επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
13569
Βάση 2017
Εισακτέοι
171
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος θα έχεις τη δυνατότητα να καλλιεργήσεις τη γνώση για τη κλασική και σύγχρονη ελληνική και ξένη λογοτεχνία, τη βυζαντινή, την αρχαία και την νεοελληνική φιλολογία και γλωσσολογία και να μελετήσεις τα φιλοσοφικά ρεύματα που επηρεάζουν την εξέλιξή τους. Μέσα από τις σπουδές σου θα αποκτήσεις τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτιση σου για την επαγγελματική και την επιστημονική σου σταδιοδρομία.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος μπορείς να απασχοληθείς:

 • ως καθηγητής στη δημόσια και ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σχολεία, φροντιστήρια ή ιδιαίτερα
 • ως ερευνητής σε αρχεία, βιβλιοθήκες και επιστημονικά κέντρα
 • ως επιμελητής ή διορθωτής κειµένων σε εκδοτικούς οίκους, εφημερίδες, στη Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε Θεατρικούς Οργανισμούς και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 • ως Εκπαιδευτής σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, σχολές του ΟΑΕΔ, σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων, σχολές Ενόπλων Δυνάμεων κλπ.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας περιλαμβάνει μαθήματα κορμού, μαθήματα θεματικών κύκλων, μαθήματα επιλογής και πτυχιακή εργασία η οποία μπορεί να αντικατασταθεί 2 μαθήματα επιλογής από Η’ και Ζ’ εξάμηνο.
Τα μαθήματα κορμού αποσκοπούν στην εισαγωγική και βασική κατάρτιση των φοιτητών στους θεμελιώδεις επιστημονικούς κλάδους του Τμήματος. Ενδεικτικά μαθήματα κορμού: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, Βυζαντινή Φιλολογία, Θέματα Αρχαίας Ιστορίας, Αττικοί Ρήτορες
Τα μαθήματα θεματικών κύκλων χωρίζονται σε 2 τομείς

 1. Κλασικής Φιλολογίας
 2. Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

 • Ως απόφοιτος του τμήματος μπορείς να διεκδικήσεις το διορισμό σου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς αποκτάς το ΠΕ 02 Κλάδος Φιλολόγων.
 • Αναλυτικότερα τα επαγγελματικά σου δικαιώματα είναι τα αντίστοιχα του εργασιακού περιβάλλοντος και καθεστώτος που θα εργάζεσαι. Όταν εργάζεσαι σε σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης, τα επαγγελµατικά σου δικαιώµατα προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), τον ∆ηµοσιουπαλληλικό Κώδικα και τον ∆ιαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.
 • Όταν εργάζεσαι στην Ιδιωτική Εκπαίδευση, τα επαγγελµατικά σου δικαιώµατα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), και από τις συµβάσεις εργασίας µεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακά

Τα μεπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις σχετίζονται κυρίς με το κλάδο της Λογοτεχνίας, Γλωσσολογίας και Παιδαγωγικής. Ενδεικτικά Μεταπτυχικά είναι τα εξής:

 • Φιλολογίας, Λογοτεχνίας και Κλασικής Παράδοσης
 • Ελληνική και Λατινική Φιλολογία
 • Γλωσσολογία των ευρωπαϊκών γλωσσών
 • Λογοτεχνία και βιβλική αρχαιολογία
 • Δημόσια Διοίκηση και Διεθνή διαχείριση της εκπαίδευσης
 • Εκπαίδευτική Ηγεσία

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

1627
15