Φιλολογίας

Κωδικός Μηχανογραφικού: 175
επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
15272
Βάση 2017
Εισακτέοι
162
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος θα ερευνήσεις τον αρχαίο ελληνικό, βυζαντινό και νεοελληνικό κόσμο, θα μελετήσεις φιλολογικά, λογοτεχνικά και γραπτά κείμενα, και θα ασχοληθείς με  την ιστορία του Ελληνισμού διαχρονικά.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

 Ως απόφοιτος μπορείς να απασχοληθείς:

 • καθηγητής στη δημόσια και ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σχολεία, φροντιστήρια ή ιδιαίτερα
 • ερευνητής σε αρχεία, βιβλιοθήκες και επιστημονικά κέντρα
 • επιμελητής ή διορθωτής κειµένων σε εκδοτικούς οίκους, εφημερίδες, στη Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε Θεατρικούς Οργανισμούς και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
 • Εκπαιδευτής σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, σχολές του ΟΑΕΔ, σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων, σχολές Ενόπλων Δυνάμεων

8 εξάμηνα

Κατευθύνσεις

Το πρόγραμμα σπουδών της κλασικής κατεύθυνσης προσφέρει υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Σε αυτήν την κατεύθυνση θα ασχοληθείς με τη μελέτη και την έρευνα του αρχαίου ελληνικού και ρωμαϊκού κόσμου με βάση τις γραπτές και, κυρίως, τις φιλολογικές μαρτυρίες.

Θα έχεις τη δυνατότητα να αναπτύξεις τις γνώσεις σου πάνω στην αρχαία ελληνική και λατινική γραμματεία, θα καλλιεργήσεις τα σύγχρονα μεθοδολογικά εργαλεία κατανόησης και ερμηνείας του πολιτιστικού αυτού φαινομένου και γενικά θα ασχοληθείς με αντικείμενα όπως η παπυρολογία, η επιγραφική, η παλαιογραφία και, ακόμη, η κοινωνική ανθρωπολογία και η μελέτη του μύθου και της θρησκείας.

Η Κατεύθυνση Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη γνώση που συνδέεται με αυτούς τους κλάδους και τους υποστηρίζει με ερευνητικά προγράμματα και ειδικά εργαστήρια όπως το υπό ίδρυση Εργαστήριο Παπυρολογίας ή το Εργαστήριο Μελέτης Μύθου και Θρησκείας στην Ελληνική και Ρωμαϊκή Αρχαιότητα που έχει έντονη δραστηριότητα.

Η ειδίκευση Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών (ΒΝΕΣ) απαρτίζεται από την υποειδίκευση Βυζαντινών Σπουδών (ΒΣ) και την υποειδίκευση Νεοελληνικών Σπουδών (ΝΕΣ). Τα γνωστικά αντικείμενα που θα διδαχθείς μέσα από αυτήν την κατεύθυνση είναι:

 • Βυζαντινή Φιλολογία
 • Βυζαντινή Ιστορία
 • Αρχαιολογία και Τέχνη
 • Νεοελληνική Φιλολογία
 • Συγκριτική Φιλολογία
 • Θεωρία και Κριτική της Λογοτεχνίας
 • Ευρωπαϊκή Ιστορία
 • Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία.

Η υποειδίκευση ΝΕΣ προσφέρει επιπλέον τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε όσους μελετητές επιλέξουν τη συνέχιση των σπουδών τους σε διδακτορικό επίπεδο.

Στην κατεύθυνση αυτή θα μελετήσεις τη δομή και τη χρήση της γλώσσας, εστιάζοντας στα ελληνικά και κυρίως θα ασχοληθείς με τη «γλωσσική ποικιλία», δηλαδή με τη σχέση της Κοινής Νεοελληνικής με τις διαλέκτους της, τα ιδιώματά της και στο πώς και γιατί διαφοροποιούνται σε επίπεδο:

 • προφοράς
 • σχηματισμού λέξεων και προτάσεων
 • στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι ομιλητές αυτή τη διαφοροποίηση
 • στην ποικιλότητα στη χρήση της γλώσσας ανάλογα με τους συνομιλητές μας
 • τον γραπτό ή προφορικό λόγο
 • καθώς και το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο στις διαφορετικές μορφές της ελληνικής κατά την ιστορική της εξέλιξη.

Πιο συγκεκριμένα θα ασχοληθείς με τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Μορφολογία, Φωνητική, Φωνολογία, Σύνταξη, Σημασιολογία, Πραγματολογία και Ανάλυση Λόγου, Κοινωνιογλωσσολογία, Ιστορική Γλωσσολογία, Λεξικολογία Λεξικογραφία Διαλεκτολογία, Ψυχογλωσσολογία, Νευρογλωσσολογία, Γλωσσική Κατάκτηση.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος μπορείς να διεκδικήσεις το διορισμό σου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς αποκτάς το ΠΕ 02 Κλάδος Φιλολόγων.

Αναλυτικότερα τα επαγγελματικά σου δικαιώματα είναι τα αντίστοιχα του εργασιακού περιβάλλοντος και καθεστώτος που θα εργάζεσαι. Όταν εργάζεσαι σε σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης, τα επαγγελµατικά σου δικαιώµατα προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), τον ∆ηµοσιουπαλληλικό Κώδικα και τον ∆ιαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.

Όταν εργάζεσαι στην Ιδιωτική Εκπαίδευση, τα επαγγελµατικά σου δικαιώµατα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), και από τις συµβάσεις εργασίας µεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακά

Στο τμήμα σου λειτουργούν μεταπτυχιακά με διάφορες κατευθύνσεις όπως:

 • Κλασικές Σπουδές
 • Νεοελληνική Φιλολογία
 • Γλωσσολογία
 • Βυζαντινή Φιλολογία.

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι:

 • Σύγχρονες προσεγγίσεις στη γλώσσα και τα κείμενα
 • Специалист – Филология
 • Master in Philology
 • Master in English Philology

 

Πανεπιστήμιο Πατρών

570
5