Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Κωδικός Μηχανογραφικού: 215
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
14658
Βάση 2017
Εισακτέοι
171
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής θα έχεις ως αντικείμενο τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και θα συμμετέχεις στην εξέλιξη και την εφαρμογή της πιο εντυπωσιακής τεχνολογικής επανάστασης που γνώρισε η ανθρωπότητα. Αυτήν που εξελίσσεται με ιλιγγιώδεις ταχύτητες και μετασχηματίζει την ανθρώπινη κοινωνία σε Κοινωνία της Πληροφορίας και Κοινωνία της Γνώσης

Θα ασχοληθείς με τη διευρυνόμενη χρήση νέων Κοινωνικών Δικτύων, την καθιέρωση Επικοινωνίας από παντού, αλλά και την ανάδειξη νέων προβλημάτων με παγκόσμιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις όπως το Ψηφιακό Χάσμα, ο Ψηφιακός Αναλφαβητισμός, η Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων.

Ο σκοπός και η αποστολή του Τμήματος είναι η διδασκαλία και η έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και η μελέτη των εφαρμογών τους.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος έχεις την ικανότητα να ασχοληθείς σε δραστηριότητες που καλύπτουν, ανάλογα με το γνωστικό σου αντικείμενο, τη μελέτη, τη σχεδίαση, την ανάλυση, την κατασκευή, την επίβλεψη κατασκευής και λειτουργίας, την αξιολόγηση, τη συντήρηση, τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και την πιστοποίηση τήρησης προτύπων στις εγκαταστάσεις τους και στις πάσης φύσεως εφαρμογές τους στους επιστημονικούς τομείς:

  • των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
  • των τηλεπικοινωνιών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων,
  • της πληροφορικής και των πληροφοριακών συστημάτων και
  • των συστημάτων αυτοματισμού, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και ήχου, επεξεργασίας ομιλίας, γραφικών κ.τ.λ.

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Κατευθύνσεις

Ο τομέας ασχολείται ερευνητικά και διδακτικά από τη μια μεριά με θεμελιώδεις αρχές, ιδιότητες και τεχνικές της Επιστήμης των Υπολογιστών, και από την άλλη με εφαρμογές στις πλέον εξελισσόμενες περιοχές των Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Πιο συγκεκριμένα και ενδεικτικά, ο τομέας μελετά τις βασικές μαθηματικές ιδιότητες του υλικού και του λογισμικού, τι είναι δυνατόν και τι όχι να υπολογιστεί, πόσο γρήγορα και με πόση μνήμη, αρχές και τεχνικές που διέπουν το σχεδιασμό και την ανάλυση των αλγορίθμων σε διάφορα υπολογιστικά μοντέλα, την αποτελεσματική εφαρμογών σε κατευθύνσεις όπως Τηλεματική και Νέες Υπηρεσίες, Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα, Δίκτυα Πολυμέσων, Υπολογισμό Υψηλών Επιδόσεων, Τεχνητή Νοημοσύνη, Ευφυή Συστήματα και Βιοπληροφορική .

Οι μεγάλες προκλήσεις στην επιστήμη και τεχνολογία των Η/Υ, όπως η αποτελεσματική αξιοποίηση των διαδικτύων και η υποστήριξη του Παγκόσμιου Ιστού, η αξιολόγηση και υποστήριξη μεγάλων πληροφοριακών συστημάτων, η ανάκτηση πληροφοριών από μεγάλες βάσεις δεδομένων, η ανάπτυξη ευφυών τεχνικών και συστημάτων, η επικοινωνία ανθρώπου – Η/Υ, η αξιοποίηση των νέων παράλληλων αρχιτεκτονικών και η αποτελεσματική επίλυση των πολύπλοκων υπολογιστικών προβλημάτων που προκύπτουν στις αιχμές της τεχνολογίας και της επιστήμης, εξαρτώνται κατ εξοχήν από την έρευνα και την ανάπτυξη της γνωστικής περιοχής του Λογικού. Στόχος του Τομέα είναι να μεταδίδει και να προωθεί τη γνώση με υψηλής ποιότητας διδασκαλία και έρευνα και να προσφέρει εργαστηριακή υποστήριξη σε θέματα σε θέματα σχετικά με την περιοχή του λογικού. Το έργο του τομέα είναι συνδεδεμένο με αυτό των υπόλοιπων τομέων του τμήματος αλλά και με όλες τις περιοχές της επιστήμης και της τεχνολογίας που χρειάζονται οι νέες υπολογιστικές τεχνολογίες.

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας του υλικού και της αρχιτεκτονικής υπολογιστών οδήγησε στην ανάπτυξη ενός ευρέως φάσματος συστημάτων από υπολογιστές έως υπερυπολογιστές, ειδικού σκοπού συστήματα επεξεργασίας σημάτων και εικόνας, τηλεπικοινωνιακά συστήματα και δίκτυα υπολογιστών. Ο τομέας αυτός υπηρετεί τις ανωτέρω περιοχές τόσο εκπαιδευτικά όσο και ερευνητικά.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, τα επαγγελματικά σου δικαιώματα κατοχυρώνονται από το Προεδρικό Διάταγμα 44/2009 (ΦΕΚ 58/8-4-2009).

Μεταπτυχιακά

Κάποια από τα μεταπτυχιακά τα οποία μπορείς να εξειδικεύσεις τις γνώσεις και τις δεξιότητες σου είναι τα εξής:

  1. Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών
  2. Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού
  3. Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Επικοινωνίας.

Πανεπιστήμιο Πατρών

570
5