Φιλολογίας Α.Π.Θ

Κωδικός Μηχανογραφικού: 111
επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
13620
Βάση 2022
Εισακτέοι
89
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ θα ασχοληθείς με τη μελέτη και την κατανόηση της ελληνικής γλώσσας και γραμματείας, την ιστορική εξέλιξη της, τη λατινική γλώσσα και γραμματεία, τη θεωρία της λογοτεχνίας γλώσσας και γραμματείας, την θεωρία της λογοτεχνίας και τη συγκριτική γραμματολογία, καθώς και τη γλωσσολογία. 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

 Ως απόφοιτος μπορείς να απασχοληθείς ως:

 • καθηγητής στη δημόσια και ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σχολεία, φροντιστήρια ή ιδιαίτερα
 • ερευνητής σε αρχεία, βιβλιοθήκες και επιστημονικά κέντρα
 • επιμελητής ή διορθωτής κειµένων σε εκδοτικούς οίκους, εφημερίδες, στη Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε Θεατρικούς Οργανισμούς και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
 • Εκπαιδευτής σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, σχολές του ΟΑΕΔ, σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων, σχολές Ενόπλων Δυνάμεων. 

8 εξάμηνα

Κατευθύνσεις

Η κατεύθυνση αυτή σου παρέχει τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 • Αρχαία ελληνική ποίηση
 • λατινική γλώσσα
 • ποίηση
 • πεζογραφία
 • ρητορική
 • παλαιογραφία
 • φιλοσοφία
 • ιστοριογραφία
 • επιγραφική 

Η κατεύθυνση αυτή σου παρέχει τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 • Διδακτική της λογοτεχνίας
 • ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου
 • βυζαντινή γραμματεία
 • μεσαιωνική ελληνική ιστορία και ποίηση
 • θέματα νεοελληνικής
 • λογοτεχνικά ρεύματα

Η κατεύθυνση αυτή σου παρέχει τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 • Ινδοευρωπαϊκή γλωσσολογία
 • μορφολογία
 • ελληνική γραμματική
 • σύνταξη
 • αρχαία ελληνική
 • ψυχογλωσσολογία
 • κειμενογλωσσολογία
 • φωνητική και φωνολογία
 • συστήματα γραφή
 • βαλκανικές γλώσσες
 • γλωσσολογία
Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ μπορείς να διεκδικήσεις το διορισμό σου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς αποκτάς το ΠΕ 02 Κλάδος Φιλολόγων. Αναλυτικότερα τα επαγγελματικά σου δικαιώματα είναι τα αντίστοιχα του εργασιακού περιβάλλοντος και καθεστώτος που θα εργάζεσαι. Όταν εργάζεσαι σε σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης, τα επαγγελµατικά σου δικαιώµατα προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), τον ∆ηµοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον ∆ιαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα. Όταν εργάζεσαι στην Ιδιωτική Εκπαίδευση, τα επαγγελµατικά σου δικαιώµατα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), και από τις συµβάσεις εργασίας µεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακά

Στο τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με διάφορες κατευθύνσεις όπως: Κλασικής Φιλολογίας – Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Κλασικής Φιλολογίας – Λατινική Φιλολογία, Νεοελληνικής Φιλολογίας, Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας, Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας, Θεωρητικής Γλωσσολογίας, Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Ιστορικής και Βαλκανικής Γλωσσολογίας.

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

262
4