επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
11360
Βάση 2022
Εισακτέοι
53
Θέσεις εισακτέων
Μουσική εκτέλεση και ερμηνεία Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Μουσικών Σπουδών Ε.Κ.Π.Α θα ασχοληθείς με την μουσική, τη μουσικολογία, τη μουσικολογική έρευνα, τη μουσική εκπαίδευση σε καλλιτεχνικό και επιστημονικό επίπεδο. Θα έχεις τη δυνατότητα να λάβεις τις απαραίτητες γνώσεις μουσικολογίας και μουσικής παιδαγωγικής για να μπορέσεις να ασχοληθείς με τη μουσικολογική έρευνα και τη μουσική εκπαίδευση.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Μουσικών Σπουδών μπορείς να εργαστείς ως μουσικολόγος, καθηγητής, σύμβουλος μουσικών οργανισμών, μουσικοκριτικός, παραγωγός και ελεύθερος επαγγελματίας.

Μπορείς να εργαστείς σε διάφορους κλάδους, όπως:

 • Γενική εκπαίδευση (γενικά σχολεία)
 • Ειδική μουσική εκπαίδευση (μουσικά σχολεία)
 • Ωδειακή μουσική εκπαίδευση
 • Επιστημονικές βιβλιοθήκες
 • Επιστημονικά μουσικά αρχεία
 • Επιστημονικά ερευνητικά κέντρα μουσικολογικής κατεύθυνσης
 • Τμήματα προγραμματισμού και εκδόσεων φορέων της μουσικής ζωής
 • Καλλιτεχνικοί θεσμοί και φορείς γενικά
 • Καλλιτεχνικά γραφεία
 • Αίθουσες συναυλιών
 • Ορχήστρες,
 • Χορωδίες,
 • Μουσικά θέατρα,
 • Μουσικά σύνολα
 • Μουσικοί εκδοτικοί οίκοι
 • Εφημερίδες και έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Ραδιόφωνο και τηλεόραση
 • Τεχνολογία ήχου και ηχοληψία 

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Κατευθύνσεις

Ο Τομέας Ιστορικής και Συστηματικής Μουσικολογίας ασχολείται κυρίως με την ιστορία και την έρευνα της έντεχνης ευρωπαϊκής και ελληνικής μουσικής παραγωγής και των μουσικών οργάνων από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μελετά τις διάφορες διαστάσεις της μουσικής, ζητήματα ιστοριογραφίας και θεωρίας της μουσικής, καθώς επίσης και τη μεθοδολογία της ερμηνείας των πηγών, της θεωρίας και της σημειογραφίας, τις αναλυτικές και ερμηνευτικές μεθόδους και τις συνθετικές διαδικασίες σε συγκεκριμένα μουσικά έργα.

Ο Τομέας Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας ασχολείται με τη σχέση μεταξύ μουσικής και πολιτισμού στον ελληνικό και παγκόσμιο χώρο. Μελετά τις διάφορες θεματικές προσεγγίσεις της σχέσης μουσικής και πολιτισμού και τις λοιπές μορφές τέχνης και θεωρητικές προσεγγίσεις στο ευρύτερο πλαίσιο του μουσικού πολιτισμού.

Ο Τομέας Τεχνολογίας Ήχου, Μουσικοπαιδαγωγικής και Βυζαντινής Μουσικολογίας χωρίζεται σε τρία εμφανή επιστημονικά πεδία.

 1. Στο πεδίο της Τεχνολογίας Ήχου εξετάζεται η σχέση της μουσικής με τη σύγχρονη τεχνολογία, την πληροφορική και τα μαθηματικά.
 2. Στο πεδίο της Μουσικοπαιδαγωγικής αναπτύσσεται η παιδαγωγική και η διδακτική διάσταση της μουσικής εκπαίδευσης στο ευρύτερο πλαίσιο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.
 3. Στο πεδίο της Βυζαντινής Μουσικολογίας εξετάζεται η βυζαντινή και μεταβυζαντινή μουσική, τόσο ως τέχνη όσο και ως επιστήμη, από άποψη θεωρίας και πράξης, ιστορίας και αισθητικής στο πλαίσιο του ευρύτερου πολιτισμικού χώρου της χριστιανικής ορθοδοξίας.
Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ε.Κ.Π.Α εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 16, Μουσικής που σημαίνει ότι μπορείς να διοριστείς στη δημόσια και ιδιωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 16.01 Μουσικής. Αναλυτικότερα, μπορείς να βρεις πληροφορίες για τα επαγγελματικά σου δικαιώματα στο ΦΕΚ 167/τ.Α. 1985 (Ν. 1566/1985, άρθρο 14), ΠΔ 64(ΦΕΚ 28 τ.Α. 10.03.1993), Υ.Α. 135367/Γ7/20.10.2008(ΦΕΚ 2279 τ.Β/ 10.11.2008).

Μεταπτυχιακά

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι:
1.MA Composition
2.MA Design
3.MA Fine Art
4.MMus Performance 5. Εθνομουσικολογία, 6. Μουσικοθεραπεία, 7. Ειδική αγωγή, 8. Μουσική τεχνολογία, 9. Μουσική και Κοινωνία, 10. Βυζαντινή Μουσικολογία, 11. Master of Music Teaching
12..Professional Master in Pedagogy of Music
13.Master of Music κλπ.

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

257
1