επιστημονικό πεδίο
5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
6651
Βάση 2017
Εισακτέοι
210
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Διοίκησης επιχειρήσεων θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις τον κόσμο της οικονομικής και διοικητικής επιστήμης . Μέσα από τις σπουδές σου στο τμήμα θα αποκτήσεις γενικές γνώσεις σχετικά με τις επιχειρήσεις τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα, ενώ θα μάθεις και για τις τεχνολογικές αλλαγές που έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια σε αυτές. 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων έχεις την δυνατότητα να απασχοληθείς σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων
Μπορείς να εργαστείς :

 • Ως marketing manager, digital marketer, market research κ.α.
 • Ως project manager
 • Ως σύμβουλος επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, χρηματοοικονομικών κ.α.
 • Ως λογιστής
 • Ως χρηματοοικονομικός αναλυτής
 • Ως υπεύθυνος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων
 • Ως διοικητικό στέλεχος δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα
 • Ως υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων
 • Ως ναυτιλιακός λογιστής
 • Ως τραπεζικό στέλεχος
 • Ως πωλητής
 • Ως ασφαλιστικός σύμβουλος
 • Σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας στις επιχειρήσεις. Οι αρμοδιότητές σου θα είναι: καθορισμός του επιχειρησιακού χώρου, προγραμματισμός οργάνωση και έλεγχος των δραστηριοτήτων της διοίκησης, διοίκηση ανθρωπίνων πόρων κ.α.
 • Σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης ως καθηγητής
 • Σε οργανισμούς και φορείς που ασχολούνται με την έρευνα ως ερευνητικό προσωπικό.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Στην Κατεύθυνση της Διοίκησης Επιχειρήσεων θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις και να εμβαθύνεις στον κόσμο της διοικητικής και οικονομικής επιστήμης και την εφαρμογή τους στις επιχειρήσεις. Θα έχεις την δυνατότητα να εμβαθύνεις σε θέματα όπως Μαρκετινγκ, Διαχείριση καινοτομίας, Λογιστική κ.α. Επιπλέον θα σου δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσεις και άλλα περαιτέρω εξειδικευμένα και σύγχρονα ζητήματα όπως η Εταιρική Ευθύνη και Ηθική , η Οργανωσιακή Συμπεριφορά και η Έρευνα Αγοράς.

Στην κατεύθυνση της Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις τις εφαρμογές της Πληροφορικής στις οικονομικές και διοικητικές επιστήμες. Θα έχεις την δυνατότητα να αποκτήσεις γνώσεις πάνω στους αλγορίθμους, τον προγραμματισμό και την ασφάλεια συστημάτων. Στην πορεία, θα έχεις την δυνατότητα να εμβαθύνεις και σε άλλα εξειδικευμένα θέματα όπως τα έμπειρα συστήματα και τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων. 

Στην κατεύθυνση του Marketing θα έχεις την δυνατότητα να γνωρίσεις και να εμβαθύνεις περαιτέρω στο αντικείμενο και να γνωρίσεις κάθε πτυχή του. Θα έχεις την ευκαιρία να μάθεις για την Διοίκηση του Marketing, το Στρατηγικό Marketing καθώς και τις δημόσιες σχέσεις. Επιπλέον, θα  γνωρίσεις και την εφαρμογή του Marketing σε συγκεκριμένους τομείς όπως, στις υπηρεσίες, στον αγροδιατροφικό τομέα, τον τουρισμό και το διεθνές εμπόριο καθώς και άλλα εξειδικευμένα θέματα μαρκετινγκ.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

 • Ως απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων έχεις επαγγελματικά δικαιώματα τα οποία καθορίζονται από το Π.Δ. 514/1989 (Φ.Ε.Κ. 218/5.10.89 ) .

 • Επιπλέον έχεις την δυνατότητα ένταξης στον Κλάδο Π.Ε. 18.02 Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Τουριστικών Επιχειρήσεων και Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing), Κωδικός Π.Ε. 18.02 Διοίκησης επιχειρήσεων και μπορείς να πάρεις μέρος σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. για διδασκαλία σχετικών μαθημάτων στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Διοικητικής Επιστήμης. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • Master of International Marketing
 • Master in Marketing and Communications
 • Master in Administration, Finance and Control
 • MSc in Management ( Specialization in Entrepreneurship)
 • MSc in Management (Specialization in Business Analytics)

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

7569
36