Φιλολογίας

Κωδικός Μηχανογραφικού: 111
επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
16386
Βάση 2017
Εισακτέοι
207
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος θα ασχοληθείς με τη μελέτη και την κατανόηση της ελληνικής γλώσσας και γραμματείας, την ιστορική εξέλιξη της, τη λατινική γλώσσα και γραμματεία, τη θεωρία της λογοτεχνίας γλώσσας και γραμματεία, τη θεωρία της λογοτεχνίας και τη συγκριτική γραμματολογία, καθώς και τη γλωσσολογία. 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

 Ως απόφοιτος μπορείς να απασχοληθείς ως:

 • καθηγητής στη δημόσια και ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σχολεία, φροντιστήρια ή ιδιαίτερα
 • ερευνητής σε αρχεία, βιβλιοθήκες και επιστημονικά κέντρα
 • επιμελητής ή διορθωτής κειµένων σε εκδοτικούς οίκους, εφημερίδες, στη Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε Θεατρικούς Οργανισμούς και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
 • Εκπαιδευτής σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, σχολές του ΟΑΕΔ, σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων, σχολές Ενόπλων Δυνάμεων 

8 εξάμηνα

Κατευθύνσεις

Η κατεύθυνση αυτή σου παρέχει τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 • Αρχαία ελληνική ποίηση
 • λατινική γλώσσα
 • ποίηση
 • πεζογραφία
 • ρητορική
 • παλαιογραφία
 • φιλοσοφία
 • ιστοριογραφία
 • επιγραφική 

Η κατεύθυνση αυτή σου παρέχει τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 • Διδακτική της λογοτεχνίας
 • ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου
 • βυζαντινή γραμματεία
 • μεσαιωνική ελληνική ιστορία και ποίηση
 • θέματα νεοελληνικής
 • λογοτεχνικά ρεύματα

Η κατεύθυνση αυτή σου παρέχει τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 • Ινδοευρωπαϊκή γλωσσολογία
 • μορφολογία
 • ελληνική γραμματική
 • σύνταξη
 • αρχαία ελληνική
 • ψυχογλωσσολογία
 • κειμενογλωσσολογία
 • φωνητική και φωνολογία
 • συστήματα γραφή
 • βαλκανικές γλώσσες
 • γλωσσολογία

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος μπορείς να διεκδικήσεις το διορισμό σου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς αποκτάς το ΠΕ 02 Κλάδος Φιλολόγων.

Αναλυτικότερα τα επαγγελματικά σου δικαιώματα είναι τα αντίστοιχα του εργασιακού περιβάλλοντος και καθεστώτος που θα εργάζεσαι. Όταν εργάζεσαι σε σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης, τα επαγγελµατικά σου δικαιώµατα προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), τον ∆ηµοσιουπαλληλικό Κώδικα και τον ∆ιαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.

Όταν εργάζεσαι στην Ιδιωτική Εκπαίδευση, τα επαγγελµατικά σου δικαιώµατα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), και από τις συµβάσεις εργασίας µεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακά

Στο τμήμα σου λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακού με διάφορες κατευθύνσεις όπως:

 • Κλασικής Φιλολογίας – Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
 • Κλασικής Φιλολογίας – Λατινική Φιλολογία
 • Νεοελληνικής Φιλολογίας
 • Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας
 • Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας
 • Θεωρητικής Γλωσσολογίας
 • Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
 • Ιστορικής και Βαλκανικής Γλωσσολογίας

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

237
1