Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Κωδικός Μηχανογραφικού: 340
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
13647
Βάση 2017
Εισακτέοι
180
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής θα μάθεις να συνδυάζεις τη θεωρία με την πράξη, να αναγνωρίζεις τη σημασία της αφαιρετικής σκέψης, και να εφαρμόζεις μεθοδολογίες και τεχνικές από διάφορα επιστημονικά πεδία.

Επειδή η επιστήμη μας εξελίσσεται ραγδαία, θα πρέπει να είστε έτοιμοι να προσαρμόζεστε στις αλλαγές και στη συνεχή ανάγκη για απόκτηση νέας γνώσης. Οι σπουδές θα σε εφοδιάσουν με τις γενικές αρχές για αυτό το σκοπό και θα σε βοηθήσουν να κατανοείς και να αφομοιώνεις στο μέλλον νέες τεχνολογίες, εργαλεία και συστήματα.

Εκτός από τη διδακτική δραστηριότητα, βασικό στόχο του Τμήματος αποτελεί η ανάπτυξη έντονης ερευνητικής δραστηριότητας σε διάφορα επιστημονικά αντικείμενα του Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής, καθώς επίσης και η συμμετοχή σε ανταγωνιστικά ερευνητικά και αναπτυξιακά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος έχεις την ικανότητα να ασχοληθείς με δραστηριότητες που καλύπτουν τους παρακάτω τομείς:

  • Τη μελέτη, τη σχεδίαση, την ανάλυση, την κατασκευή, την επίβλεψη κατασκευής και λειτουργίας, την αξιολόγηση, τη συντήρηση, τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και την πιστοποίηση τήρησης προτύπων στις εγκαταστάσεις τους και στις πάσης φύσεως εφαρμογές τους στους επιστημονικούς τομείς: i) των ηλεκτρονικών υπολογιστών, ii) των τηλεπικοινωνιών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων, iii) της πληροφορικής και των πληροφοριακών συστημάτων και iv) των συστημάτων αυτοματισμού, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και ήχου, επεξεργασίας ομιλίας, γραφικών, κ.λ.π
  • Τη διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, δημόσια και ιδιωτική, σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο στους παρακάτω επιστημονικούς τομείς της πληροφορικής: i) του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών, ii) της πληροφορικής, iii) των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου και iv) των συστημάτων και εφαρμογών, γραφικών, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας ομιλίας.
  • Την έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά Ερευνητικά Κέντρα στους προαναφερθέντες επιστημονικούς τομείς,
  • Την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες πληροφορικής, δικτύων, μηχανοργάνωσης και τεχνικών υπηρεσιών υπουργείων, δημοσίων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στον τραπεζικό, ασφαλιστικό, ιατρικό τομέα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, στις μεταφορές, τη ναυτιλία, τον τουρισμό, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

10 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών διακρίνονται σε υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά. Τα υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία πρέπει να παρακολουθήσουν όλοι οι φοιτητές στη διάρκεια των σπουδών τους, κατανέμονται σε συγκεκριμένα εξάμηνα σπουδών και έχουν ως αντικείμενο ενδεικτικά: διακριτά μαθηματικά, ψηφιακή σχεδίαση, δίκτυα υπολογιστών, απειροστικό λογισμό κ.α. Από το πέμπτο (5ο ) εξάμηνο σπουδών και μετά, ο φοιτητής μπορεί επιπρόσθετα να παρακολουθήσει και μαθήματα επιλογής από τον κατάλογο μαθημάτων που προσφέρονται στο συγκεκριμένο Ακαδημαϊκό Έτος. Ορισμένα μαθήματα του προγράμματος σπουδών ανήκουν στο γνωστικό πεδίο άλλων Τμημάτων (Μαθηματικών, Φυσικής, Οικονομικών Επιστημών και ΦΠΨ) και διδάσκονται από μέλη ΔEΠ των Τμημάτων αυτών.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος τα επαγγελματικά σου δικαιώματα κατοχυρώνονται σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 44 ΦΕΚ 58 Α/8-3-2009.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις μπορεί να είναι στις παρακάτω εξειδικεύσεις:

  1. Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
  2. Σε είδη ηλεκτρικού και μηχανικών υπολογιστών
  3. Στη διαχείριση των μηχανών
  4. Στην ασφάλεια των δικτύων και των υπολογιστών.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

650
6