Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕ

Κωδικός Μηχανογραφικού: 713
επιστημονικό πεδίο
5ο, 2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
11948
Βάση 2017
Εισακτέοι
84
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος θα ασχοληθείς με την επιστήμη και την τεχνολογία των υπολογιστικών συστημάτων και με την επεξεργασία πληροφοριών και την εφαρμογή αυτών. Ειδικότερα, θα έχεις τη δυνατότητα να ασχοληθείς με τη μελέτη, τον σχεδιασμό , τον προγραμματισμό και με την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση Η/Υ, ψηφιακών συστημάτων ελέγχου και ρομποτικής.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος θα αποκτήσεις τον τίτλο “Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων”. Θα μπορείς να απασχοληθείς είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς των Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Ειδικότερα, θα μπορείς να απασχοληθείς στους παρακάτω τομείς:

 • Υποστήριξη ολοκληρωμένων συστημάτων με ανάπτυξη ή συντήρηση του υλικού (hardware) και του λογισμικού τους (software) σε επίπεδο συστήματος ή εφαρμογής.
 • Μελέτη, σχεδίαση, προγραμματισμό και κατασκευές για την προσαρμογή διαφόρων περιφερειακών μονάδων σε Η/Υ.
 • Μελέτη, σχεδίαση, προγραμματισμό, κατασκευή και εκμετάλλευση υπολογιστικών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και ολοκληρωμένων βιομηχανικών ρομπότ. • Μελέτη, σχεδίαση, προγραμματισμό και ανάπτυξη δικτύων Η/Υ.
 • Μελέτη και κατασκευή εφαρμογών δικτυακού ή διαδικτυακού περιβάλλοντος για κάθε είδους δραστηριότητα όπως ηλεκτρονικό εμπόριο, τηλε-ιατρική, τηλε-εκπαίδευση ή τηλε-κατάρτιση.
 • Συντήρηση και λειτουργική διαχείριση δικτύων υπολογιστών και δικτυακών υπηρεσιών.
 • Ανάλυση και κατασκευή ψηφιακών συστημάτων αποθήκευσης, μεταφοράς και επεξεργασίας πληροφοριών.
 • Εξομοίωση συστημάτων με τη βοήθεια Η/Υ.
 • Μελέτη, σχεδίαση, προγραμματισμό και κατασκευή ειδημόνων συστημάτων για την βιομηχανία, την ιατρική και τη διοίκηση.
 • Σχεδίαση και κατασκευή πληροφοριακών συστημάτων για περιβαλλοντολογικές ανάγκες.
 • Τεχνική υποστήριξη, συντήρηση συστημάτων Η/Υ και αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων κατασκευαστών συστημάτων με Η/Υ και εταιρειών παραγωγής και διάθεσης λογισμικού λειτουργικών συστημάτων, δικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών. “

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την επιστήμη και τις τεχνολογίες των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Software – Hardware) και τις τεχνικές εφαρμογών των Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων σε τομείς όπως οι επικοινωνίες και η βιομηχανία.

Ειδικότερα καλύπτουν εφαρμογές Μικροηλεκτρονικής, ανάπτυξης-σχεδίασης-εφαρμογής λογισμικού και υλικού σε τεχνολογικές εφαρμογές επικοινωνιών, βιομηχανίας, ρομποτικής, ιατρικής και εκπαίδευσης. Ενδεικτικά, μερικά από τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών είναι: μαθηματικά, φυσική, μικροηλεκτρονική, λογικά κυκλώματα, δίκτυα Η/Υ, ρομποτική και μηχατρονική, τεχνολογία λογισμικού.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος έχεις δικαίωμα απασχόλησης στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα , είτε αυτοδύναμα , είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη , το σχεδιασμό , τον προγραμματισμό και την εκτέλεση κατασκευής, επισκευής, ελέγχου λειτουργίας και συντήρησης συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Βιομηχανικών Συστημάτων που ελέγχονται ή βοηθούνται από τα συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Αναλυτικότερες πληροφορίες για τα επαγγελματικά σου δικαιώματα θα βρεις στο Π.Δ 345 του 1989.

Μεταπτυχιακά

Η Σχολή σου παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.):

 • Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα
 • Επιστήμες της Αγωγής και τις Μαθησιακές Τεχνολογίες

Ενδεικτικά, μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

 • Electronics Engineering
 • Computer Engineering
 • MSc in Computer Systems Engineering
 • MSc Electronic Communications and Computer Engineering

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

2263
22