Διοίκηση Επιχειρήσεων – Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Κωδικός Μηχανογραφικού: 591
επιστημονικό πεδίο
5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
8521
Βάση 2017
Εισακτέοι
119
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων θα αποκτήσεις όλες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Το τμήμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα του marketing και τις διοίκησης έργων.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων έχεις την δυνατότητα να απασχοληθείς σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων
Μπορείς να εργαστείς :

 • Ως marketing manager, digital marketer, market research κ.α.
 • Ως project manager
 • Ως σύμβουλος επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, χρηματοοικονομικών κ.α.
 • Ως λογιστής
 • Ως χρηματοοικονομικός αναλυτής
 • Ως υπεύθυνος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων
 • Ως διοικητικό στέλεχος δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα
 • Ως υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων
 • Ως ναυτιλιακός λογιστής
 • Ως τραπεζικό στέλεχος
 • Ως πωλητής
 • Ως ασφαλιστικός σύμβουλος
 • Σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας στις επιχειρήσεις. Οι αρμοδιότητές σου θα είναι: καθορισμός του επιχειρησιακού χώρου, προγραμματισμός οργάνωση και έλεγχος των δραστηριοτήτων της διοίκησης, διοίκηση ανθρωπίνων πόρων κ.α.
 • Σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης ως καθηγητής
 • Σε οργανισμούς και φορείς που ασχολούνται με την έρευνα ως ερευνητικό προσωπικό.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση αυτή θα μάθεις σχετικά με την Διαχείριση Έργων (Project Management) καθώς και τις γνώσεις, δεξιότητες, εργαλεία και τεχνικές που πρέπει να έχεις στην διάθεσή σου για να εκτελέσεις και να διαχειριστείς της δραστηριότητες ενός έργο με στόχο πάντα την ικανοποίηση των stakeholders (ομάδες ενδιαφερομένων, συμμέτοχοι, κοινωνικοί εταίροι).

Στην κατεύθυνση του Marketing θα έχεις την δυνατότητα να γνωρίσεις και να εμβαθύνεις περαιτέρω στο αντικείμενο και να γνωρίσεις κάθε πτυχή του. Θα έχεις την ευκαιρία να ενημερωθείς για την Διοίκηση του Marketing, το Στρατηγικό Marketing καθώς και τις δημόσιες σχέσεις. Επιπλέον, θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις και την εφαρμογή του Marketing σε συγκεκριμένους τομείς όπως, στις υπηρεσίες, στον αγροδιατροφικό τομέα, τον τουρισμό και το διεθνές εμπόριο καθώς και άλλα εξειδικευμένα θέματα μαρκετινγκ.

Επαγγελματικά δικαιώματα

 • Ως απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων έχεις επαγγελματικά δικαιώματα τα οποία καθορίζονται από το Π.Δ. 514/1989 (Φ.Ε.Κ. 218/5.10.89 ).

 • Επιπλέον έχεις την δυνατότητα ένταξης στον Κλάδο Π.Ε. 18.02 Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Τουριστικών Επιχειρήσεων και Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing), Κωδικός Π.Ε. 18.02 Διοίκησης επιχειρήσεων και μπορείς να πάρεις μέρος σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. για διδασκαλία σχετικών μαθημάτων στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Διοικητικής Επιστήμης. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • Master of International Marketing
 • Master in Marketing and Communications
 • Master in Administration, Finance and Control
 • MSc in Management ( Specialization in Entrepreneurship)
 • MSc in Management (Specialization in Business Analytics)

ΤΕΙ Θεσσαλίας

3998
27