Φιλολογίας

Κωδικός Μηχανογραφικού: 115
επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
14060
Βάση 2017
Εισακτέοι
162
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Φιλολογίας θα ασχοληθείς διδακτικά και ερευνητικά στο χώρο της φιλολογικής επιστήμης και κυρίως στους τομείς της αρχαιογνωσίας, της Βυζαντινής Φιλολογίας, των Νεοελληνικών Σπουδών και της Γλωσσολογίας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

 Ως απόφοιτος μπορείς να απασχοληθείς ως:

 • καθηγητής στη δημόσια και ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σχολεία, φροντιστήρια ή ιδιαίτερα
 • ερευνητής σε αρχεία, βιβλιοθήκες και επιστημονικά κέντρα
 • επιμελητής ή διορθωτής κειµένων σε εκδοτικούς οίκους, εφημερίδες, στη Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε Θεατρικούς Οργανισμούς και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
 • Εκπαιδευτής σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, σχολές του ΟΑΕΔ, σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων, σχολές Ενόπλων Δυνάμεων 

8 εξάμηνα

Κατευθύνσεις

Η κατεύθυνση αυτή σου παρέχει τα ακόλουθα μαθήματα:

 • Eπική ποίηση
 • Λυρική ποίηση (αρχαϊκή και μετακλασική εποχή)
 • Δράμα (Tραγωδία και Kωμωδία)
 • Iστοριογραφία
 • Φιλοσοφική πεζογραφία και Pητορική
 • Μυθιστόρημα
 • μαθήματα αρχαίου ελληνικού πολιτισμού

Η κατεύθυνση αυτή σου παρέχει τα ακόλουθα μαθήματα:

 • Βυζαντινή θρησκευτική ποίηση – υμνογραφία και λόγια κοσμική φιλολογία
 • βυζαντινοί ιστορικοί και χρονογράφοι
 • υστεροβυζαντινή φιλολογία
 • κρητική και επτανησιακή λογοτεχνία
 • Διαφωτισμός
 • νεοελληνική λογοτεχνία από το 19ο αιώνα έως σήμερα

Η κατεύθυνση αυτή σου παρέχει τα ακόλουθα μαθήματα:

 • Διαλεκτολογία
 • Eθνογλωσσολογία
 • Kοινωνιογλωσσολογία
 • Γλωσσολογία Hλεκτρονικών Yπολογιστών
 • Φιλοσοφία γλώσσας
 • Ψυχογλωσσολογία
 • Φωνολογία
 • Mορφολογία
 • Σύνταξη
 • Σημασιολογία
 • Σημειωτική

Eνότητες της Iστορίας και Θεωρίας του παγκόσμιου και νεοελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, Eθνομουσικολογία, Aρχαία και Δυτική Mουσική, Eλληνική δημοτική και λαϊκή μουσική 

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος μπορείς να διεκδικήσεις το διορισμό σου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς αποκτάς το ΠΕ 02 Κλάδος Φιλολόγων.

Αναλυτικότερα τα επαγγελματικά σου δικαιώματα είναι τα αντίστοιχα του εργασιακού περιβάλλοντος και καθεστώτος που θα εργάζεσαι.

Όταν εργάζεσαι σε σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης, τα επαγγελµατικά σου δικαιώµατα προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), τον ∆ηµοσιουπαλληλικό Κώδικα και τον ∆ιαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα. Όταν εργάζεσαι στην Ιδιωτική Εκπαίδευση, τα επαγγελµατικά σου δικαιώµατα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), και από τις συµβάσεις εργασίας µεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακά

Στο τμήμα σου λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακού με διάφορες κατευθύνσεις όπως :

 • Κλασική Φιλολογία
 • Βυζαντινή Φιλολογία
 • Νεοελληνική Φιλολογία
 • Γλωσσολογία
 • Ιστορία
 • Θεωρία Θεάτρου και Κινηματογράφου

Πανεπιστήμιο Κρήτης

545
4