Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Κωδικός Μηχανογραφικού: 323
επιστημονικό πεδίο
2ο, 3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
16233
Βάση 2017
Εισακτέοι
153
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, θα έχεις της ευκαιρία να αποκτήσεις όλες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της φυτικής παραγωγής, ιδιαίτερα στην αειφορική και ολοκληρωμένη διάστασή της.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Επιστημών Φυτικής Παραγωγής έχεις την δυνατότητα να απασχοληθείς σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων τόσο στον ιδιωτικό τομέα αλλά και στον δημόσιο. Ενδεικτικά μπορείς να εργαστείς:

 • Σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις και ΔΕΚΟ του Δημοσίου – όπως ΕΛΓΑ και Κέντρα Πολλαπλασιαστικού Υλικού
 • Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ως στελέχη στους τομείς της Γεωργίας, της βελτίωσης φυτών και γεωργικού πειραματισμού
 • Στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα ως κηπουροί-κηποτεχνικοί
 • Σε δήμους και κοινότητες ως υπάλληλοι για την φροντίδα των δημοσίων πάρκων και κήπων
 • Σε εκθέσεις ανθοκομικής
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση της Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου θα έχεις την δυνατότητα να αποκτήσεις όλες τις ειδικές γνώσεις που αφορούν στον πολλαπλασιασμό και στην καλλιέργεια ειδών και ποικιλιών ανθοκομικών φυτών για παραγωγή δρεπτών ανθέων και ποωδών, θαμνωδών και δενδρωδών φυτών για χρήση στην κηποτεχνία. Επιπλέον θα σου δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσεις πως μπορείς να διαμορφώσεις κήπους και πάρκα αλλά και να μάθεις για την σχεδίαση και εκτέλεση τέτοιων έργων.

Στην κατεύθυνση της Γεωργίας και Βελτίωσης Φυτών θα έχεις την δυνατότητα να αποκτήσεις γνώσεις για τα φυτά μεγάλης καλλιέργειας και τη βελτίωση φυτών. Οι κύριες κατηγορίες ειδών για τις οποίες θα μάθεις πως καλλιεργούνται είναι τα δημητριακά, τα όσπρια και τα χορτοδοτικά φυτά καθώς και τα βιομηχανικά φυτά. Επιπλέον θα μάθεις σχετικά με τις παραδοσιακές και σύγχρονες μεθόδους, που εφαρμόζονται στα φυτά, με στόχο τη βελτίωσή τους και τη δημιουργία νέων ανθεκτικών και πιο αποδοτικών ποικιλιών και υβριδίων.

Στην κατεύθυνση Δενδροκομίας και Αμπελουργίας θα αποκτήσεις όλες τις απαραίτητες ειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τα δενδροκομικά είδη και την άμπελο. Μερικά από τα επιστημονικά πεδία. που θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις είναι η βιολογία των ειδών αυτών, οι καλλιεργητικές φροντίδες και τα διάφορα προβλήματά τους.

Στην κατεύθυνση των Κηπευτικών Καλλιεργειών θα αποκτήσεις όλες τις απαραίτητες γνώσεις που αφορούν στις κηπευτικές καλλιέργειες. Συγκεκριμένα θα μάθεις για τα λαχανικά, που καλλιεργούνται στο θερμοκήπιο και την ύπαιθρο, για τις διάφορες ποικιλίες και τις ιδιότητές τους.

Στην κατεύθυνση της Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος θα αποκτήσεις όλες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την φυτοπαθολογία, την εντομολογία και τη ζωολογία, τη γεωργική φαρμακολογία, τη μελισσοκομία και σηροτροφία καθώς επίσης και σχετικά με το περιβάλλον και την προστασία του. Επιπλέον, θα μάθεις σχετικά με τις ασθένειες των φυτών, τα έντομα και τους άλλους ζωικούς εχθρούς των φυτών αλλά και των αποθηκευμένων αγροτικών προϊόντων ή και των κατοικιών, τα προβλήματα που δημιουργούν και την αντιμετώπισή τους, το μέλι και το μετάξι. Τέλος, θα έχετε την ευκαιρία να μελετήσετε για την ισόρροπη και αρμονική λειτουργία των ειδών του ζωικού και φυτικού βασιλείου στα διάφορα οικοσυστήματα.

Επαγγελματικά δικαιώματα

 • Ως απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής έχεις αρχικά τις ίδιες επαγγελματικές προοπτικές των Γεωπόνων.
 • Ως Γεωπόνος μπορείς να εγγραφείς στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ( υποχρεωτικά βάσει του Ν. 1474/84- ΦΕΚ 128/Α/1984). Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωπόνων καθορίζονται από το Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 / 29.12.2000).

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Γεωπονίας και της Φυτικής Παραγωγής. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • MSc Horticulture (Crop Production)
 • MSc Sustainable Crop Production: Agronomy for the 21st Century
 • MSc in Applied Science and Technology in Agricultural Production
 • MSc in Organic Agriculture and Food Systems
 • Master in Natural Resources Management and Ecological Engineering

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1460
14