Φιλολογίας

Κωδικός Μηχανογραφικού: 113
επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
14838
Βάση 2017
Εισακτέοι
207
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος θα αποκτήσεις τα κατάλληλα επιστημονικά εργαλεία που θα σε βοηθήσουν στη μετέπειτα επαγγελματική σου σταδιοδρομία. Θα μελετήσεις μια ευρύτατη βάση κειμένων, από τα κλασικά έργα της Αρχαιότητας  στην ελληνική και λατινική γλώσσα, μέχρι τα κλασικίζοντα και μη έργα της βυζαντινής Χριστιανικότητας και, τέλος, μέχρι τα λογοτεχνικά κείμενα της νεωτερικότητας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος μπορείς να απασχοληθείς ως:

 • καθηγητής στη δημόσια και ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σχολεία, φροντιστήρια ή ιδιαίτερα
 • ερευνητής σε αρχεία, βιβλιοθήκες και επιστημονικά κέντρα
 • επιμελητής ή διορθωτής κειµένων σε εκδοτικούς οίκους, εφημερίδες, στη Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε Θεατρικούς Οργανισμούς και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
 • Εκπαιδευτής σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, σχολές του ΟΑΕΔ, σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων, σχολές Ενόπλων Δυνάμεων

8 εξάμηνα

Κατευθύνσεις

 Η κατεύθυνση αυτή σου παρέχει τα ακόλουθα μαθήματα:

 • Κλασικής Φιλολογίας
 • Λατινικής Φιλολογίας
 • Βυζαντινή Φιλολογία
 • Νεοελληνική Φιλολογία

Η κατεύθυνση αυτή σου παρέχει τα ακόλουθα μαθήματα:

 • Δημώδης Βυζαντινή Φιλολογία – Μεταβυζαντινή Φιλολογία
 • Βυζαντινή Φιλολογία
 • Συγκριτική Φιλολογία
 • Νέα Ελληνική Φιλολογία

Η κατεύθυνση αυτή σου παρέχει τα ακόλουθα μαθήματα:

 • Γενική Γλωσσολογία με έμφαση στη Φωνητική – Φωνολογία
 • Γενική Γλωσσολογία με έμφαση στη Σύνταξη – Σημασιολογία
 • Ψυχογλωσσολογία

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος μπορείς να διεκδικήσεις το διορισμό σου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς αποκτάς το ΠΕ 02 Κλάδος Φιλολόγων.

Αναλυτικότερα τα επαγγελματικά σου δικαιώματα είναι τα αντίστοιχα του εργασιακού περιβάλλοντος και καθεστώτος που θα εργάζεσαι. Όταν εργάζεσαι σε σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης, τα επαγγελµατικά σου δικαιώµατα προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), τον ∆ηµοσιουπαλληλικό Κώδικα και τον ∆ιαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.

Όταν εργάζεσαι στην Ιδιωτική Εκπαίδευση, τα επαγγελµατικά σου δικαιώµατα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), και από τις συµβάσεις εργασίας µεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακά

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

 • Κλασικής φιλολογίας
 • Μεσαιωνικής και νέας ελληνικής φιλολογίας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

650
6