επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
16448
Βάση 2017
Εισακτέοι
279
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος θα ασχοληθείς με την κλασική και σύγχρονη ελληνική και ξένη λογοτεχνία, τη βυζαντινή, την αρχαία και την νεοελληνική φιλολογία και γλωσσολογία και θα μελετήσεις τα φιλοσοφικά ρεύματα που επηρεάζουν την εξέλιξή τους. Θα μελετήσεις φιλολογικά, λογοτεχνικά και γραπτά κείμενα και μέσα από τις σπουδές σου θα αποκτήσεις τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτιση σου για την επαγγελματική και την επιστημονική σου σταδιοδρομία.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

 Ως απόφοιτος μπορείς να απασχοληθείς ως:

  • καθηγητής στη δημόσια και ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σχολεία, φροντιστήρια ή ιδιαίτερα
  • ερευνητής σε αρχεία, βιβλιοθήκες και επιστημονικά κέντρα
  • επιμελητής ή διορθωτής κειµένων σε εκδοτικούς οίκους, εφημερίδες, στη Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε Θεατρικούς Οργανισμούς και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
  • Εκπαιδευτής σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, σχολές του ΟΑΕΔ, σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων, σχολές Ενόπλων Δυνάμεων 

8 εξάμηνα

Κατευθύνσεις

 Η κατεύθυνση αυτή σου παρέχει τα ακόλουθα μαθήματα: Κλασικής Φιλολογίας , Λατινικής Φιλολογίας,  Βυζαντινή Φιλολογία, Νεοελληνική Φιλολογία, Γλωσσολογία, Λαογραφία, Αρχαιολογίας ,  Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας,  1 σεμινάριο Κλασικής  Φιλολογίας. Αρκετά από τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών παρέχουν τη δυνατότητα εσωτερικών επιλογών μεταξύ διαφορετικών αντικειμένων του ίδιου μαθήματος.

Η κατεύθυνση αυτή σου παρέχει τα ακόλουθα μαθήματα: Νεοελληνικής Φιλολογίας, Βυζαντινής Φιλολογίας, Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Λατινική Φιλολογία, Γλωσσολογία, Λαογραφία,1 σεμινάριο Νεοελληνικής Φιλολογίας. Αρκετά από τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών παρέχουν τη δυνατότητα εσωτερικών επιλογών μεταξύ διαφορετικών επί μέρους αντικειμένων του ίδιου ευρύτερου γνωστικού αντικειμένου.

 Η κατεύθυνση αυτή σου παρέχει τα ακόλουθα μαθήματα: Γλωσσολογίας, Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Λατινική Φιλολογία, Νεοελληνική Φιλολογία, Βυζαντινή Φιλολογία, Λαο¬γραφία, και 2 Ελεύθερης Επιλογής. Αρκετά από τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών παρέχουν τη δυνατότητα εσωτερικών επιλογών μεταξύ διαφορετικών επί μέρους αντικειμένων του ίδιου ευρύτερου γνωστικού αντικειμένου. 

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος μπορείς να διεκδικήσεις το διορισμό σου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς αποκτάς το ΠΕ 02 Κλάδος Φιλολόγων.

Αναλυτικότερα τα επαγγελματικά σου δικαιώματα είναι τα αντίστοιχα του εργασιακού περιβάλλοντος και καθεστώτος που θα εργάζεσαι. Όταν εργάζεσαι σε σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης, τα επαγγελµατικά σου δικαιώµατα προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), τον ∆ηµοσιουπαλληλικό Κώδικα και τον ∆ιαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.

Όταν εργάζεσαι στην Ιδιωτική Εκπαίδευση, τα επαγγελµατικά σου δικαιώµατα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), και από τις συµβάσεις εργασίας µεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακά

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

  • ΚΟΡΑΗΣ
  • Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

247
2