Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α

Κωδικός Μηχανογραφικού: 109
επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
13526
Βάση 2022
Εισακτέοι
182
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α θα ασχοληθείς με την κλασική και σύγχρονη ελληνική και ξένη λογοτεχνία, τη βυζαντινή, την αρχαία και την νεοελληνική φιλολογία και γλωσσολογία και θα μελετήσεις τα φιλοσοφικά ρεύματα που επηρεάζουν την εξέλιξή τους. Θα μελετήσεις φιλολογικά, λογοτεχνικά και γραπτά κείμενα και μέσα από τις σπουδές σου θα αποκτήσεις τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτιση σου για την επαγγελματική και την επιστημονική σου σταδιοδρομία.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

 Ως απόφοιτος μπορείς να απασχοληθείς ως:

  • καθηγητής στη δημόσια και ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σχολεία, φροντιστήρια ή ιδιαίτερα
  • ερευνητής σε αρχεία, βιβλιοθήκες και επιστημονικά κέντρα
  • επιμελητής ή διορθωτής κειµένων σε εκδοτικούς οίκους, εφημερίδες, στη Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε Θεατρικούς Οργανισμούς και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
  • Εκπαιδευτής σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, σχολές του ΟΑΕΔ, σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων, σχολές Ενόπλων Δυνάμεων 

8 εξάμηνα

Κατευθύνσεις

 Η κατεύθυνση αυτή σου παρέχει τα ακόλουθα μαθήματα: Κλασικής Φιλολογίας , Λατινικής Φιλολογίας,  Βυζαντινή Φιλολογία, Νεοελληνική Φιλολογία, Γλωσσολογία, Λαογραφία, Αρχαιολογίας ,  Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας,   σεμινάριο Κλασικής  Φιλολογίας. Αρκετά από τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών παρέχουν τη δυνατότητα εσωτερικών επιλογών μεταξύ διαφορετικών αντικειμένων του ίδιου μαθήματος.

Η κατεύθυνση αυτή σου παρέχει τα ακόλουθα μαθήματα: Νεοελληνικής Φιλολογίας, Βυζαντινής Φιλολογίας, Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Λατινική Φιλολογία, Γλωσσολογία, Λαογραφία, σεμινάριο Νεοελληνικής Φιλολογίας. Αρκετά από τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών παρέχουν τη δυνατότητα εσωτερικών επιλογών μεταξύ διαφορετικών επί μέρους αντικειμένων του ίδιου ευρύτερου γνωστικού αντικειμένου.

 Η κατεύθυνση αυτή σου παρέχει τα ακόλουθα μαθήματα: Γλωσσολογίας, Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Λατινική Φιλολογία, Νεοελληνική Φιλολογία, Βυζαντινή Φιλολογία, Λαογραφία, και 2 Ελεύθερης Επιλογής. Αρκετά από τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών παρέχουν τη δυνατότητα εσωτερικών επιλογών μεταξύ διαφορετικών επί μέρους αντικειμένων του ίδιου ευρύτερου γνωστικού αντικειμένου. 

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α εντάσσεσαι στον ΠΕ 02 Κλάδο Φιλολόγων. Αναλυτικότερα τα επαγγελματικά σου δικαιώματα είναι τα αντίστοιχα του εργασιακού περιβάλλοντος και καθεστώτος που θα εργάζεσαι. Όταν εργάζεσαι σε σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης, τα επαγγελµατικά σου δικαιώµατα προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), τον ∆ηµοσιουπαλληλικό Κώδικα και τον ∆ιαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα. Όταν εργάζεσαι στην Ιδιωτική Εκπαίδευση, τα επαγγελµατικά σου δικαιώµατα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), και από τις συµβάσεις εργασίας µεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακά

Το Τμήμα Φιλολογίας, ΕΚΠΑ, λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 τα εξής Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που εγκρίθηκαν από το Υπ.ΠΕΘ σύμφωνα με το Ν.4485/2017:

·       ΠΜΣ “ΑΡΕΘΑΣ” / “ARETHAS”, με ειδίκευση  «Βυζαντινή Φιλολογία» (Byzantine Literature)

·       ΠΜΣ “ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ” / “LINGUISTICS”, με ειδίκευση “Γλωσσολογία” (Linguistics)

·       ΠΜΣ “ΔΕΞΙΠΠΟΣ” / “DEXIPPUS”, με ειδικεύσεις «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία» (Ancient Greek Literature) – «Λατινική Φιλολογία» (Latiin Literature)

·       ΠΜΣ “ΚΟΡΑΗΣ” / “KORAIS”, με ειδίκευση «Νεοελληνική Φιλολογία» (Modern Greek Literature)Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν: 1.Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας, 2. Ειδική Αγωγή, κ.α

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

257
1