Διοίκησης Επιχειρήσεων (Συγχωνεύτηκε με Παν. ΔΥΤ.ΜΑΚ)

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Διοίκησης επιχειρήσεων θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις τον κόσμο της διοικητικής επιστήμης και τις τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν επιτευχθεί σε αυτόν τα τελευταία χρόνια. Το τμήμα σου παρέχει θεωρητική και πρακτική γνώση πάνω στο αντικείμενο της διοίκησης, της λήψης αποφάσεων, της πληροφορικής, της χρηματοδότησης, της λογιστικής και της επιχειρησιακής έρευνας και τις τεχνολογικές εξελίξεις σε αυτούς τους τομείς στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων έχεις την δυνατότητα να απασχοληθείς σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων Μπορείς να εργαστείς :

 • Ως marketing manager, digital marketer, market research κ.α.
 • Ως project manager
 • Ως σύμβουλος επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, χρηματοοικονομικών κ.α.
 • Ως λογιστής
 • Ως χρηματοοικονομικός αναλυτής
 • Ως υπεύθυνος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων
 • Ως διοικητικό στέλεχος δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα
 • Ως υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων
 • Ως ναυτιλιακός λογιστής
 • Ως τραπεζικό στέλεχος
 • Ως πωλητής
 • Ως ασφαλιστικός σύμβουλος
 • Σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας στις επιχειρήσεις. Οι αρμοδιότητές σου θα είναι: καθορισμός του επιχειρησιακού χώρου, προγραμματισμός οργάνωση και έλεγχος των δραστηριοτήτων της διοίκησης, διοίκηση ανθρωπίνων πόρων κ.α.
 • Σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης ως καθηγητής
 • Σε οργανισμούς και φορείς που ασχολούνται με την έρευνα ως ερευνητικό προσωπικό.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση της Διοίκησης των Επιχειρήσεων θα έχεις την δυνατότητα να εμβαθύνεις περαιτέρω στον κόσμο της διοικητικής επιστήμης και άλλων συναφών αντικειμένων. Σου δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσεις πως λειτουργεί ο κόσμος των επιχειρήσεων, θα μάθεις για την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την διαχείρισή της ενώ θα έχεις την ευκαιρία να παρακολουθήσεις μαθήματα οργανωσιακής συμπεριφοράς και διοίκησης της αλλαγής. Τέλος, μέσα από τα μαθήματα επιλογής, έχεις την ευκαιρία να επιλέξεις εσύ να ενημερωθείς για τα αντικείμενα που ταιριάζουν περισσότερο με τα ενδιαφέροντά σου. 

Στην κατεύθυνση του Marketing θα έχεις την δυνατότητα να γνωρίσεις και να εμβαθύνεις περαιτέρω στο αντικείμενο και να γνωρίσεις κάθε πτυχή του. Θα έχεις την ευκαιρία να ενημερωθείς για την Διοίκηση του Marketing, το Στρατηγικό Marketing καθώς και την συμπεριφορά του καταναλωτή. Τέλος, θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις και την εφαρμογή του Marketing σε συγκεκριμένους τομείς όπως, στις υπηρεσίες, στον αγροδιατροφικό τομέα, τον τουρισμό και το διεθνές εμπόριο.Τέλος, μέσα από τα μαθήματα επιλογής, έχεις την ευκαιρία να επιλέξεις εσύ να ενημερωθείς για τα αντικείμενα που ταιριάζουν περισσότερο με τα ενδιαφέροντά σου.

Επαγγελματικά δικαιώματα

 •  Ως απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων έχεις επαγγελματικά δικαιώματα τα οποία καθορίζονται από το Π.Δ. 514/1989 (Φ.Ε.Κ. 218/5.10.89 ).
 • Επιπλέον έχεις την δυνατότητα ένταξης στον Κλάδο Π.Ε. 18.02 Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Τουριστικών Επιχειρήσεων και Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing), Κωδικός Π.Ε. 18.02 Διοίκησης επιχειρήσεων και μπορείς να πάρεις μέρος σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. για διδασκαλία σχετικών μαθημάτων στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Διοικητικής Επιστήμης. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • Master in Digital Business
 • Master of Professional Accounting
 • Master in Administration, Finance and Control
 • MSc in Business Administration, Major Nonprofit
 • Master in International Economics
 • Master Educational Administration

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

TEI Δυτικής Μακεδονίας