Νοσηλευτικής

ΤΕΙ Κρήτης Ηράκλειο
Κωδικός Μηχανογραφικού: 653
επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
12829
Βάση 2017
Εισακτέοι
98
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Νοσηλευτικής θα εισαχθείς μέσω της εκπαίδευσης στην πολύπλοκη, δυναμική φύση της Νοσηλευτικής επιστήμης όπως αυτή δραστηριοποιείται στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη. Επιπλέον θα αναπτύξεις γνώσεις, δεξιότητες και στάση-διάθεση με τις οποίες θα καταστείς ικανός να αξιολογείς τις ανάγκες υγείας των ατόμων, να παρεμβαίνεις στην αντιμετώπιση των αναγκών αυτών με επιδέξια νοσηλευτική φροντίδα και να αξιολογείς τα αποτελέσματα.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ έχεις το δικαίωµα απασχόλησης στην Πρωτοβάθµια, ∆ευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Φροντίδα Υγείας, είτε ως στέλεχος Νοσηλευτικών µονάδων στον ιδιωτικό τοµέα είτε αυτοαπασχολούµενος ως πολυδύναµος νοσηλευτής γενικών φροντίδων, στα πλαίσια των επαγγελµατικών δικαιωµάτων.
Επίσης μπορείς να καλύψεις τοµείς Νοσηλευτικών ειδικοτήτων ελλείψει Ειδικών Νοσηλευτών αφού εκπαιδευτείς σε ταχύρρυθµα προγράµµατα.
Ειδικότερα μπορείς επίσης να απασχοληθείς στους εξής τομείς:

 • Στην Νοσηλευτική εκπαίδευση Τριτοβάθμια και Δευτεροβάθμια σύµφωνα κάθε φορά µε την ισχύουσα Νοµοθεσία.
 • Σε Νοσοκομεία (ο μεγαλύτερος αριθμός Νοσηλευτών εργάζεται στα Νοσοκομεία)
 • Σε Κέντρα Υγείας
 • Σε Υγειονομικούς και άλλους οργανισμούς, Ι.Κ.Α., Ε.Ε.Σ., Π.Ι.Κ.Π.Α., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ο.Σ.Ε., Τράπεζες, Βιομηχανίες, Εργοστάσια, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Ιδρύματα φροντίδας Ηλικιωμένων, Μειονεκτούντων ατόμων, Κ.Α.Π.Η., Σχολεία παιδιών με ειδικές ανάγκες.
 • Να εξελίσσεσαι σε όλο το φάσµα της διοικητικής ιεραρχίας σύµφωνα κάθε φορά µε την ισχύουσα Νοµοθεσία.
 • Ακόµα έχεις το δικαίωµα να διεξάγεις µελέτες για έρευνα µε σκοπό την προαγωγή της Νοσηλευτικής Επιστήµης και Μεθοδολογίας.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Καταμερίζεται σε μαθήματα Γενικής Υποδομής κάποια από τα οποία ενδεικτικά είναι Κοινωνιολογία της Υγείας & Ασθένειας, Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας, Βιοστατιστική, Ψυχολογία στο χώρο της Υγείας, Βάσεις Δεδομένων και ιατρικός φάκελο, Καρδιολογική Νοσηλευτική, Αγωγή Υγείας, Επιδημιολογία, σε μαθήματα Ειδικής Υποδομής όπως, Ανατομία – Φυσιολογία, Βιολογία, Μικροβιολογία – Έλεχγος Λοιμώξεων, Πρωτοβάθμια και κατ΄οίκον φροντίδα Υγείας, Νοσ/κή κλινική αξιολόγηση ασθενούς, Βασικές αρχές Φαρμακολογίας στη Νοσηλευτική, Παθολογία, Νοσ/κή Δημόσιας Υγείας και Πρόληψη, σε μαθήματα Ειδικότητας όπως, Κοινοτική Νοσ/κή, Παθολογική Νοσηλευτική, Χειρουργική Νοσηλευτική, Νοσηλευτική της Τρίτης Ηλικίας, Παιδιατρική Νοσηλευτική, Νοσηλευτική Μητρότητας, Εντατική Νοσηλευτική, Νοσηλευτική Ψυχική Υγείας και τέλος σε μαθήματα Δ.Ο.Ν.Α. τα οποία είναι Εισαγωγή στη Πληροφορική, Εφαρμογες φύλλων εργασίας στη Νοσηλευτική, Πολιτική & Οικονομία της Υγείας.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Νοσηλευτικής τα επαγγελματικά σου δικαιώματα κατοχυρώνονται βάση του Π.Δ.351 /1989 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄/14.06.1989).
Μπορείς να ασκήσεις το επάγγελμα σου μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από το Υπουργείο Υγείας.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις ως πτυχιούχος Νοσηλευτικής ΤΕΙ μπορεί να βρίσκονται στις παρακάτω εξειδικεύσεις:

 1. «Νοσηλευτική Παθολογία»
 2. «Αντιµετώπιση του Πόνου»
 3. «∆ηµόσια Υγεία & ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»
 4. «Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας»
 5. «∆ιοίκηση της Υγείας»
 6. «Κοινοτική Νοσηλευτική»
 7. «Ψυχική Υγεία»
 8. «Γαστρεντερολογική Νοσηλευτική»
 9. «Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική»
 10. «Ογκολογική Νοσηλευτική και Ανακουφιστική Φροντίδα»
 11. «Παιδιατρική Νοσηλευτική»

Επίσης το Τμήμα παρέχει μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο “Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες της Υγείας”

ΤΕΙ Κρήτης

1655
16