επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
15105
Βάση 2017
Εισακτέοι
72
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Μαιευτικής θα αποκτήσεις ένα ευρύ φάσμα γνωστικού συνόλου με περιεχόμενο θέματα μαιευτικής, γυναικολογίας, νεογνολογίας, επαγγελματικής δεοντολογίας, οικογενειακού προγραμματισμού, γενετήσιας αγωγής, έρευνας, πρόληψης και αγωγής υγείας.
Το Τμήμα έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και μετάδοση των γνώσεων στην επιστήμη και την τεχνολογία με την διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα. Την παροχή των απαραίτητων εφοδίων που εξασφαλίζουν στους φοιτητές την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία στην Ελλάδα, τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και παγκόσμια.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Μαιευτικής μπορείς να απασχοληθείς στους παρακάτω τομείς:

 • Πρωτοβάθμια φροντίδα: Κέντρα υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Κοινοτικά Ιατρεία, Υγειονομικοί σταθμοί, Μαιευτικά και Γυναικολογικά Ιατρεία Ι.Κ.Α και Ιατρεία άλλων Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
  Στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), στις μονάδες μεταφοράς επειγόντων μαιευτικών, γυναικολογικών και νεογνικών περιστατικών, στα Κέντρα και τα τμήματα Οικογενειακού Προγραμματισμού.
 • Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια φροντίδα:
 1. Σε γενικά και ειδικά Νοσοκομεία, σε Μαιευτικά Τμήματα: Αίθουσα Τοκετών, Εξωτερικά Μαιευτικά Ιατρεία, Τμήματα Λεχωίδων, Τμήμα Προγεννητικού Ελέγχου, Μονάδες Εγκυμοσύνης Υψηλού Κινδύνου.
 2. Γυναικολογικά τμήματα: Όγκολογικά, Εξωτερικά Γυναικολογικά Ιατρεία, Χειρουργεία, Κέντρα Υπογονιμότητας, Τμήμα Μαστού.
 3. Νεογνολογικά Τμήματα: Τμήματα Νοσηλείας Νεογνών 1ου, 2ου και 3ου επιπέδου (Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών).
 • Στην εκπαίδευση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 • Ως πτυχιούχος του τμήματος μπορείς να ασκήσεις ελεύθερο επάγγελμα. Προϋπόθεση αποτελεί η επι 2/ετίας άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με το αντικείμενο της εκπαίδευσης σου σε Νοσοκομεία ή άλλο Ίδρυμα υγείας και μετά την χορήγηση σχετικής άδειας από την Νομαρχία.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα Γενικής υποδομής τα οποία περιλαμβάνουν τα βασικά γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος όπως Ανατομία, Φυσιολογία, Νοσολογία, Παιδιατρική, Χειρουργική κτλ., μαθήματα Ειδικότητας τα οποία περιλαμβάνουν ως αντικείμενο τους Μαιευτική, Γυναικολογία, Νεογνολογία, Μαιευτική Νοσηλευτική Φροντίδα κ.τ.λ. και ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν τα μαθήματα με γνωστικά αντικείμενα σε θέματα Διοίκησης, Οικονομίας και Νομοθεσίας (Δ.Ο.Ν.Α.) τα οποία είναι απαραίτητα για την οργάνωση και τη διοίκηση νοσηλευτικών μονάδων σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα. Επίσης περιλαμβάνονται τα γνωστικά αντικείμενα ανθρωπιστικών σπουδών είτε στην ειδικότητα όπως η δεοντολογία επαγγέλματος είτε σε ευρύτερα γνωστικά πεδία.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Μαιευτικής τα επαγγελματικά σου δικαιώματα περιγράφονται στο άρθρο 2 του Προεδρικού Διατάγματος 351, 14-6- 1989 , ΦΕΚ 159, Τεύχος Πρώτο.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις μπορεί να βρίσκονται στις παρακάτω εξειδικεύσεις:

 1. Στη Μαιευτική Γυναικολογία
 2. Στη Νοσηλευτική
 3. MSc Πληροφορικής Υγείας
 4. Έρευνα στην Κλινική Έρευνα.

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

2752
24