Διοίκηση Επιχειρήσεων – Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Κωδικός Μηχανογραφικού: 777
επιστημονικό πεδίο
5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
10461
Βάση 2017
Εισακτέοι
91
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής της Κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις σε βάθος το γνωστικό αντικείμενο της διοικητικής επιστήμης αλλά και του μαρκετινγκ. Σκοπός του τμήματος είναι να σε βοηθήσει να αναπτύξεις περαιτέρω τις γνώσεις σου για τον κόσμο των επιχειρήσεων και να εμβαθύνεις στα γνωστικά αντικείμενα της Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Μάρκετινγκ. Στο 2ο έτος θα έχεις την ευκαιρία να ακολουθήσεις μία από τις δύο κατευθύνσεις (Διοίκηση – Μαρκετινγκ) και έτσι να εξειδικευτείς σε έναν από τους δύο τομείς. Ωστόσο, σου δίνεται η ευκαιρία να αποκτήσεις και στις δύο κατευθύνσεις μαθήματα από τους άλλους κλάδους ούτως ώστε να αποκτήσεις σφαιρική γνώση πάνω στην διοίκηση και το μαρκετινγκ 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων έχεις την δυνατότητα να απασχοληθείς σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων
Μπορείς να εργαστείς :

 • Ως marketing manager, digital marketer, market research κ.α.a
 • Ως project manager
 • Ως σύμβουλος επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, χρηματοοικονομικών κ.α.
 • Ως λογιστής
 • Ως χρηματοοικονομικός αναλυτής
 • Ως υπεύθυνος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων
 • Ως διοικητικό στέλεχος δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα
 • Ως υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων
 • Ως ναυτιλιακός λογιστής
 • Ως τραπεζικό στέλεχος
 • Ως πωλητής
 • Ως ασφαλιστικός σύμβουλος
 • Σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας στις επιχειρήσεις. Οι αρμοδιότητές σου θα είναι: καθορισμός του επιχειρησιακού χώρου, προγραμματισμός οργάνωση και έλεγχος των δραστηριοτήτων της διοίκησης, διοίκηση ανθρωπίνων πόρων κ.α.
 • Σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης ως καθηγητής
 • Σε οργανισμούς και φορείς που ασχολούνται με την έρευνα ως ερευνητικό προσωπικό.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση της Διοίκησης θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις εξειδικευμένη γνώση πάνω στην διοικητική επιστήμη και σε επιμέρους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων. Θα έχεις την ευκαιρία να παρακολουθήσεις μαθήματα όπως διοίκηση ανθρωπίνων πόρων και οργανωσιακή συμπεριφορά, χρηματοοικονομική ανάλυση και επενδύσεις, στρατηγικό μανατζμεντ κ.α. Επιπλέον θα σου δοθεί η ευκαιρία να εμβαθύνεις και σε άλλα συγγενή γνωστικά αντικείμενα όπως το μαρκετινγκ και το ηλεκτρονικό επιχειρείν. 

Στην κατεύθυνση του Μάρκετινγκ θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στους επιμέρους τομείς και τα συναφή αντικείμενα του μαρκετινγκ. Θα έχεις την δυνατότητα να αποκτήσεις γνώσεις πάνω στις σύγχρονες τάσεις του μαρκετινγκ, το στρατηγικό μαρκετινγκ, τις επικοινωνιακές πολιτικές κ.α. Επιπλέον θα έχεις την δυνατότητα να αποκτήσεις γνώσεις και σε ειδικότερα θέματα όπως το μαρκετινγκ λιανικού και χονδρικού εμπορίου, το βιομηχανικό μαρκετινγκ, το διεθνές κ.α. Τέλος θα σου δοθεί η ευκαιρία μέσα από αυτη την κατεύθυνση να αποκτήσεις γνώσεις και σε άλλα συναφή αντικείμενα όπως η οργάνωση και διοίκηση και η χρήση των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής στην διοίκηση και το μαρκετινγκ. 

Επαγγελματικά δικαιώματα

 •  Ως απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων έχεις επαγγελματικά δικαιώματα τα οποία καθορίζονται από το Π.Δ. 514/1989 (Φ.Ε.Κ. 218/5.10.89 ). 

 • Επιπλέον έχεις την δυνατότητα ένταξης στον Κλάδο Π.Ε. 18.02 Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Τουριστικών Επιχειρήσεων και Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing), Κωδικός Π.Ε. 18.02 Διοίκησης επιχειρήσεων και μπορείς να πάρεις μέρος σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. για διδασκαλία σχετικών μαθημάτων στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Διοικητικής Επιστήμης. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • Master of International Marketing
 • Master in Marketing and Communications
 • MSc in Management (Specialization in Business Analytics)
 • Master in International Economics
 • Master in Administration, Finance and Control

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

2752
24