Διοίκηση Επιχειρήσεων – Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων (Συγχωνεύτηκε με ΠΑ.ΔΑ)

ΤΕΙ Αθήνας Αθήνα

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής της Κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική γνώση πάνω σε ένα μεγάλο εύρος της διοικητικής και οικονομικής επιστήμης και άλλων συναφών αντικειμένων. Οι γνώσεις που θα αποκτήσεις στο τμήμα ανταποκρίνονται και σε προετοιμάζουν πλήρως για τις ανάγκες λειτουργίας και προγραμματισμού των επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων αλλά και υπηρεσιών.Η κατεύθυνση Διοίκησης επιχειρήσεων είναι εισαγωγική κατεύθυνση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και προέκυψε με το Π.Δ. 95/2013 μετά την συγχώνευση σε ένα τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας και Διοίκησης Επιχειρήσεων. 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων έχεις την δυνατότητα να απασχοληθείς σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων Μπορείς να εργαστείς :  

 • Ως marketing manager, digital marketer, market research κ.α.
 • Ως project manager
 • Ως σύμβουλος επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, χρηματοοικονομικών κ.α.
 • Ως λογιστής
 • Ως χρηματοοικονομικός αναλυτής
 • Ως υπεύθυνος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων
 • Ως διοικητικό στέλεχος δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα
 • Ως υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων
 • Ως ναυτιλιακός λογιστής
 • Ως τραπεζικό στέλεχος
 • Ως πωλητής
 • Ως ασφαλιστικός σύμβουλος
 • Σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας στις επιχειρήσεις. Οι αρμοδιότητές σου θα είναι: καθορισμός του επιχειρησιακού χώρου, προγραμματισμός οργάνωση και έλεγχος των δραστηριοτήτων της διοίκησης, διοίκηση ανθρωπίνων πόρων κ.α.
 • Σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης ως καθηγητής
 • Σε οργανισμούς και φορείς που ασχολούνται με την έρευνα ως ερευνητικό προσωπικό.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση της Διοίκησης των Επιχειρήσεων θα έχεις την δυνατότητα να εμβαθύνεις περαιτέρω στον κόσμο της διοικητικής επιστήμης και άλλων συναφών αντικειμένων. Θα έχεις την την δυνατότητα να γνωρίσεις πως λειτουργεί ο κόσμος των επιχειρήσεων, καθώς και να εξειδικευτείς σε περαιτέρω ζητήματα όπως διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας και Logistics, Στρατηγικό Μανατζμεντ κ.α. Τέλος, μέσα από τα μαθήματα επιλογής, έχεις την ευκαιρία να επιλέξεις εσύ να μάθεις για τα αντικείμενα που ταιριάζουν περισσότερο με τα ενδιαφέροντά σου.

Στην κατεύθυνση του Marketing θα έχεις την δυνατότητα να γνωρίσεις και να εμβαθύνεις περαιτέρω στο αντικείμενο και να γνωρίσεις κάθε πτυχή του. Θα έχεις την ευκαιρία να ενημερωθείς για την Διοίκηση του Marketing, το Στρατηγικό Marketing καθώς και την συμπεριφορά του καταναλωτή. Επιπλέον, θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις και την εφαρμογή του Marketing σε συγκεκριμένους τομείς όπως, στις υπηρεσίες, στον αγροδιατροφικό τομέα, τον τουρισμό και το διεθνές εμπόριο καθώς και άλλα εξειδικευμένα θέματα μαρκετινγκ. Τέλος, μέσα από τα μαθήματα επιλογής, έχεις την ευκαιρία να επιλέξεις εσύ να μάθεις για τα αντικείμενα που ταιριάζουν περισσότερο με τα ενδιαφέροντά σου.

Επαγγελματικά δικαιώματα

 • Ως απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων έχεις επαγγελματικά δικαιώματα τα οποία καθορίζονται από το Π.Δ. 514/1989 (Φ.Ε.Κ. 218/5.10.89 ).
 • Επιπλέον έχεις την δυνατότητα ένταξης στον Κλάδο Π.Ε. 18.02 Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Τουριστικών Επιχειρήσεων και Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing), Κωδικός Π.Ε. 18.02 Διοίκησης επιχειρήσεων και μπορείς να πάρεις μέρος σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. για διδασκαλία σχετικών μαθημάτων στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Διοικητικής Επιστήμης. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • Master in Digital Business
 • Master of International Business
 • Master in Project Management
 • Master in International Economics
 • Master of Management in Sustainability

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ