Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Κωδικός Μηχανογραφικού: 274
επιστημονικό πεδίο
2ο, 3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
15506
Βάση 2017
Εισακτέοι
126
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος θα αποκτήσεις σύγχρονης γνώσης που απαιτούνται για την παραγωγή και διαχείριση γεωργικών προϊόντων στη σύγχρονη ανταγωνιστική γεωργία. Ειδικότερα θα αποκτήσεις γνώσεις για την αξιοποίηση του γενετικά βελτιωμένου πολλαπλασιαστικού υλικού, την άσκηση της σύγχρονης καλλιεργητικής πρακτικής (φυσιολογία, θρέψη, εκμηχάνιση, φυτοπροστασία) συνδυασμένη με το σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον και τη διαχείριση των προϊόντων. 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος μπορείς να εργαστείς τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα και σε διεθνείς οργανισμούς. Ενδεικτικά μπορείς να εργαστείς :

 • Ως σύμβουλος, μελετητής και ερευνητής στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στους ΟΤΑ, σε διεθνείς οργανισμούς όπως Ο.Η.Ε., Ο.Ο.Σ.Α., Ε.Ε. κ.α.
 • Σε ανάλογες θέσεις σε άλλα υπουργεία όπως, Οικονομικών, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος κ.α.
 • Ως υπεύθυνος τμημάτων παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων σε αγροτικού συνεταιρισμούς.
 • Ως στέλεχος και σύμβουλος σε επιχειρήσεις διακίνησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, σε γεωργο- αλιευτικές επιχειρήσεις κ.α.
 • Ως μελετητής και σύμβουλος σε ιδιωτικά γραφεία μελετών σχετικά με την οργάνωση και αναδιοργάνωση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, οικονομικές εκτιμήσεις, αναπτυξιακές μελέτες αγροτικών περιοχών κ.α.
 • Ως καθηγητής στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας.

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις ενώ αποτελείται μόνο από υποχρεωτικά και κατ’επιλογής μαθήματα. Τα υποχρεωτικά μαθήματα καλύπτουν όλο το φάσμα των επιστημών της Γεωπονίας, της Φυτικής Παραγωγής και του Αγροτικού Περιβάλλοντος ενώ συμπεριλαμβάνει και μαθήματα άλλων επιστημών που συνδέονται με τις παραπάνω επιστήμες όπως οι οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες. Ταυτόχρονα θα έχεις την ευκαιρία μέσω των μαθημάτων επιλογής να εμβαθύνεις περαιτέρω σε συναφή αντικείμενα με την καθοδήγηση του καθηγητή που θα είναι υπεύθυνος για την πτυχιακή σου . 

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

 • Ως απόφοιτος του Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος έχεις αρχικά τις ίδιες επαγγελματικές προοπτικές των Γεωπόνων.

 • Ως Γεωπόνος μπορείς να εγγραφείς στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ( υποχρεωτικά βάσει του Ν. 1474/84- ΦΕΚ 128/Α/1984). Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωπόνων καθορίζονται από το Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 / 29.12.2000).

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Γεωπονίας, της Φυτικής Παραγωγής και του Αγροτικού περιβάλλοντος. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • MSc Program in Applied Science and Technology in Agricultural Production
 • Master of Science in Sustainable Agriculture and Food Security
 • MSc Development and Rural Innovation
 • Master in International Horticultural Science
 • Master in Agriculture Sciences

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

858
7