επιστημονικό πεδίο
5ο
Επιστημονικό Πεδίο

Πρώτη φορά στο Μηχανογραφικό

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Διεθνούς Εμπορίου θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις πάνω στις οικονομικές επιστήμες με εξειδίκευση εφαρμογής στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς, που δραστηριοποιούνται στο Διεθνές Εμπόριο, στη διεθνή οικονομική συνεργασία, στις διεθνείς επενδύσεις και στις υποστηρικτικές υπηρεσίες των διεθνών οικονομικών δραστηριοτήτων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Αποστολή του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου είναι να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση γνώσεων που αφορούν την επιστήμη των Διεθνών Οικονομικών και της Διεθνούς Διοίκησης Επιχειρήσεων και την τεχνολογία με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, καθώς και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

 • Ως πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (T.E.I.) με βάση τις εξειδικευμένες τεχνολογικές και θεωρητικές γνώσεις σου, δύνασαι να απασχοληθείς ως στέλεχος επιχειρήσεων και οργανισμών, σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με το διεθνές εμπόριο στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ως πτυχιούχος,  είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες μπορείς να απασχοληθείς σε έρευνες και μελέτες σε θέματα εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου. Στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματός σου, μπορείς να ασκήσεις τις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες:
 1. Οργάνωση − διοίκηση εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων.
 2. Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων δράσης επιχειρήσεων και οργανισμών σε θέματα Διεθνούς Εμπορίου.
 3. Ανάλυση θεμάτων διεθνούς χρηματοοικονομικής διοίκησης.
 4. Διενέργεια εμπορικών πράξεων, όπως αυτές ορίζονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και από τις διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών και τραπεζικών εργασιών ενδοκοινοτικού και εξωτερικού εμπορίου.
 5. Κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων διεθνούς μάρκετινγκ και άλλων προωθητικών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης και διοίκησης διεθνών κλαδικών εκθέσεων
 • Ως πτυχιούχος του παραπάνω Τμήματος μπορείς :
 1. να απασχοληθείς σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 2. να διοριστείς στο δημόσιο και να εξελιχθείς στις βαθμίδες ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών δεν αποτελείται από κατευθύνσεις αλλά από υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα που μπορεί να είναι είτε θεωρητικά, είτε εργαστηριακά είτε μεικτά. Τα μαθήματα ανήκουν στις εξής κατηγορίες: μαθήματα γενικής υποδομής, ειδικής υποδομής, ειδικότητας και διοίκησης, οικονομίας, νομικών και ανθρωπιστικών σπουδών. Τα μαθήματα γενικής υποδομής αποτελούνται από γενικότερα μαθήματα που σχετίζονται με την Διεθνές Εμπόριο όπως η Πληροφορική, τα Οικονομικά μαθηματικά, η Λογιστική, το Ηλεκτρονικό Εμπόριο κ.α. Τα μαθήματα ειδικής υποδομής αποτελούνται από ειδικότερα μαθήματα όπως το Μάρκετινγκ, οι Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί, η Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Οικονομία κ.α. ενώ τα μαθήματα ειδικότητας αποτελούνται από περαιτέρω εξειδικευμένα μαθήματα όπως οι Διεθνείς Εμπορικές Σχέσεις της Ελλάδας, το Διεθνές Μάρκετινγκ , οι Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση  κ.α. Τέλος τα μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομικών και ανθρωπιστικών σπουδών αποτελούνται από μαθήματα σχετικά με τις νομοθεσίες που σχετίζονται με το επάγγελμα του στελέχους τουριστικών επιχειρήσεων και άλλα μαθήματα Οικονομίας, Κοινωνιολογίας και Διοίκησης.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Τα επαγγελματικά σου δικαιώματα ως απόφοιτος του τμήματος Διεθνούς Εμπορίου καθορίζονται με βάση Προεδρικό Διάταγμα 174 του ΥΠΕΠΘ, όπως αυτό δημοσιεύθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2006, Αριθμό Φύλλου ΦΕΚ 184 (ΠΔ 174, ΦΕΚ 184/6-9-2006).

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο των Διεθνών και Ευρωπαικών Οικονομικών Σχέσεων και του Εμπορίου. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • MSc International Management
 • MSc Management and International Business
 • MSc in International Sales Management
 • MSc Business Innovation with International Technology Management

Η συμβουλή του Buddy

Το τμήμα Διεθνούς Εμπορίου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας επανέρχεται ξανά στο μηχανογραφικό δελτίο για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 μετά την διαγραφή του το 2013 σύμφωνα με το Σχέδιο Αθηνά.

Συνεπώς για έγκυρη ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών μείνε συντονισμένος στην ιστοσελίδα του τμήματος : http://kastoria.teiwm.gr/intrade/

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

4069
28