Βιολογίας

Κωδικός Μηχανογραφικού: 281
επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
17974
Βάση 2017
Εισακτέοι
129
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος θα διδαχθείς όλες τις πτυχές της επιστήμης της Βιολογίας, από το μοριακό και το κυτταρικό επίπεδο, μέχρι και εκείνο των οικοσυστημάτων και επιπλέον θα γνωρίσεις ένα ευρύ φάσμα βιολογικών τεχνολογιών αιχμής, αλλά και βασικών επιστημών. 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος μπορείς να απασχοληθείς τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα. Ενδεικτικά μπορείς να εργαστείς:

 • αναλυτής-ερευνητής σε Δημόσιους οργανισμούς, υπηρεσίες και υπουργεία, ινστιτούτα, ερευνητικά κέντρα και σε νομαρχίες ή στην Ελληνική Αστυνομία
 • ως εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με ειδικότητα βιολόγου .
 • ως αναλυτής-ερευνητής σε διαγνωστικά κέντρα, σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού, σε φαρμακοβιομηχανίες, ιδιωτικά ινστιτούτα, επιχειρήσεις τροφίμων, καλλυντικών

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών δεν αποτελείται από κατευθύνσεις αλλά από υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής. Μέσω των υποχρεωτικών μαθημάτων θα αποκτήσεις τις βασικές γνώσεις της Βιολογίας, όπως είναι η Αναπτυξιακή Βιολογία, η Βιολογία Κυττάρου, Ζώων, η Μοριακή Βιολογία κ.α. Μέσω των μαθημάτων επιλογής θα αποκτήσεις γενικότερες αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις πάνω σε πεδία που συνδέονται με την Βιολογία όπως είναι η Ανοσοβιολογία, η Βιοπληροφορική, η Γενετική Ανθρώπου, η Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία κ.α. Το πρόγραμμα σπουδών συμπληρώνεται από εργαστήρια, φροντιστήρια και ασκήσεις υπαίθρου.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος θα έχεις το δικαίωμα να :

 • αναλλάβεις την ευθύνη εξετάσεων σε διαγνωστικά εργαστήρια, όπως μικροβιολογίας, μοριακής βιολογίας, γενετικής, κ.ά.
 • να διενεργήσεις οικολογικούς ελέγχους
 • περιβαλλοντικές αναλύσεις και μελέτες
 • να αναλλάβεις την οργάνωση, τη διαχείριση και την προστασία βιοτικών παραγόντων σε περιοχές προστασίας της φύσης και εθνικά πάρκα
 • να εκπονείς μελέτες σχετικά με την διοίκηση, διαχείριση και προστασία θαλάσσιων πάρκων και υδροβιότοπων
 • να απασχολείσαι στους τομείς της βιοτεχνολογίας της γενετικής μηχανικής και της βιοπληροφορικής.
 • Τέλος, έχεις το δικαίωμα ένταξης στον κλάδο ΠΕ04  (Ειδικότητα των Βιολόγων ) και μπορείς να εργαστείς στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά του τμήματος Βιολογίας δίνουν σε σημαντικό βαθμό εξειδίκευση στους ενδιαφερομένους. Οι θεματικές που μπορείς να ασχοληθείς είναι σχετικά με το περιβάλλον, την τεχνολογία-πληροφορική, την Ιατρική και στην Εκπαίδευση. Ενδεικτικά τα μεταπτυχιακά που μπορείς να παρακολουθήσεις είναι τα εξής:

 • Για το περιβάλλον
 1. Περιβολλοντική Βιολογία -Διαχείριση χερσαίων και θαλάσσιων βιολογικών πόρων
 2. Ecologican Risk Assessment and Enviromental Management of Coastral Resources Master Program.
 • Για το την τεχνολογία-πληροφορική:
 1. Βιοπληροφορική
 2. Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία.
 • Για την Ιατρική: 
 1. Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
 2. Κλινική Βιοχημεία-Μοριακή Διαγνωστική.
 • Για την εκπαίδευση:
 1. Σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση στη διδακτική βιολογικών μαθημάτων και νέες τεχνολογίες.
 2. Διδακτική της βιολογίας

Τέλος, μπορείς να παρακολουθήσεις  και τα εξής μεταπτυχιακά στο εξωτερικό:

 1. Biodigital αρχιτεκτονική
 2. Αλγοριθμική Βιοπληροφορική

Πανεπιστήμιο Πατρών

570
5