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • Master of International Marketing
 • Master of International Business
 • Master in Marketing and Communications
 • Master in International Economics
 • MSc in Management (Specialization in Business Analytics)

ΤΕΙ Κρήτης

1655
16