Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργιών

Κωδικός Μηχανογραφικού: 324
επιστημονικό πεδίο
2ο, 3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
15320
Βάση 2017
Εισακτέοι
99
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών θα αποκτήσεις όλες τις απαραίτητες γνώσεις της βιολογίας, της τεχνολογίας και της οικονομίας που σχετίζονται με την παραγωγή, διαχείριση και διατήρηση των παραγωγικών ζώων και των κατάλληλων για μαζική παραγωγή υδρόβιων οργανισμών. Το επιστημονικό αντικείμενο του τμήματος σου παρέχει διεπιστημονικές γνώσεις αφού συνδυάζει την Γενετική, τη Διατροφή, τη Φυσιολογία, τη Μοριακή Βιολογία, την Τεχνολογία, την Υγιεινή, την Βιοτεχνολογία, την Οικονομία, την Ηθολογία και την Διαχείριση. Επιπλέον, το πρόγραμμα σου παρέχει γνώσεις πάνω στην μελέτη της εκτροφής διαφόρων ειδών ζώων, όπως: βοοειδή, βουβάλια, πρόβατα, αίγες, πτηνά, χοίροι, μόνοπλα, κουνέλια, ελάφια με σκοπό την παραγωγή γάλακτος, κρέατος, μαλλιού, αγών και ιχθύν, διθύρων μαλακίων και δεκάποδών. 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών μπορείς να εργαστείς τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Πιο συγκεκριμένα μπορείς να εργαστείς:

  • Στον δημόσιο τομέα: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Οργανισμούς Δημοσίου και ΟΤΑ, Τράπεζες, τεχνικά λύκεια.
  • Στον ιδιωτικό τομέα: κτηνοτροφικές, ιχθυοτροφικές και μυδοτροφικές επιχειρήσεις, εργοστάσια παρασκευής ζωοτροφών, φαρμακευτικές εταιρείες κ.α.).
  • Ως ελεύθερος επαγγελματίας.
  • Ως ερευνητής σε διάφορα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα ή σε εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν αποτελείται από κατευθύνσεις αλλά από υποχρεωτικά και κατ’επιλογής μαθήματα, τα οποία συμπληρώνονται από εργαστήρια και εκπαιδευτικές εκδρομές. Τα υποχρεωτικά μαθήματα σου παρέχουν όλες τις απαραίτητες βασικές γνώσεις πάνω στην ζωική παραγωγή και τις υδατοκαλλιέργειες αλλά και άλλες επιστήμες που συνδέονται με τις παραπάνω όπως η Ανόργανη Χημεία, η Γενετική, η Βιομετρία, η Μικροβιολογία και πολλές άλλες. Μέσω των μαθημάτων επιλογής θα έχεις την ευκαιρία να συνδιαμορφώσεις εσύ το πρόγραμμα σπουδών σου ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σου . Έχεις την δυνατότητα να επιλέξεις από ένα πλήθος συναφών αντικειμένων όπως Εκτροφή Ζώων Αναψυχής, Αγροτουρισμός, Χημεία τροφίμων, Παραγωγικά Συστήματα Ζώων και πολλές άλλες. Τέλος, τα εργαστήρια και οι εκπαιδευτικές εκδρομές αποτελούν την κατάλληλη ευκαιρία ώστε να δεις τις πρακτικές εφαρμογές των όσων θα διδαχθείς στις θεωρητικές διαλέξεις.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργιών έχεις τις δυνατότητες να εργαστείς ως μελισσοκόμος, επαγγελματίας κτηνοτρόφος αλλά και ιχθυολόγος σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Επιστήμης της Ζωικής Παραγωγής και της Υδατοκαλλιέργειας. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

  • Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων
  • Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη
  • Master in Mariculture
  • Master in Fishery Economics and Management
  • Master in Aquaculture and Aquatic Resources Management
  • Master in Hydrobiology

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1460
14