επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
18499
Βάση 2017
Εισακτέοι
97
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Σκοπός του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ, είναι η εκπαίδευση επιστημόνων πάνω στην Φαρμακευτική Επιστήμη και Τεχνολογία. Ειδικότερα, θα έχεις τη δυνατότητα να ασχοληθείς , πέρα από την διάθεση φαρμάκων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, με την παραγωγή τους, τον έλεγχο καταλληλότητας τους, την έρευνα και ό,τι μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη του κλάδου.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Φαρμακευτικής έχεις το δικαίωμα να εργαστείς ως Φαρμακοποιός και ως Κοσμετολόγος. Μπορείς να εργαστείς τόσο στον δημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό. Ειδικότερα, μπορείς να απασχοληθείς:

 • Σε δημόσιες υπηρεσίες
 • Σε ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμούς (ΙΚΑ-ΟΓΑ κα)
 • Στον Εθνικό Οργανισμό Φάρμακα
 • Στα φαρμακεία νοσοκομείων και σε θάλαμο νοσοκομείου
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας
 • Ως ιδιωτικός υπάλληλος σε φαρμακεία, σε φαρμακοβιομηχανία και σε φαρμακαποθήκες
 • Σε κέντρα υγείας
 • Στη βιομηχανία καλλυντικών
 • Στη φαρμακευτική έρευνα και σε πολλούς ακόμα τομείς δραστηριότητας σχετικούς με τον κλάδο.

10 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Τα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα. Στο πρόγραμμα σπουδών υπάρχουν οι παραδόσεις των μαθημάτων, οι φροντιστηριακές ασκήσεις και οι εργαστηριακές ασκήσεις. Δηλαδή, εκτός από τη θεωρητική παράδοση, υπάρχουν και πολλά μαθήματα που συνοδεύονται από πρακτική εξάσκηση των φοιτητών σε χώρους ειδικά εξοπλισμένους με όργανα και συσκευές.

Το Τμήμα διαιρείται σε Τομείς. Κάθε Τομέας περιέχει τη διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα πεδία της επιστήμης της Φαρμακευτικής:

 • Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας
 • Τομέας Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων
 • Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας

Ενδεικτικά μερικά από τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών είναι: ανόργανη / οργανική χημεία, φαρμακευτική μικροβιολογία, αναλυτική χημεία, φαρμακευτική χημεία, φαρμακογνωσία, τοξικολογία, τεχνολογία καλλυντικών, βιοφαρμακευτική , φαρμακευτική τεχνολογία κα.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Φαρμακευτικής εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. 14.03 Φαρμακοποιών, δηλαδή έχεις το δικαίωμα να εργαστείς ως φαρμακοποιός.
Για την άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος και ειδικότερα για την ανάληψη της υπεύθυνης διεύθυνσης φαρμακείων και φαρμακαποθηκών είναι απαραίτητες εξετάσεις ενώπιον ειδικών τμημάτων του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) στη Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. (Ν. 206/47 , Ν. 1963/91)

Μεταπτυχιακά

Το Τμήμα σου παρέχει Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης στις παρακάτω ειδικεύσεις:

 •  Κλινική Φαρμακευτική
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Νέων Φαρμακευτικών Προϊόντων (Κατευθύνσεις: Φαρμακευτική Χημεία, Φαρμακολογία, Ραδιοφαρμακευτική Χημεία)
 • Φαρμακευτική Ανάλυση-Ελεγχος Ποιότητας
 • Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Ελεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
 • Κοσμητολογία-Δερματοφαρμακολογία

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

247
2