Διοίκηση Επιχειρήσεων – Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΤΕΙ Ηπείρου Ηγουμενίτσα
Κωδικός Μηχανογραφικού: 602
επιστημονικό πεδίο
5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
6022
Βάση 2017
Εισακτέοι
119
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής της Κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων θα έχεις την δυνατότητα να αποκτήσεις εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στην διοικητική επιστήμη. Επιπλέον θα έχεις την δυνατότητα να γνωρίσεις μία ξένη γλώσσα και να εμβαθύνεις σε εφαρμογές της στην Διοίκηση Επιχειρήσεων. Το τμήμα σου δίνει την δυνατότητα να αποκτήσεις γνώσεις πάνω στα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά και τα Ιταλικά και σε εφαρμογές τους σε εξειδικευμένα θέματα όπως οικονομίας, διοίκησης, φιλοξενίας και διαπραγματεύσεων σε επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων έχεις την δυνατότητα να απασχοληθείς σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων Μπορείς να εργαστείς :

 • Ως marketing manager, digital marketer, market research κ.α.
 • Ως project manager
 • Ως σύμβουλος επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, χρηματοοικονομικών, διεθνούς εμπορίου κ.α.
 • Ως λογιστής
 • Ως χρηματοοικονομικός αναλυτής
 • Ως υπεύθυνος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων
 • Ως διοικητικό στέλεχος δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα
 • Ως υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων
 • Ως ναυτιλιακός λογιστής
 • Ως τραπεζικό στέλεχος
 • Ως πωλητής
 • Ως ασφαλιστικός σύμβουλος
 • Σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας στις επιχειρήσεις. Οι αρμοδιότητές σου θα είναι: καθορισμός του επιχειρησιακού χώρου, προγραμματισμός οργάνωση και έλεγχος των δραστηριοτήτων της διοίκησης, διοίκηση ανθρωπίνων πόρων κ.α.
 • Σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης ως καθηγητής
 • Σε οργανισμούς και φορείς που ασχολούνται με την έρευνα ως ερευνητικό προσωπικό.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση της Διοίκησης Επιχειρήσεων θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις εξειδικευμένη γνώση πάνω στην διοικητική επιστήμη και σε επιμέρους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων. Θα έχεις την ευκαιρία να παρακολουθήσεις μαθήματα όπως η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων και η οργανωσιακή συμπεριφορά, η χρηματοοικονομική ανάλυση και οι επενδύσεις,το στρατηγικό μανατζμεντ κ.α. Τέλος θα έχεις την δυνατότητα να αποκτήσεις γνώσεις πάνω σε εξειδικευμένα μαθήματα ξένων γλωσσών (αγγλικών και μιας απο τις εξής ξένες γλώσσες: γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά) που αφορούν την οικονομία, την διοίκηση, την φιλοξενία και τις διαπραγματεύσεις σε επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Στη κατεύθυνση των Εφαρμοσμένων ξένων γλωσσών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων θα έχεις την δυνατότητα να αποκτήσεις γνώσεις πάνω στο γνωστικό αντικείμενο της διοικητικής επιστήμης και των επιχειρήσεων αλλά και εξειδικευμένα θέματα ξένων γλωσσών. Η διαφοροποίηση της κατεύθυνσης αυτής σε σχέση με την κατεύθυνση της Διοίκησης των επιχειρήσεων είναι ότι σου δίνει την δυνατότητα να αποκτήσεις γνώσεις για την μετάφραση οικονομικών και νομικών κειμένων πέρα από τα αγγλικά και σε μία από τις εξής ξένες γλώσσες: γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά. 

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

 • Ως απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων έχεις επαγγελματικά δικαιώματα τα οποία καθορίζονται από το Π.Δ. 514/1989 (Φ.Ε.Κ. 218/5.10.89 ) .
 • Επιπλέον έχεις την δυνατότητα ένταξης στον Κλάδο Π.Ε. 18.02 Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Τουριστικών Επιχειρήσεων και Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing), Κωδικός Π.Ε. 18.02 Διοίκησης επιχειρήσεων και μπορείς να πάρεις μέρος σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. για διδασκαλία σχετικών μαθημάτων στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Διοικητικής Επιστήμης. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • Master of International Marketing
 • Master of International Business
 • Master in Marketing and Communications
 • Master in International Economics
 • MSc in Management (Specialization in Business Analytics)

Η συμβουλή του Buddy

Για να εισαχθείς στο τμήμα αυτό δεν απαιτείται να δώσεις κάποιο ειδικό μάθημα ξένων γλωσσών στις Πανελλήνιες Εξετάσεις ενώ το τμήμα δεν απαιτεί να έχεις πιστοποίηση γνώσης ξένων γλωσσών. Παρ’όλα αυτά επειδή τα μαθήματα ξένων γλωσσών αφορούν εξειδικευμένα θέματα καλό θα ήταν να έχεις τουλάχιστον ένα επίπεδο καλής γνώσης της αγγλικής και μίας από τις εξής ξένες γλώσσες: γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά. 

ΤΕΙ Ηπείρου

4097
29